zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Prezydent Łukasz Konarski: mamy niezaplanowane przez poprzednika wydatki. Co na to Witold Grim?

Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski kilka miesięcy temu powiedział, że miasto ponosi wiele wydatków, które nie były zaplanowane w budżecie miasta na 2019 rok i są wynikiem kadencji poprzedniego prezydenta Zawiercia Witolda Grima.

W dniu 3 kwietnia zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Zawierciu z pytaniem o 5 nieprzewidzianych wydatków (o najwyższych kwotach). W poniedziałek 15 kwietnia otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

1) „Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu”.

Podczas prowadzonych prac stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych projektem budowlanym, robót zamiennych oraz robót objętych projektem budowlanym, a nie przewidzianych w przedmiarze robót, których Wykonawca nie wycenił w kosztorysie ofertowym:
1) wykonanie tynku na ścianach w miejscu skutych płytek lamperii,
2) wykonanie sufitów podwieszanych we wszystkich pomieszczeniach na parterze i pierwszym piętrze,
3) wzmocnienie tynków siatką zbrojeniową,
4) montaż nadproży okiennych,
5) montaż czujek przeciwpożarowych oraz instalacji nagłaśniającej wraz z okablowaniem,
6) montaż nadproży drzwiowych,
7) wykonanie pasów tynków ościeży,
8) demontaż starego rurażu, instalacji C.O. i wod. – kan.,
9) demontaż istniejących podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej,
10) odtworzenie komina na parterze i piętrze,
11) rozszerzenie zakresu remontu więźby dachowej,
12) demontaż istniejących kominów ponad dachem od strony ul. Westerplatte,
13) wykonanie nowej posadzki w sali muzycznej znajdującej się na parterze oddającej charakter i klimat obecnie istniejącej,
14) demontaż znajdującego się w piwnicy starego pieca C.O. z 1968r.,
15) wymiana głównych drzwi zewnętrznych wejściowych (projekt przewidywał tylko renowację, co technicznie jest niewykonalne),
16) wymiana istniejących schodów wejściowych z płyt ceramicznych na schody wykonane z granitu zgodnie z zaleceniem Konserwatora Zabytków.
17) wymiana okien skrzynkowych na zespolone,
18) zamurowanie okien w piwnicy do wysokości gruntu.

Wartość tych prac oszacowano na kwotę ok. 252 000,00 zł brutto.

Jest to projekt, gdzie nie zabezpieczono w budżecie rezerwy na pojawienie się robót dodatkowych.

2) „Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu – etap I” (budynek dawnej Willi Dyrektora TAZ w Zawierciu, ul. Szymańskiego 2)

Podczas prowadzenia prac budowlanych stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, polegających na wyrównaniu powierzchni połaci dachowych remontowanego budynku. Po przeprowadzeniu szczegółowych pomiarów dachu stwierdzono odchyłki wymiarowe poziomów krokwi dochodzące do 10 cm. Ze względów technologicznych jak i estetycznych przy zastosowaniu pokrycia z dachówki „karpiówki” konieczne będzie wyrównanie poziomu połaci dachowych.

Wartość robót dodatkowych uwzględniający cały powyższy zakres wynosi 58 742,66 zł brutto. W dokumentacji projektowej nie było przewidzianego wzmocnienia dachu.

3) „Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione” (budynek przy ul. Niedziałkowskiego 22)

Podczas prowadzonych prac stwierdzono konieczność wykonania robót objętych projektem budowlanym, a nie przewidzianych w przedmiarze robót, których wykonawca nie wycenił w kosztorysie ofertowym:
1) Rozbiórki – podłoża betonowego, kominów wolnostojących, ścian kolankowych, ściany działowej, muru pruskiego, posadzek z deszczułek,
2) Usunięcie z budynku warstwy podsypkowej,
3) Odbudowanie ściany kolankowej oraz zamurowanie otworów i wykonanie przesklepień łukowych,
4) Wymiana zmurszałych murłat, wykonanie wzmocnień mieczami i jętkami, przedłużenie krokwi, wymiana belek stropowych,
5) Montaż płyt OSB pod suchy podkład posadzki oraz montaż wełny mineralnej i folii paroprzepuszczalnej wraz z łatami poziomującymi płyty OSB,
6) Wyburzenie 2 niezinwentaryzowanych fundamentów pozostałych po komórkach na trasie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
7) Wykonanie wykopów ręcznych w budynku (instalacja kanalizacja sanitarnej wewnętrznej),
8) Wykonanie kaskady na włączeniu do istniejącej studni sanitarnej,
9) Wykonanie przewiertu w ul. Niedziałkowskiego do studni włączeniowej kanalizacji sanitarnej (od studni S1 do studni istniejącej Si2),

Wartość tych prac wynosi 274.574,44 zł.

4) „Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap I” (Park im. Adama Mickiewicza)

Na etapie wykonawstwa stwierdzono konieczność wykonania dodatkowego zbiornika bezodpływowego na nieczystości komunalne. Zbiornik ten nie był przewidziany w PFU, co spowoduje wzrost kosztów inwestycji. Szacowany koszt – ok. 196 000,00 brutto.

5) „Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap II” (Park im. T. Kościuszki)

Zakres opracowania wynikający z Programu Funkcjonalno-Użytkowego nie obejmował swoim zakresem całego obszaru Parku im. T. Kościuszki. Dla zapewnienia odpowiedniej estetyki i funkcjonalności zagospodarowania terenu poprzez wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z jednakowego materiału (kostka brukowa-betonowa), na terenie niebędącym we władaniu gminy Zawiercie, na którym obecnie ścieżki piesze wykonane są z popękanego starego asfaltu, konieczne jest uzyskanie zgody na wejście w teren od zarządcy, tj. Skarbu Państwa – Starosty Zawierciańskiego (na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie posiadano zgody wejścia w działkę w zarządzie PKP, w związku z tym nie przewidziano na tym terenie wymiany nawierzchni, zgoda na wejście w teren omawianej działki zostanie uzyskana na dalszym etapie). Dodatkowo na etapie prac projektowych ze względów estetycznych i zachowania bezpieczeństwa stwierdzono konieczność wykonania renowacji schodów i murków oporowych. Renowacja schodów i murków oporowych nie była przewidziana w PFU.
Powyższe wiązać się będzie ze wzrostem kosztów inwestycji. W chwili obecnej trwają prace związane z wyceną.

6)„Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu”

Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (w dniu 24 stycznia 2019 r. oraz 27.02.2019 r.), znacznie przekroczona została planowana kwota do sfinansowania zamówienia.

Co na to Witold Grim, prezydent Zawiercia w latach 2014-2018?

W każdym z punktów jest informacja o tym, że dodatkowe koszty wynikły “podczas prowadzonych prac”. To oznacza, że na etapie projektu najwyraźniej nie dało się tego przewidzieć. Uważam, że planowanie nie było błędne, poza tym skala tych wartości jest dyskusyjna. To jest wykonanie dodatkowych prac i rozszerzenie zakresu działań. Być może również przyczyną tych nieplanowanych wydatków jest wzrost kosztów materiałów i wzrost robocizny. Kosztorysy do tych inwestycji były wykonywane 1,5 roku-2 lata temu. Różnicę pomiędzy kosztorysami a wyceną wykonawców widać również w przypadku obwodnicy Poręby i Zawiercia – powiedział Witold Grim.

19 KOMENTARZY

 1. A kiedy do GZM tylko to! Uratuje Zawiercie od wykluczenia spoleczno-ekonomicznego….jak tam obietnice wyborcze w du…mamy Wasze gierki po publiczke! PANI BEATO KIEDY PREZES ZROBI TU PORZADEK!

 2. Ktoś taką dokumentację odebrał i podpisał protokół większość z tych robót można było przewidzieć żenada brawo wy dalej obsadzajcie krzesła rodziną i znajomymi bez kompetencji zawodowych jedni zwalają na drugich a sami nie lepsi zobaczymy jak będą rozliczać obecnych następcy. Istna komedyja.

 3. To przypomina dzieciniadę rodem z piaskownicy. Pan redaktor zamiast poruszać poważne tematy dla miasta publikuje zawierciańskie Muppet show. Niech Pan redaktor zapyta Pana Prezydenta co konkretnie zrobił dla naszego miasta od 5 miesięcy, kiedy wejdzie Zawiercie do Gzm, kiedy będzie galeria z prawdziwego zdarzenia, kiedy będzie obwodnica, kiedy będą nowe miejsca pracy. To są ważne tematy, a nie zabawa w odbijanie gorącego kartofla między Konarskim i Grimem.

 4. Niemal wszystkie te prace, określane jako roboty dodatkowe, uzupełniające itd. powinny sie znaleźć w podstawowym zakresie PF-U. Grim tylko sie podłożył, potwierdzając, że w UM zatrudnieni są niekompetentne osoby. Każdy, kto ma do czynienia z inwestycjami budowlanymi to potwierdzi. Grim to może analizować, co najwyżej przebieg meczu. Dobrze, że wuefisci już odeszli z naszego miasta.

 5. Zdecydowana większość z tych prac, powinna się znaleźć w zakresie podstawowym robót, określonym w PF-U i przedstawionym do przetargu. To, że tych prac tam nie było, świadczy tylko o braku odpowiednich kompetencji osób, które z ramienia UM tworzyły dokumenty do przetargu. Znikoma ilość tych prac może być uznana za takie, które nie mogły być znane na etapie tworzenia dokumentacji do przetargu. Każda osoba mająca do czynienia z inwestycjami budowlanymi to potwierdzi. Winy zatem należy szukać w zawierciańskich urzędnikach. Niektóre z prac to po prostu zwykła niechlujność i niedbalstwo np. brak pozycji demontażu pieca lub remontu schodów do parku. Konarski musi po prostu przełknąć tą żabę, którą stworzyli poprzednicy, a Pan Grim powinien raczej zajmować się analizą meczów piłkarskich, niż dokumentów budowlanych. Całe szczęście, że wuefistów nie ma już u władz. Niestety, portal zawiercianskie.pl staje się coraz mniej obiektywnym i wiarygodnym portalem, wyraźnie widać iż nowy Prezydent nie jest redakcji na rękę.

 6. Tak chyba obecnie wygrywa się przetargi. Zaniża cenę bazując na niewiedzy a potem z nawiązką odrabia straty. Co tamte kosztorysy zawierały ? Kompleksowy remont obiektu powinien uwzględniać większość z tych (niby) dodatkowych prac. “jakieś tynki w miejsce skutych kafli lamperii, a co miało niby pozostać ? Demontaż pieca ? (niech stoi będą się o niego potykać w trakcie prac i pozostałe klamoty również), wymiana-odrestaurowanie drzwi wejściowych (puszka farby nie okazała się najlepszym pomysłem? – prawidłowe odrestaurowanie pewnie byłoby droższe niż zakup nowych), demontaż rurażu ? (niech pozostaną pewnie ułożą nowe i nie będzie im kolidowało), więźba niby miała być “nówka sztuka” po tylu latach, jakieś okablowanie, przekopy w celu podłączenia kanalizacji, montaż płyt OSD, folii …
  Niech to realizują bez tych wszystkich dodatkowych prac – zobaczymy i pośmiejemy się

 7. Słabe to są wasze komentarze wy czerwone ….. To że WFiści doprowadzili to miasto do ruiny to wiemy. A o kolesiostwie w UM to można godzinami pisać jaka panował latami. Pytanie czy Pan Konarski jest w stanie podnieść je z kolan? Na razie to jedynie kombinowanie w miejscach gdzie sens jest żaden jak Marszałkowska.

  • Skarbnik Miasta ponad 8000 premii, zastępca prezydenta ponad 6000 premii Pani sekretarz prawie 6000 premii – dane z BI P a przyjmowanie koleżanek Pani sekretarz do UM pod ustawione konkursy? . Widzę jeszcze ze pan Skarbnik jest na bieżąco z prawem budowlanym oraz innymi aktami prawnymi stosowanymi w procesie inwestycji. Opowiadanie, że przetargi są po to by najlepsza oferta wygrała? Panie dla kogo najlepsza oferta? Każdy przetarg można ustawić! Każdy! Albo wpisując w projekt albo w PFU albo w SIWZ odpowiedni zapis i tyle. A pracę dodatkowe? Przecież takie koszty się szacuje i uwzględnia. Mówi się na to ścieżka krytyczna. Jest Jeszce FIDIC do którego polecam zajrzeć….

 8. Może jakiś radny spytałby się radnych z Platformy(PO) ,dwoje pracuje w wodociągach(E.Mićka i D.Świderski),czy dostali podwyżki? W grudniu 2018 roku odchodzący prezes wodociągów z PO(Platforma Obywatelska) przyznał podwyżkę tylko “swoim”17 osobom(załoga liczy 140 osób),plus nagrody,przypominam ,że wodociągi są spółką miejską.Panie prezydencie proszę się tym zająć

  • Tak jest niestety wszędzie. Mój szef zarabia 8000 po podwyżce i ma nikła odpowiedzialność, najczęściej siedzi w internecie. Reszta zarabia najniższą krajową, ale jak trzeba popisać się przed władzami, to oczywiście wystawia się tych najmniej zarabiających. „Coś dodatkowo trzeba robić!” mówi osoba, która sama niestety nic nie robiła. Obecny prezydent pewnie tez nic z tym nie zrobi…

 9. Panie Prezydencie, orzecznictwo dot. robót budowlanych mówi tyle, iż zatwierdzony projekt budowlany ma wartość nadrzędną w stosunku do innych dokumentów np. do przedmiarów robót. Potencjalny Wykonawca startując w przetargu powinien dokładnie przeanalizować projekt budowlany i wycenić roboty, które są w nim ujęte. W sytuacji, gdy roboty zostałyby wskazane w przedmiarze, a nie uwzględnione w projekcie budowlanym, Wykonawca mógłby wystosować uzasadnione roszczenie. Po za tym Wykonawca zawsze ma prawo złożyć zapytanie na etapie postępowania przetargowego w przypadku wątpliwości. Jeżeli teraz wykonawca zgłasza roszczenia, to mogą być one nieuzasadnione i nie należy mu się dodatkowe wynagrodzenie. Takie jest ryzyko Wykonawcy.

 10. Haha Poprzednik przejebał kase na orliki stadioniki i swoje poronione inwestycje sportowe jak jasiogród i nawet załatwił bardzo dobre aneksy do umów o wykonanie gdzie inwestor był tak zadowolony że xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a zabrakło na remont kilku mieszkań …….
  Takich przekrętów nawet Pan M. nie zrobił

Skomentuj mieszkaniec Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.