zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Prezydent Zawiercia: emisja obligacji szansą na zmniejszenie zadłużenia miasta

Jak w ubiegłym tygodniu poinformował portal OtoZawiercie.pl, Prezydent Zawiercia Witold Grim proponuje, aby Zawiercie wyemitowało kolejną serię obligacji – mają one zmniejszyć zadłużenie miasta.

Reklama

Miasto Zawiercie wyemituje obligacje komunalne w łącznej liczbie do 12 tysięcy sztuk o wartości nominalnej 1000 zł każda na łączną kwotę 12 mln złotych. Celem emisji jest pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Zawiercie, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek – czytamy w projekcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Wykup obligacji miałby rozpocząć się w 2022 roku i potrwać do 2027 r.

W związku z planowaną realizację szeregu zadań majątkowych i remontowych przewidzianych do wykonania w roku 2018, zachodzi konieczność wskazania źródła finansowania, najkorzystniejszą na obecną chwilę opcją jest emisja obligacji komunalnych. Biorąc powyższe pod uwagę zachodzi konieczność określenia szczegółowych warunków emisji obligacji w roku 2018. Przyjęte niniejszą uchwałą warunku, na jakich mają być wyemitowane obligacje dla Miasta Zawiercie zostaną przedłożone wiodącym bankom, celem wyboru najkorzystniejszej oferty (…). Po uchwaleniu obligacji w roku 2018 planowana kwota długu Miasta Zawiercie na koniec 2018 roku wyniesie 46.847.555,19 zł – czytamy w oczekiwanych skutkach emisji obligacji.

W tej chwili Zawiercie spłaca obligacje wyemitowane w latach 2012-2014 na łączną kwotę 25 mln złotych. Jak na razie zostały wykupione 3 z 11 serii tych obligacji, ich wykup zostanie zakończony w 2025 roku (co rok miasto jest zobowiązane do wykupu obligacji za 2,5 mln zł).

Kolejna seria obligacji została wyemitowana w latach 2016-2017 – wówczas na kwotę 12 mln złotych. Wykup tych obligacji Zawiercie rozpocznie się w 2021 roku i zakończy w 2027 r. – każdego roku na wykup obligacji miasto wyda od 1 do 1,5 mln zł.

Kumulacja obowiązku wykupu wszystkich trzech serii obligacji przypadnie na lata 2022-2025 – wówczas każdego roku Zawiercie wyda na ten cel 4,5 mln zł.

Czy Rada Miasta przyjmie uchwałę i poprze proponowany przez Prezydenta Zawiercia plan emisji obligacji? Zapytaliśmy przewodniczących klubów zawierciańskich radnych – jednoznacznie wypowiedziała się tylko Niezależna Alternatywa Wyborcza, której przewodniczący Edmund Kłósek stwierdził, że NAW zamierza głosować „za”, ponieważ emisja obligacji umożliwi dalszy rozwój Zawiercia.

Platforma Obywatelska nie chce wypowiadać się w tej kwestii, odpowiedzi nie uzyskaliśmy od klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Oto projekt uchwały (może one ulec zmianie):

3 KOMENTARZE

  1. Obligacje są formą pożyczki czyli kukułcze jajo dla następców. Pożyczyć łatwo,a kto będzie spłacał rosnący dług?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.