zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Prezydent do radnych na sesji: “Powtórzyć? Bo nie słyszycie” [AUDIO + ZDJĘCIA]

W styczniowej sesji Rady Miejskiej w Zawierciu uczestniczyło 18 radnych, nie było radnych Beaty Chawuły, Joanny Janik-Jaworskiej i Ewy Mićki. Przewodnicząca rady miejskiej Beata Chawuła uczestniczyła w trwającej w tym samym czasie uroczystej odprawie rocznej Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Sesja rozpoczęła się od gratulacji złożonych Ewie Brewczyńskiej-Florczyk, dotychczasowej przewodniczącej Zawierciańskiego Forum Seniorów w związku z jej wyborem na wiceprzewodniczącą Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Ewa Brewczyńska-Florczyk po przyjęciu gratulacji mówiła m.in. o swojej rozmowie z senator z naszego okręgu wyborczego w sprawie planów budowy kopalni cynku i ołowiu. Na początku sesji prezydent Zawiercia Łukasz Konarski zaproponował przeniesienie punktu dotyczącego obligacji komunalnych z pkt. 7 na 4 oraz sprawozdania z działalności prezydenta w okresie międzysesyjnym z 4 punktu na ostatni.

“Tak naprawdę nie muszę podawać uzasadnienia”

Chciałem zadać pytanie odniesienia się do propozycji: jaki ma cel ta zmiana wprowadzona w porządku obrad? Dlaczego Pan Prezydent wprowadza chaos na sesji, chaos jest w urzędzie, w mieście. Dlaczego Pan prezydent nie zrobił tego przed sesją? Zazwyczaj wnioskodawca składa przed sesją takie zmiany. Dlaczego te zmiany i przesunięcia w porządku obrad, bo ja tego nie rozumiem? – pytał radny Paweł Kaziród.

Statut miasta przewiduje możliwość zmian w porządku obrad jak również uzupełnień, jest to w paragrafie 5 załącznika do statutu w postaci statutu rady miejskiej. Zmiana tego porządku obrad wynika wyłącznie z przesłanek technicznych. W pierwotnym porządku obrad była zmiana nieruchomości po uchwale o zmianach w budżecie. Gdyby nie było przegłosowanej zmiany w budżecie, to nie mogłaby zostać przyjęta uchwała o zamianie nieruchomości – mówił mecenas Wojciech Berendowicz.

Nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. Wspomniałem o tych nieprawidłowościach i tej kolejności na wczorajszej komisji budżetu. Pytałem o propozycję zmian Pana prezydenta. Dlaczego obligacji nie ma w punkcie 7, a są w 4, a sprawozdanie nie w punkcie 4 tylko na końcu. Dlaczego Pan prezydent nie wprowadził tego przed sesją, tylko na sesji i mamy przerwę i mamy zamieszanie? – dopytywał Paweł Kaziród.

To są Panie radny zwykłe techniczne sprawy. Tak naprawdę nie muszę podawać uzasadnienia – powiedział prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.

Jeśli Pan prezydent nie chce nam wytłumaczyć, to nie ma to najmniejszego sensu, bo nie znamy okoliczności. Po co ta przerwa 10 minutowa? – mówił Paweł Kaziród.

Być może niektórzy pomyślą, że czepiamy się porządku obrad, ale ja chciałbym zapytać, bo bardzo mnie to zirytowało i zbulwersowało. Pan mówi, że nie musi odpowiedzieć. Co to za enigmatyczna odpowiedź? Taka odpowiedź wydaje mi się, że dyskwalifikuje Pana jako prezydenta, który chce mieć transparentny urząd – dodał radny Witold Grim.

W dwóch głosowaniach w sprawie dwóch zmian w porządku obrad radni przyjęli zmiany przy 13 głosach “za” i 5 wstrzymujących się od głosu.

Przed głosowaniem w sprawie wyemitowania obligacji komunalnych głos zabrał Paweł Kaziród.

Taką uchwałę rada miejska o ile pamiętam podejmowała i uchwalała w grudniu 2019 roku. Dlaczego podczas dzisiejszej sesji powtórnie musimy jako rada pochylić się w sprawie obligacji, skoro taka uchwała była przyjęta miesiąc temu – mówił Paweł Kaziród.

Poproszę Pana skarbnika – prezydent Łukasz Konarski.

Tak, taka uchwała była głosowania przy projekcie budżetu, jednak przy konsultacjach z RIO żeby nie był wszczynany nadzór poproszono nas, żeby była podjęta w tym samym roku, w którym są emitowane obligacje – wyjaśniał skarbnik Marcin Gawłowicz.

Nie mam poprzedniej uchwały, ale czy treść jest dokładnie ten sam, czy coś się zmieniło? – pytał Paweł Kaziród.

Tylko to, że poprzednia uchwała traci mocMarcin Gawłowicz.

Poproszono nas o przegłosowanie tej samej uchwały. Żeby nie było wątpliwości – dodaliśmy zapis, że traci moc poprzednia uchwała z grudnia, żeby nie było wątpliwości, że podejmujemy dwie takie same uchwały – tłumaczył mecenas Wojciech Berendowicz.

Czyli niepotrzebnie żeśmy głosowali w grudniu?Paweł Kaziród.

To zależy od poglądów kolegianta – dodał Wojciech Berendowicz.

W różnych mediach Prezydent Konarski, wtedy gdy już zasiadł na urzędzie, krytykował mnie za zaciągnięcie obligacji. W mojej kadencji wyemitowałem 18 mln obligacji, a uruchomiłem tylko 12 mln zł. Dziwię się, że Pan, który był taki krytyczny w niespełna 1,5 roku już zadłużył miasto na 20 mln zł obligacji. Gdyby Pan chciał zadać kłam moim słowom, to mam artykuły prasowe i wypowiedzi Pana w Radiu Zawiercie. Opinia zależy od tego, jakie miejsce się zajmuje – mówił radny Witold Grim.

Radny mówił również o ekologicznych programach w urzędzie.

Program rządowy odnośnie niskiej emisji jest bardzo celowy i zasadny. Na ten program polski rząd przeznaczył 100 mld zł, ma on jedną wadę – wniosek, który należy złożyć do WFOŚiGW jest bardzo skomplikowany. Jest trudność złożenia wniosku drogą elektroniczna, a poza tym najpierw musiało to być składane przez samych zainteresowanych w Katowicach, Bielsku, itd. Agencja Rozwoju Zawiercia uruchomiła punkt, w którym można złożyć wniosek. Proszę o przybliżenie przez pracownika ARZ, jak i gdzie mają przyjść żeby z tego skorzystać – mówił Witold Grim.

Punkt jest od 2 stycznia 2020. Jest to efektem podpisania porozumienia z 18 grudnia 2019 r., pracownicy musieli zostać przeszkoleni. Mieszkańcy mogą razem z naszym pracownikiem złożyć wniosek. Na tę chwilę 4 osoby złożyły wniosek, a 57 osób skonsultowaliśmy. Mieszkańcy okolicznych gmin do nas dzwonią. My możemy wspierać tylko mieszkańców gminy Zawiercie na mocy porozumienia. Jesteśmy dostępni codziennie od 7:00 do 15:00. W programie Czyste Powietrze” jest bardzo dużo dokumentacji, które mieszkaniec musi przygotować. Było spotkanie w urzędzie miejskim, na ul. Marszałkowskiej, mamy w planach kolejne spotkania – mówiła Katarzyna Mikuła, dyrektor Agencji Rozwoju Zawiercia.

Pytanie do Pana, Panie prezydencie. W poprzednich latach mieszkańcy chcąc zmienić źródło ciepła z “kopciuchów” mogli wystąpić do gminy i uzyskać dotację/dofinansowanie, do jednej wymiany pieca 3 tys. zł. Jak sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy? Pytam o działania ze strony gminy. Jak to wygląda w tej chwili? – pytał Paweł Kaziród.

Program nadal funkcjonuje. Na dzień dzisiejszy wiemy, że wpłynęły 4 wnioski, dziś kolejna osoba. Nie ma ostatniej, najświeższej informacji, która spłynęła do nas, że Zawiercie w gronie 17 miast dołączyło do programu szkoleniowego Lead Air, które jest pod patronatem ministerstwa rozwoju i ministerstwa klimatu. Przez 3 miesiące będziemy intensywnie szkolić się, jak pozyskiwać środki dalej, aby problem smogu na terenie naszego miasta został wyeliminowany – odpowiadał Łukasz Konarski.

Informacje na temat program urzędowego mamy rozległą. Moje pytanie było inne, nie wiem czy Pan zrozumiał. Jaką pomoc mieszkaniec może otrzymać bezpośrednio od gminy na wymianę pieca na bardziej ekologiczny? – dopytywał Paweł Kaziród.

Justyna Wesołowska mówiła, ze miejski program prowadzi wydział ochrony środowiska. Przedstawicielka wydziału ochrony środowiska wyjaśniała, że można uzyskać do 50% kosztów zakupów kotła, nie więcej niż 2200 zł. W tej chwili jest 5 złożonych wniosków.

Wracam do tematu sprzed 2 sesji, do tematu odnośnie smogu. Na sesji chyba październikowej zadałem Panu prezydentowi pytanie, czy są jakieś kryteria, zasady wynajmu pieców na okres grzewczy? Dlaczego o to pytałem? Ponieważ Pan prezydent w swoim programie wyborczym przekazał wszystkim, że taka możliwość będzie istniała. Pytałem na sesji Pana prezydenta o to, kto zamontuje piec, kto do zdemontuje, ile to będzie kosztowało. Pan prezydent bezradnie wzrokiem szukał Pań z ochrony środowiska, ale zapomniał, że ten program mieszkańcom przedstawił w sierpniu czy wrześniu 2018 roku, a więc żadna Pani nie mogła o tym wiedzieć. Otrzymałem odpowiedź od Pana prezydent, która nie jest żadną odpowiedzią. Udałem się 4 listopada ubiegłego roku z radnym rady powiatu do wydziału ochrony środowiska również z takim pytaniem o informacje na temat wynajmu pieca. Panie zrobiły takie wielkie oczy, czy też wybałuszyły oczy jak Pan prezydent. Okazuje się, że nikt nie słyszał o tym, że jest jakiś program wynajmu pieców. Dostałem odpowiedź i co się okazuje? Pan prezydent w odpowiedzi pisze do mnie, że “już 5 lutego 2019 r. skontaktowaliśmy się z urzędem gminy w Marklowicach, gdzie prowadzony jest program dzierżawy kotłów, obecnie analizujemy ten pomysł pod kątem dostępnych oraz możliwych do pozyskania środków finansowych. A więc jak ja byłem 4 listopada z radnym powiatowym, to nic nie wiedzieli państwo w wydziale, a od lutego konsultują się z Marklowicami. Proszę Państwa, jest tu jakaś niespójność, mogę powiedzieć, że to jest manipulacja. Program wynajmu pieców to zwykłe działania PR-owskie nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Pogubili się urzędnicy, pogubił się prezydent – mówił Witold Grim.

Rozumiem, że Pan Witold Grim jest bardzo niecierpliwy, te propozycje, które zgłaszałem w programie jeszcze nie wszystkie da się zrealizować. Ale postaram się zrealizować i po to staraliśmy się dostać do tego zacnego grona siedemnastu miast, o którym wspominałem przed chwilą, żeby znaleźć na to środki zewnętrzne. Gmina Marklowice wynajmowała piece ze swoich środków i generalnie to były piece na ekogroszek i na węgiel. I dlatego chcemy pozyskać środki na ekologiczne źródła. Naprawdę chciałbym zrealizować wszystko w ciągu jednego roku, nawet w ciągu jednego miesiąca po wyborach. Panie prezydencie, i powoli realizuję mój program. Ja wiem, że Pan nie zwraca na to uwagi, może czuje się zaniepokojony, ja to rozumiem. Natomiast niedługo zrobię podsumowanie tego, co się udało zrobić i wtedy Pan zobaczy. Mam nadzieję, że doceni – mówił prezydent Zawiercia.

Chciałem wykazać, jak Pan prezydent manipuluje i przekłamuje fakty. To, że program Czyste Powietrze w każdej formie ma służyć mieszkańcom, to tu w tym gronie jak i wśród mieszkańców nikogo nie trzeba przekonywać. Ja tylko Państwu pokazuję, jak Pan prezydent manipuluje i przekłamuje. Zarówno on jak i – jak poszliśmy do urzędników – to oni byli zaskoczeni. Gdyby odpowiedzieli zgodnie z prawdą, to zadali by kłam Pana prezydentaWitold Grim.

Nie mówiłem tutaj o programie Czyste Powietrze, a o Lead Air, ale rozumiem, że Pan nie rozumie – dodał Łukasz Konarski.

Tę uchwałę głosowaliśmy w ubiegłym roku. Nie głosowaliśmy? Została wycofana. Dobrze, dziękujęHenryk Mól.

W trakcie dyskusji o projekcie uchwały dotyczącej wstępnej lokalizacji nowych przystanków autobusowych w Zawierciu głos zabrała radna Elżbieta Kornobis-Wieczorek.

Mimo że to jest wstępna lokalizacja dla mnie, mieszkanki Borowego Pola, przeniesienie przystanku z Oświatowej na Oświatową 14 jest niefortunne, bo nie ma tam zatoki autobusowej. Dla mieszkańców tych posesji będzie się to wiązało z szumem, w nocy i w ciągu dnia. Mimo iż dalsze losy będą zależały od Powiatowego Zarządu Dróg, to trzeba się zastanowić. Oświatowa jest bardzo ruchliwa i bardzo wąska. Niedaleko jest przychodnia weterynaryjna i tam też podjeżdżają samochody. Wiem, że jest prywatny właściciel gruntu, gdzie jest zatoka – mówiła radna i proponowała kupno terenu lub zainicjowanie “procederu wywłaszczenia”.

O pozwolenie na zabranie głosu w tej dyskusji poprosił również mieszkaniec Wart.

Chciałem zgłosić sprzeciw wobec jednego z przystanków, które mają być zbudowane na osiedlu Warty. Jak mam mieć przystanek na wjeździe do swojej posesji, to ja się nie zgadzam – mówił mieszkaniec osiedla Warty.

– To jest wstępna lokalizacja, wstępne dyskusje. Dopiero później będziemy to konsultować – dodała Justyna Wesołowska.

Przewodniczący osiedla Warty Józef Pypno podkreślał, że jeśli obecny na sesji mieszkaniec nie będzie chciał przystanku obok swojego domu, to nie będzie go miał.

Wybory

W trakcie sesji radni dyskutowali o uchwale dotyczącej zarządzenia ponownych wyborów na przewodniczących osiedli i sołtysów sołectw w Argentynie, Blanowicach, Centrum, Dąbrowicy, Kromołowie, Łośnicach, Marciszowie, Miodowej, Starym Rynku, Szymańskiego, Wartach, Wydrze Zielonej, Zuzance, Zuzance 1 i Żerkowicach. Wybory mają się odbyć do 31 marca 2020 roku.

Czy te wybory mają się odbywać starymi zasadami, czy ma zostać coś zmienione? – pytał radny Michał Myszkowski.

Odpowie pani sekretarz – powiedział Łukasz Konarski.

Wybory będą się odbywać na zasadzie obowiązujących statutów. Z uwagi na różne informacje przewodniczących osiedli i tym, że chcieliby jak najszybciej podjąć pracę, zasadne jest, aby najpierw procedować wybór przewodniczących, a następnie z Państwem przystąpić do prac nad nowym statutem – powiedziała sekretarz miasta Agata Jarza-Korpyś.

Wiemy jak się odbywały wybory i jak byli wożeni ludzie z jednych wyborów na drugie. Jaki sens jest powtarzanie czegoś niedobrego? Uważam, że nie powinniśmy się spieszyć i dokonać najpierw zmian w statucieMichał Myszkowski.

Radna Justyna Wesołowska dodała, że większość przewodniczących została została odwołana w związku z zarzucanymi przez większość radnych błędami formalnymi.

To jest decyzja, którą trzeba podjąć, bo nie możemy dłużej żyć w takiej sytuacji. Przewodniczący trochę zawinili, bo nie działali jak trzeba. Decydujemy się na ogłoszenie wyborów na starych zasadach, ale przed tym chcemy spotkań się z przewodniczącymi, aby opracować sposób, żeby to było w formie konsultacji – mówił Henryk Mól.

Przewodniczący pracują w oparciu o statutJustyna Wesołowska.

Dobrze, ale jest RODO. Byłem w kilku wyborach, wiem co się działo. Chciałbym, żeby normalna działalność w mieście się odbywała. Zróbmy wszystko, żeby pracować wspólnie na rzecz miasta Henryk Mól.

Tak samo jak z Młodzieżową Radą Miasta Zawiercie – nie można przeprowadzić wyborów przed opracowaniem statutuMariusz Golenia.

Radny Paweł Kaziród pytał o to, kto będzie czuwał nad prawidłowością pod względem prawnym wyborów.

Nie przypominam sobie, żeby przy żadnej z kadencji było taki zamieszanie, taki chaos (…). Jestem skłonny zaufać prezydentowi po raz kolejny, najwyżej znowu się na tym przejadęPaweł Kaziród.

Tym razem Pani sekretarz razem z Panem mecenasem będąŁukasz Konarski.

Czy będą na każdym osiedlu?Paweł Kaziród.

W miarę możliwościŁukasz Konarski.

Czy mamy termin na ogłoszenie ponownych wyborów? – pytał Damian Świderski.

Nie ma takiego terminu, ale nadzór prawny wojewody twierdził, że jak najszybciejAgata Jarza-Korpyś.

Przystąpienie do Związku Miast Polskich

W trakcie dyskusji nad uchwałą o przystąpienie do Związku Miast Polskich jako pierwszy głos zabrał Witold Grim.

Chciałbym zapytać prezydenta, co takiego się zadziało, że po 3 miesiącach z powrotem wracamy do projektu tej uchwały. Jak doskonale pamiętacie, głosowaliśmy 30 października 2019 – mówił Witold Grim.

Radny powiedział, że w ZMP jest “321 członków spośród 1000 miast, a także pytał o to, co Zawiercie straciło nie należąc do ZMP.

Panie Radny, myślę, że wiele straciliśmy przez ten czas, a możemy tylko zyskaćŁukasz Konarski.

Proszę nie wyręczać się Panią przewodniczącą. Co straciliśmy?Witold Grim.

Panie radny straciliśmy wiele możliwości, które mogliśmy wykorzystać. Gdybyśmy mieli dostęp do dobrych informacji, ale nie byliśmy, więc nie mieliśmy tych informacji – mówił prezydent Zawiercia.

W zeszłym roku do lipca składaliśmy projekt w ramach funduszy norweskich, który nazywa się “Rozwój Lokalny”. Tam mogło 255 miast mogło składać zarysy projektów, jak chcielibyśmy zmienić miasto. W finale zostaliśmy zakwalifikowani do kolejnego etapu, który ma 54 miasta. Teraz przez pół roku, czyli do 31 lipca będziemy pracować ze Związkiem Miast Polskich, przede wszystkim, bo oni będą do nas przyjeżdżać. Jutro mamy kolejne spotkanie na temat tego, jak rozwijać miasto. Będą nam pomagać, stwarzać narzędzia do tego, abyśmy łącznie z radą miejską, z mieszkańcami stworzyli lepsze życie dla mieszkańców. W związku z tym Związek Miast Polskich jest partnerem w funduszach norweskich i myślę, że to jest ten plus, o który Panu chodziJustyna Wesołowska.

Panie Prezydencie Grim, powiedział bym coś takiego, że nawet krowa zmienia zdanie, nie? Jeżeli sytuacja się zmienia i można coś zyskać, to niestety musimy robić coś, co kiedyś nie mieliśmy możliwości tego. Pewno, że można zaniechać, można stać w miejscu. Czekajmy, aż przyjdzie dobra wróżka i nam coś da. Jeżeli sami, tutaj, nie uchwalimy, nie będziemy szli do przodu, trudno. Ja zmieniłem zdanie, sytuacja się zmieniła w tej chwili, Pani przewodnicząca mówiła, jakie możemy uzyskać teraz cele w tym kierunku. Dlatego i my, którzy mamy dbać o miasto powinniśmy to robić, a nie chować głowę w piasek. Podobnie jak było ze śmieciami – decyzja była trudna, trudno było ją podjąć, podjęliśmy i co? Najlepiej było napisać ulotkę na miasto, nie podpisać się nawet, schować się w piasek i cieszyć się, z czego Panie Myszkowski? Z czego? Trzeba było myśleć wtedy, kiedy ten. Panie prezydencie Grim, czy była taka umowa między ZGK a gminą, że gmina pozwala na zbieranie śmieci z okolicznych gmin, a mieszkańcy Zawiercia będą mieli tańsze śmieci? Była taka umowa? A widzi Pan, bo Pan nawet nie wie, taka umowa była. Gdzie Pan był wtedy? I dlaczego nie dyskutowaliśmy tego tematu przy dyskutowaniu stawek i można było dużo zmienićHenryk Mól.

Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale Pan porównał się zmieniając zdanie do zwierzęcia, które Pan wymienił. Odnośnie podwyżki śmieci to ja już swoje zdanie tutaj wyraziłem i nie mam zamiaru o tym dyskutować. Mam nadzieję, że po tych 3-4 nocach, kiedy Pan kimał i nie mógł Pan spać, w tej chwili Pan już dobrze śpiWitold Grim.

Nie chcę się wypowiadać w kwestii do Pana Henryka Móla, bo jestem przyzwyczajony, że jak wiatr zawiał, tak Pan Henryk zmienia zdanie. Nawiążę do punktu, w którym jesteśmy – Szczecin, Działdowo, Augustów, Zgierz, ale nie tylko: “pieniądze i polityka to główne przyczyny rezygnacji ze Związku Miast Polskich”. W ostatnich 27 miesięcy zrezygnowało bardzo dużo miast, więc to chyba pokazuje, że ZMP nie jest tak dobry – Michał Myszkowski.

Ja uważam odwrotnie Justyna Wesołowska.

Chciałbym się odnieść do wypowiedzi również Pana Henryka, bo coś się zmieniło Pan Henryk powiedział, w tym okresie, że pojawiły się nowe możliwości. Niech Pan się tym podzieli, co się zmieniło w tym okresie. Pan o tym mówił, Pan tu wystąpił. Proszę udzielić informacji, o się zmieniłoPaweł Kaziród.

Trzeba słuchać co się mówi do sesjiHenryk Mól.

Zawsze słucham i wiem, nad czym głosuję i biorę za to pełną odpowiedzialność. Aplikowaliśmy o środki w czerwcu, w październiku głosowaliśmy. Co się zmieniło? Trzeba płacić składki, to jest bodajże kwota 14 tys. złPaweł Kaziród.

Pomiędzy Justyną Wesołowską i Pawłem Kazirodem wywiązała się krótka sprzeczka.

W grudniu ogłoszono wyniki (…). Możemy tam wnioskować o 10 mln euro, czyli 40 mln zł. To żadnej gwarancji nie daje. ZMP w tym momencie nas szkoliJustyna Wesołowska.

Zamknijmy tę dyskusję, bo to nic nowego wnosiŁukasz Konarski.

Próbuję zebrać jak najwięcej informacji, bo za chwilę będziemy głosować kolejną kontrowersyjną uchwałę wyjścia z innej organizacji, gdzie są wspaniałe inicjatywy, że o Juromanii nie wspomnę. Jak to jest z naszymi kolegami, że jak chorągiewki raz głosują tak, a raz zupełnie inaczej. Ja chcę pracować w radzie i podejmować odpowiedzialne decyzje. Interesuje mnie to, dlaczego w tej samej uchwale w tej samej sprawiePaweł Kaziród.

Co ja robię jako radny, to ja jestem rozliczany przez wyborców, więc proszę mnie nie rozliczać. Tak jest, w tej chwili Pan mnie rozlicza. Jest taka rzecz, że jeżdżę samochodem i jadę do celu, a później jadę drugi raz i zmieniam drogę, bo jest krótsza. Tak samo tutaj – podjąłem kiedyś taką decyzję, dzisiaj poznałem okoliczności, w których gmina może zyskać. Ja po to tutaj jestem, żebyśmy zyskiwali i pomagać jako radny, a nie stawać okoniem. Panie radny Kaziród, cały czas Pan wchodzi na mównicę i cały czas Pan po prostu tylko krytykuje, krytykuje. Ja się cieszę, że jest krytyka, bo krytyka jest najlepsza, tylko że krytykuje się raz i wystarczy, a Pan przychodzi i jedno i to samo, jedno i to samo cały czas. Myślmy o tym, co mówimy, do kogo mówimy, kiedy mówimyHenryk Mól.

Zwracam się do radnych i zaproszonych gości, do mieszkańców. To nie jest tak, żebyśmy się upierali i za wszelką cenę chcieli przeszkodzić Panu prezydentowi, żebyś przystąpiła gmina Zawiercie do Związku Miast Polskich (…). Ja się pomyliłem: w ZMP jest w tej chwili jest 291 miast, miałem wcześniej stare dane. Mogę powiedzieć, ze miasta występują niemalże masowo ze ZMP i jako główną przyczynę podają, że jest to upolityczniona organizacja. Tym bardziej jestem przeciw, żebyśmy do ZMP przystąpiliWitold Grim.

Szanowni Państwo radni, którzy tak bardzo sprzeciwiają się przystąpieniu do nowej organizacji, w której Zawiercie nie jest w tej chwili – do ZMP. To tak naprawdę chyba nie chodzi Wam o to, że ZMP czy jakieś inne stowarzyszenie zrzeszające samorządy, tylko chodzi Wam o to, żebyśmy nie przeszli do kolejnego etapu i tak to wynika. Mamy możliwość, tak jak Zawiercie nigdy nie miało takiej możliwości, pozyskać 40 mln zł. I nie na zasadach dotacji, ale ja rozumiem, że Pan nie słyszy, to ja może podejdę bliżej, bo mam wrażenie, że z mównicy jest za daleko i nie dociera. Jestem bardzo zaniepokojony. Dlatego, szanowni Państwo, bardzo proszę o przegłosowanie tej uchwały. Współpracujemy z przedstawicielami tej organizacji, chcemy dla miasta jak najlepiej i postaramy się zrobić wszystkoŁukasz Konarski.

Mam pytanie: ZMP nas szkoli, a nie jesteśmy obecnie w ZMP. A więc da się współpracować bez bycia w związku. Jak nie uchwalimy tego, to już nie będą Was szkolić?Damian Świderski.

Ja jestem jak najbardziej za tym, chylę czoła przed tym, że jest szansa na pozyskanie tych funduszy norweskich. To jest jedna z nielicznych inicjatyw, którą Pan prezydent podjął w ostatnim roku od A do Z i którą można przypisać tylko Panu. Czyli ja rozumiem, że jeżeli podejmiemy uchwałę i przystąpimy do ZMP, a jeżeli odpukać, czego nie życzę, tych funduszy nie otrzymamy, to z tej organizacji wystąpimy – Mariusz Golenia.

Nie łączmy tych dwóch faktów tak do końca. Natomiast jeżeli zawsze stwierdzimy, że ta współpraca nas nie satysfakcjonuje, zawsze możemy wystąpić. Tak jak za moment, mam nadzieję, że zakończymy współpracę z jedną organizacjąŁukasz Konarski.

To jest oskarżenie fałszywe Pana prezydenta, że któremukolwiek radnemu zależy na tym, żeby miasto nie pozyskało albo nie zablokowało możliwość pozyskania jakichś środków. Naszym zadaniem jest rozliczanie Pana prezydenta jak działacie, żeby te środki pozyskiwać. Przypomnę Panu kontrowersyjną uchwałę na komisji budżetu, gdzie jedynym argumentem, gdzie na komisji zagłosowałem za jedną z uchwał, gdzie Państwo powiedzieli, że zwiększy szansę to w konkursie funduszy norweskich. Zagłosowałem tak jak Pan prezydent sobie życzył. I nie życzę sobie takich wypowiedzi, bo one są dalekie od prawdy, że komuś zależy, żeby coś się nie udało. To są oskarżenia, jeśli takie rzeczy będą się powtarzały, będę ze swej strony wyciągał wnioskiPaweł Kaziród.

Nie wiem, czy ja dobrze usłyszałem końcowe zdanie Pana prezydenta, że za chwilę będziemy głosować nad JOT-em i też zakończymy współpracę. Tak Pan powiedział? Czyli Pan prezydent już oznajmił wszystkim, że już zna wynik głosowaniaWitold Grim.

Proszę słuchać, powiedziałem, że mam nadzieję. Proszę słuchać, co tutaj się mówi – prezydent Zawiercia.

Uchwała została przyjęta 10 głosami “za”, dwoma “przeciw” i 5 wstrzymującymi się.

W sprawie JOT-u

Dyskusję dotyczącą uchwały o wystąpieniu Zawiercia z Jurajskiej Organizacji Turystycznej rozpoczął Witold Grim. Oto, co mówił:

Radny Paweł Kaziród pytał, czy wystąpienie miasta z JOT-u będzie oznaczało, że w Juromanii nie będzie uczestniczyło Zawiercie.

– Już chyba po raz nie, wiem, już setny, tłumaczymy co się dzieje, we współpracy ze stowarzyszeniem. Nadal nie dociera, nie dotrze, no nie łudźmy się. Natomiast wracając do Juromanii, Juromania jest organizowana przez Marszałka i nie widzę najmniejszego problemu, żeby wspólnie z marszałkiem organizować ją dalej na terenie Zawiercia. To tak odchodząc trochę od tej dyskusji, też przygotowujemy program rozwoju turystycznego miasta, który będziemy realizować, gdzie Zamek Bąkowiec będzie odgrywał ogromną rolę. Ale jeżeli chodzi o współpracę z Jurajską Organizacją Turystyczna, w której to my jesteśmy członkami i my wymagamy, a nie jak wynika z Państwa poglądów, że to my jesteśmy na służbie u JOT. To ona winna realizować nasze cele. Proszę naczelnika o wyjaśnienie tej sytuacjiŁukasz Konarski.

Jeżeli chodzi o wniosek Jurajskiej Organizacji Turystycznej, o której wspominał Pan radny Witold Grim, to sam JOT składał ten wniosek. Natomiast, jeżeli chodzi o Juromanię i to, co się działo promocyjnie wokół tego projektu, szanowni Państwo, to rzeczywiście był tam Zamek Bąkowiec, ale Zamek Bąkowiec w Morsku, szanowni Państwo. Nie było ani słowa o Zawierciu na stronie juromania.pl, więc jeżeli chcemy finansować tego typu promocję, to oczywiście zostawiam to radnym – mówił Patryk Drabek, naczelnik wydziału komunikacji.

W kwestii sprostowania: Zamek Bąkowiec to nie jest Morsko, to jest Zawiercie (…). Być może źle zrozumiałem wypowiedźPaweł Kaziród.

W związku z tym, że był nieprecyzyjny zapis, nie było zapisu, że terenem jest Zamek Bąkowiec a nie Zawiercie, to trzeba rozwiązać Jurajską Organizację Turystyczną(…). To znaczy wystąpić. Jeśli chodzi o ten wniosek na kwotę 40 tys., to lokalizacja tego święta Chochoła jest na terenie gminy Skarżyce. Z tego, co mi powiedział Pan Panek, jest tam zapis, że gmina użycza bezpłatnie teren na organizację tego święta. Jeżeli jest taka kopia wniosku, to prosimy o udostępnienie, czy terenem realizacji jest teren miasta, który będzie użyczony bezpłatnieWitold Grim.

Szkoda, że ja zawsze w Święcie Chochoła chochoła uczestniczę bardzo mocno, nie zostałam o tym poinformowana, że taki wniosek został złożonyJustyna Wesołowska.

Były prezydent Zawiercia zachęcał do pozostania Zawiercia w Jurajskiej Organizacji Turystycznej.

Podpisuję się pod tym, że powinniśmy do Zawiercia ściągać osoby z zewnątrz, turystów, ale niestety osoby z zewnątrz dowiedziały się, że Zamek Bąkowiec leży na terenie Morska. I to jest największy problem, jeżeli Państwo uznają, że jest to promocja miasta Zawiercie, to ja nie podzielam tego zdania. Tak na koniec, ogromna prośba z mojej strony, aby Państwo pozwolili nam realizować taką strategię, jaką opracujemyPatryk Drabek.

Widzę, że czepiacie się głównie tego zapisu odnośnie Zamku. Chciałbym zadać pytanie: ktoś to musiał zobaczyć, czy zwrócono na to uwagę Panu Pankowi? Jaka była jego odpowiedź? – pytał Damian Świderski.

Że urząd marszałkowski tak zrobiłPatryk Drabek.

Usłyszeliście taką odpowiedź i nic więcej nie zareagowaliście? Liczyliście na to, że Pan prezes Panek zareaguje. Ktoś za to odpowiadał. Według mnie jest to kwestia nieporozumienia, bo jeśli ktoś zauważa, zgłasza. Tu jest nieporozumienie, opieracie się tak naprawdę głównie na tymDamian Świderski.

Na stronie juromania.pl, slaskietravel, jest informacja o Zamku Bąkowiec w Zawierciu-Skarżycach. Gdzieś się rozmijamy z prawdą. Nie wiem, dlaczego po takim czasie robi z tego problem, a we właściwym czasie nie skorygowałPaweł Kaziród.

Patryk Drabek mówił, że temat był poruszany podczas jednej z komisji, na którym przedstawiano zrzuty ekranu oraz, że “być może po naszej interwencji ten zapis na stronie został poprawiony”.

Źródło Kromołów, które gra w V lidze nigdy nie widziałem, żeby było napisane po przecinku Zawiercie. Mamy przydzielić środki temu klubowi, skoro nie ma słowa Zawiercie w nazwie? Nikt z tego nie robił problemu, a też mogliśmy powiedzieć, że nie będziemy inwestować w klub. Odrobinę dobrej woli. Jeżeli ktoś się pomylił, to na pewno nie jest to powód, żeby rozwiązać współpracę z JOT, wręcz zacieśniać, spotykać się, ustalać nowe formy współpracyWitold Grim.

Pohukiwanie

Następnym punktem obrad było sprawozdanie z działalności prezydenta Zawiercia Łukasza Konarskiego w okresie międzysesyjnym:

Trochę ze zgrozą słuchałem tego pohukiwania głosem Pana Konarskiego – zaczął Witold Grim.

Radny w swoim wystąpieniu przypominał o inwestycjach zainicjowanych za jego kadencji – mieszkania wspomagane i chronione przy ul. Niedziałkowskiego 22 (termin złożenia wniosku – 1 listopada 2015, termin podpisania umowy – 2 listopada 2016 r.); modernizacja łaźni miejskiej (termin złożenia wniosku – 30 marca 2017, data podpisania umowy – 16 maja 2018 r); autobusy (wniosek o dofinansowanie 27 lutego 2017, podpisanie umowy 24 października 2017 r.); Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ (termin złożenia wniosku – 30 marca 2017, podpisanie umowy 30 kwietnia 2018 r.); modernizacja budynku przy ul. Westerplatte i Niedziałkowskiego (data złożenia wniosku – 30 stycznia 2018).

Natomiast ja bym chciał bardzo Panu prezydentowi Witoldowi Grimowi podziękować za te słowa, które powiedział przed chwilą, ponieważ czuję się doceniony. Wspomniał Pan o mieszkaniach chronionych, mnie w tamtych czasach MOPS podlegał. Łaźnia też, ZKM też mi podlegał, wszelkie sprawy na TAZ-ie. Byłem wtedy przewodniczącym komitetu rewitalizacji, który systematycznie spotykał się. Dziękuję bardzo, bo odwołał mnie Pan z zastępcy prezydenta, wtedy już nie miałem wielkiego wpływu na to co się dzieje, ale zapomniał mnie Pan odwołać z komitetu rewitalizacji (…)Łukasz Konarski.

Wsłuchując się w słowa wypowiedziane przez Prezydenta, to osiedle Piłsudskiego i wszystkie osiedla na terenie miasta, wszystko jest Pańskim sukcesem. Przyczyny przemilczę, ale niebawem mieszkańcy dowiedzą się, w jakich okolicznościach został Pan odwołanyWitold Grim.

“Coś mi umknęło”

W sprawozdanie nie było nic z działalności OZE w naszym mieście odnośnie projektu – budowa instalacji OZE. Zakończenie tego projektu wrzesień 2020 roku. Co w tej sprawie się dzieje? Mieszkańcy i ja nie mamy takiej wiedzy. Proszę o informację w tym zakresie. Dwukrotnie Pan prezydent obiecał mi, że radni otrzymają harmonogram i nie pierwszy raz nie otrzymaliśmy takiego harmonogramu, chyba że mi coś umknęłoPaweł Kaziród.

Chyba Panu umknęłoJustyna Wesołowska.

Proszę czytać i słuchać Łukasz Konarski.

O czym Pan teraz mówi? Pani przewodnicząca nie działa zgodnie ze statutemPaweł Kaziród.

Dobrze, że Pan działaJustyna Wesołowska.

Na jakim etapie jest obecnie ten projekt i kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się montażu?Paweł Kaziród.

Wiceprzewodnicząca rady miejskiej Justyna Wesołowska poinformowała, że 21 stycznia 2020 nastąpiło otwarcie ofert w przetargu.

Czyli nie ma żadnych zagrożeń co do realizacji projektu?Paweł Kaziród.

O jakich wątpliwościach Pan mówi? Justyna Wesołowska.

O tych, o których mówiłem na sesji. Trzeba skoordynować kilka gminPaweł Kaziród.

Współpraca na dzień dzisiejszy wygląda prawidłowo (…). Na razie jest wszystko w porządkuJustyna Wesołowska.

Nie wiem, czy słyszy Pan, że coś jest nie w porządku, czy z zaniepokojenia chciałby Pan, żeby się znowu coś nie udało?Łukasz Konarski.

Proszę o konkretne informacje: kiedy będą montowane pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, jak również solary na budynkach – o to pytałem. Ja nie atakuję Pana, nie próbuję dzielić radnych. To Pan podzielił tę radęPaweł Kaziród.

Będziemy wnioskować o przedłużenie umowy z urzędem marszałkowskimJustyna Wesołowska.

W ramach wolnych wniosków wywiązała się dyskusja o Jakubie Kosoniu, młodzieżowym zastępcy prezydenta Zawiercia, a także o przynależności partyjnej prezydenta Łukasza Konarskiego:

Paweł Kmiecik
redakcja@zawiercianskie.pl

85 KOMENTARZY

 1. Radni są coraz bardziej oderwani od rzeczywistości, tylko potrafią szczekać, ujadać wręcz. Powiedzcie, co my, mieszkańcy, mamy z tego waszego ujadania? Podajcie chociaż jedną pozytywną rzecz, która wynikła z tej sesji. No, może tylko pozytywne wyniki głosowań, ale to wasz zakochany obowiązek, chociaż i tak niektórzy mają to gdzieś. Widać, że Radny Mól wreszcie potrafi oddzielić dobro od zła, przynajmniej tyle można wywnioskować z tych chaotycznych wypowiedzi. On już pomału dostrzega, kto tak naprawdę jest w tym mieście zwyczajnym szkodnikiem.

  • Przestań tak zachwalać tego radnego Mól-a, który jest typową polityczną chorągiewką i tyle. Jego zmieniające się poglądy i zapatrywania są poniżej jakiegokolwiek poziomu. Nigdy nie powinien zostać radnym, bo się do tego po prostu nie nadaje. Mam nadzieje, że mieszkańcy przejrzą na oczy i już nigdy go nie wybiorą. Ponadto muszę stwierdzić, że bardzo mi wstyd za prezydenta. Prostak i bufon jakiego jeszcze na tym stanowisku nie było. On nic nie potrafi – nawet się prawidłowo wysłowić, nie mówiąc już o profesjonalnym zarządzaniu naszym miastem. Kpina i żenada!!!! Do dymisji powinien się podać jak najszybciej, bo my mieszkańcy znajdziemy się tarapatach!!!!

   • Alez ja w życiu na tego Radnego bym nie zagłosował, trzeba naprawdę mocno się skupić, aby zrozumieć sens jego wypowiedzi. Moja opinia na jego temat jest zbiezna z twoją.

 2. Nowy rok – stare problemy 😀 . Wojenki między panami byłym i obecnym prezydentem ciąg dalszy. Co raz wyraźniej też widać zawiązaną koalicję między panem Prezydentem i radnymi PIS.

  Wracając do tematu wyborów przewodniczących osiedli – czy w związku z nową koalicją wybory będę wyglądały jak poprzednio i przewodniczącymi zostaną osoby które “miały nimi zastać” ? 😉 W jaki sposób będzie sprawowana kontrola nad tym czy głosują faktyczni mieszkańcy danego osiedla ?

  • do GZM skladal wniosek Pan Grimm co dalej..Zawiercie miusialo by ograniczyc aie jako maly powiat juz widze jal Szczekociny i pln-wsch powiatu to aglomeracja slaska???? o czym MY myslimy tylko inwestycje duze w SAG wtesy mamy kartr przetargowa…..ps zbudowano hute bylismy w kieleckim i nagle w katowickim! Zejdzmy ma ziemie GZM nie dla nas chyba ze gmina Zawiercie bedzie mialo super strefe SAG lub kopalnie uuuu wtedy bedziemy Silesia! To jak Pani Mikulu co Pani zrobie w SAG!!!!!

 3. To całe towarzystwo tylko potrafi się kłócić. Nie zrobili nic pozytywnego dla Zawiercia od początku kadencji. Dziś przyszłością dla Zawiercia jest przystąpienie do GZM, a nie do ZMP. Prezydentowi zależy na kłótni, na PR, a ma gdzieś to, że nie pojawia się żaden poważny inwestor w SAG. To jest kompromitacja Pana Konarskiego. Państwo Radni weźcie się do pracy, bo w następnej kadencji będziecie siedzieć na widowni jak Pan Mól za rządów Grima. Pan Prezydent Konarski niech w końcu dorośnie, bo zachowuje się jak dziecko w piaskownicy.

 4. Mól już swoje “ugrał” wkrótce się dowiecie… co się stało że Heniu już jest z Panem prezydentem kolega. i z Panem starostą.
  A to jak się zachowali koledzy i koleżanki z Pisu do Pani Beaty też zapamiętamy. C hawuła na prezydenta i pogonić całą resztę.

 5. Pani Beata Chawuła na prezydenta!!! Jako jedyna pani nie zagłosowała za podwyżką odpadów i śmieci wraz z radnym (niestety zapomniałem jak ma na imię) i tym sposobem dostrzec można że ma inną koncepcję na zarządzanie miastem….. A pana Witolda Grima byłego prezydenta ja bym widział na stanowisku wiceprezydenta……?………???

 6. Nie rozumiem jak można wybierać nowe zarządy osiedli na podstawie starego statutu, który jest zły. Znowu prowizorka, która będzie trwała latami. Czy Pani Jarza Korpyś z mecenasem Berendowiczem może zrobić coś raz a porządnie? Opracować nowy dobry statut i przeprowadzic porządnie wybory czy znowu nadzór to podważy

  • Powiem Ci. Chodzi o wybranie TYCH popierających obecną władzę, czyli Konara i spółkę. Oni liczą na to że mieszkańcy danej dzielnicy nie będą uczestniczyć w tych wyborach (a nawet nie dowiedzą się, że takowe się odbywają, kto jest kandydatem, jaki ma pomysł na działanie na rzecz dzielnicy). W poszczególnych dzielnicach stawią się tylko Ci co mają zostać wybrani wraz z przywiezionymi poplecznikami (nie będą z pewnością mieszkańcami danej dzielnicy – to jest pewne, ale ani sekretarz wraz z tym marnym prawnikiem nie będą tego weryfikować – bo po co i jak? ) Co będą legitymować? Na jakiej podstawie prawnej? Nie wolno im też posługiwać się spisem mieszkańców, bo nie jest on w tym celu stworzony. Zgodnie z obowiązującym prawem władza może przetwarzać dane osobowe mieszkańców na podstawie przepisu prawa w określonym celu. Przepisów w tym zakresie brak, a więc zgodnie z góry założoną tezą, że maja wygrać swoi, wygrają swoi i nieudacznik Konar będzie szczęśliwy, że ma poparcie w danej dzielnicy. A co będzie później, to pożyjemy i zobaczymy. Może tym razem nie unieważnią tych wyborów (nie połapią się) i będzie po myśli Konara i spółki.

 7. Mieszko to powiedz nam dlaczego Pani Beata Chawula była nie obecna na sesji? Przecież nie była chora bo w tym czasie pojawiła się na odprawie policji w Starostwie. Pani Chawula była wybrana do Rady miasta nie do Rady Powiatu i w dodatku została przewisbiczacą rady miasta. Więc to ja obliguje aby być na sesji rady miasta a nie wymykać się na inne wydarzenia. . Nie ładnie Pani przewodnicząca ale też jestem zdania żeby pogoniła Pani to całe towarzystwo za dychę. Bo wystarczyło że Pani tu nie było i ci się dzieje!

 8. A PAN prezes ZKM to dostaje wypłatę tylko za siedzenie na sesjach. Z tyłu w loży gości i mieszkańców? Tyle tylko o nim wiemy. Nie zabiera głosu. Tak naprawdę w ZKM wszystkie sprawy rozwiązuje Pan Rzecznik i to on sie stara aby wszystko grało. Choć nie zawsze mu to wychodzi. W każdym razie oboje Panowie biorą za coś pieniądze. Dlaczego Konarski trzyma na srokeczku człowieka który tylko z nazwy jest prezesem. A nie pozwolą na to miejsce dobrze zaangażowanego w pracę tej firmy. Pana Rzecznika Macieja Zarembę ? Mieszkańcy i tak kolejarza Pana Macieja jako szefa ZKM bo to on załatwia wszelkie sprawy i zgłoszenia. A co w takim razie robi Pan Marek Ciepaj? Tak Pan Konarski oszczędza ? Wiele by mówić

 9. Moim zdaniem bycie przy służbach mundurowych też jest ważne i myślę że pani Beata Chawuła dobrze zrobiła….. czasem owieczki muszą być same kiedy pasterz musi na chwilę odejść……
  Ale widzę że jak kota nie ma to myszy charcują……?………?????

  • Pleciesz POMYLEŃCU ( Wojciechowski), Chawuła jest przewodniczącą rady miasta , więc jej psim obowiązkiem jest być na sesji tej rady, a nie plątać się po policji.

 10. Niech się kłócą…….a Pan Waldemar Andzel widzę że bardzo zaangażowany w Zawierciu i w powiecie….. lata za obwodnicą, był przy otwarciu oddziału paliatywnego, teraz przy odprawie rocznej policji……Brawo panie Waldemarze Andzelu ???Wiedziałem na kogo mogę liczyć….

 11. Niech ten ubek i krentacz Andzel odp….. się od naszego Zawiercia. My mieszkańcy nie chcemy aby się tu panoszył. Niech spada truteń.

 12. Bardzo dobrze panie pośle Waldemarze…..tak trzymać ???
  Oni niech się zjadają na wzajem a państwo niech robią swoje…..?

 13. Im bliżej wyborów tym coraz większy lament i larmo…… bardzo dobrze. Niech wychodzi cały ten ferment by potem posprzątać i wywalić….
  Czekamy jeszcze tylko na podpisanie ustawy kagańcowej przez Prezydenta RP dyscyplinującej zuchwałych sędziów……

 14. Niech pani Beata pamięta wraz z panem Waldemarem, że są osoby, które oddały swoje głosy na państwa. Pana wybraliśmy na posła a pani prawie by była prezydentem gdyż brakowało niewiele punktów przed panem prezydentem Łukaszem Konarskim….. taka jest RZECZYWISTOŚĆ i proszę ją brać na poważnie. Powodzenia!!!!!!

 15. Skoro uważasz że Mieszko jest żeńskim imieniem to naprawdę źle musi być z tobą. Musisz mieć srogo nasrane pod czaszką skoro patrzysz na faceta a widzisz kobietę…….???? Nie jestem pedałem ani jakimkolwiek innym typem człowieka który został skaleczony przez PO SLD PSL by nadawać sobie żeńskie nicki…….wkrecaj sobie swoim znajomym z “podwórka” swoje pedalsko- lewackie zapędy…… Takie przypadki trzeba leczyć w psychiatryku…?……??

 16. Nie wnikam co wy robicie między sobą……i nie chcę wiedzieć. Już pokazaliście jakie macie zamiary…..
  Głupie pytanie głupia odpowiedź….frajerski elektoracie z PO….. ??

  Teraz to PIS gra pierwsze skrzypce, więc szykujcie się bo będziecie odczuwać srogie baty i przygnębienie z powodu różnych zmian wbrew waszym zapędom…….?????

 17. Mieszko nie jestem elektoratem PO i nigdy nie będę. Jestem zwolennikiem PIS ale przeraża mnie twoje zachowanie wiesz? Odrzucenie ludzi którzy kiedyś podali i ci pomocna rękę afiszowanie się w trakcie kampanii samorządowej z facetem na wózku inwalidzkim i obiecanki jaka to pomoc dostanie od ciebie. Całe Zawiercie to widziało a teraz widzi że chłopak dostał kopa od swojej pani radnej kandydatki na prezydenta. Co w tym temacie nam powiesz Mieszko?

 18. ……..a całe Zawiercie widziało jak jedyna kandydatka na prezydenta niezaglosowala za podwyżką śmierci kiedy pan prezydent podwyższa ceny bo inne gminy też tak robią to my też….. Sprawdzają się wyniki wyborów gdyż widać jak samorządy w większości gminach są przejęte dalej przez POpaprańców i robią wszystko by utrzymać się przy korycie, choć sytuacja powoli się zmienia i ludzie zaczynają dostrzegać że jest różnica między gminami gdzie wdraża się program PIS-U i widać spójność z Rządem a tymi gminami gdzie samorządowcy blokują programy i ludzie mogą myśleć że zmiany nie docierają do nich bo Rząd obiecał a nie robi…… Robi, tylko jak ludzie wybrali tak mają potem…… A jest szansa choć trochę poprawienia sytuacji…..

 19. Poszła fałszywa fama że są podwyżki i gminy niektóre w to uwierzyły efektem domina kiedy widać jak gospodarka dobrze znosi zaburzenia na zachodzie i w Rosji…… Taka propaganda puszczona została że w niektórych regionach Polski jest kiepsko by odsunąć PIS od władzy… widać ingerencję przez ręce POpaprańców niemców i rosjan by zaburzyć gospodarkę bo dostrzegli że kasa im się ukruciła przez PIS dla dobra mieszkańców…..
  Nie wierzę w to że jest źle…..
  PO SLD PSL Odnowa tak wam wmówiła że są podwyżki i trzeba oszczędzać….. gó….wno prawda!!!!!
  Zauważyli że Polacy zarabiają więcej to się czepiają nas teraz….. Tfuuu…..????????????????????????????

 20. To od nas zależy za kim będziemy głosować……
  Dlatego takie fake newsy puszczają by się dostać do koryta…… złodzieje!!!!!!!!
  Nie doczekacie się…….. już w wasze słowa nie uwierzę…… możecie pakować manele i WON!!!!!!

  • Także…… Panie Prezydencie Konarski….. jedzie mi tu czołg ??️!?!?!? Jakie podwyżki???? Panie……. idź pan stąd……

 21. Taa….PIS podwyższył zarobki a POwskie samorządy i gminy w Polsce podwyższają ceny……. mało wam pieniędzy?????

 22. To wasz USRAELSKI program łupienia Polaków w wykonaniu tępych pisiorów z tobą na czele Mieszko PÓŁGŁÓWKU

 23. A w relacje USA-IZRAEL nie wnikam……. Izrael i żydzi powinni tak jak i brytyjczycy dziękować nam za pomoc w II WŚ……oni nam nie pomogli gdy Rtm. Pilecki przekazał info o Auschwitz a dywizjon 303 pomógł zestrzelić samoloty z lufwaffe w “Bitwie o Anglię” kiedy my potrzebowaliśmy pomocy…… A chytry żyd teraz chce kasę za kamienice jak ratowaliśmy ich pod karą śmierci……. Z takimi sojusz ??????? W życiu!!!!!

 24. Teraz to niech się pałują ???????????? i nikt mi nie będzie wmawiać że jestem antysemitą……… Jeśli ktoś jest nie w porządku to ja też nie będę by dawać się wydymać…..taa……..
  ?????????????????

 25. “Nie chcemy już od was uznania,
  Ni waszych słów, ni waszych łez.
  Skończyły się dni kołatania
  Do waszych serc-jebał was pies”
  (Zwrotka z Marszu Pierwszej Brygady…..)

 26. Tak czytam i słucham… Tutaj “Pani Beata na Prezedenta”, zastępca Witold Grim…. Radni, którzy nie słuchają i same kłótnie… Posłuchajcie uważnie, jak to p. Grim potrafi wytykać różne rzeczy. Bardzo się cieszę, że za swojej kadencji on był taki “święty”. Tylko szkoda, że rozmawiać nie potrafił… Teraz obraża obecnego P. Prezydenta… Zazdrości zapuszczenia brody? Smutne… Nie rozumie również jasnych odpowiedzi. Raczej czas na zabawę z wnukami, bo jego zabawa miastem już się skończyła.

 27. Za pana Witolda Grima było przynajmniej stabilnie….. takie mam odczucie. Ale z powodu wielkich strat SLD PO PSL w Polsce dziwię się że Pan Witold Grim jeszcze siedzi w tej partii….. która sieje zamęt i ferment oraz trzyma z pedałami…..

 28. Szkoda Pana talentu w tej partyjnej komunistycznej organizacji panie Witoldzie……bo mimo wszystko jednak widać różnicę teraz a za pana kadencji.

 29. Jakoś było wszystko pod kontrolą i sprawnie zarządzano…… oświetlenie w nocy było.. zawsze posprzątane śmieci i park na jesień przygotowany, najmniejszy dług w historii, Dni Zawiercia i inne wydarzenia chuczne i z fajerwerkami. Wiadomo, wiele jest do zrobienia….. ale te drzwi do nikąd panie….. kicha totalna wraz z torebką z betonu ze złomem na uchwyt oraz nieistniejąca już tęcza na szczęście bo spłonęła to panie Witoldzie przesada była……

 30. Dużo chodników i lokalnych dróg poprawiono, może nie wiem ale nie przypominam aby jakieś afery ci tydzień były. I w kościele pana widziałem…..
  Tylko dlaczego…..SLD?????? Przecież to ubeckie środowisko połączone z pedałami i niemcolami z PO wraz z ekodupkami z PSL……nie rozumiem……

  • MIESZKOWI ku rozwadze (jeśli jeszcze potrafi myśleć)
   Każdy Twój wyrok przyjmę twardy,
   przed wolą Twoją się ukorzę
   ale chroń mnie,Panie,od pogardy,
   od nienawiści strzeż mnie,Boże.
   …………………
   Co postanowisz,niech się ziści,
   niechaj się wola Twoja stanie
   ale zbaw mnie od nienawiści,
   ocal mnie od pogardy,Panie.
   (Natan Tenenbaum “Modlitwa o wschodzie słońca”)

   • Ja mam swoich bohaterów niż żydów którzy mącą i grabią pieniądze na ludzkiej tragedii……to nie jest nienawiść. To jest obrona….. Zresztą żydzi nie są moim autorytetem bym korzystał z ich “mądrości” pokazali jak się modlić gdy ukrzyżowali Pana Jezusa-mojego Boga. Więc wzorem raczej dla mnie nie są…….

    • Nie wykazali się wdzięcznością za okazaną pomoc…..nie oczekuję od nich tego nawet ale chociażby zamilkli i przypomnieli kto im wyciągnął pomocną dłoń. To jest modlitwa dla mnie a nie bałamucenie jak żyć w nienawiści kiedy samemu się nie dostrzega ci się robi….. Tfuuu faryzeusze…..

     • Jedwabne, Kielce, Miechów…itd Każdy naród ma świetlane karty historii jak i czyny, o których wolałby zapomnieć, a o których należy głośno mówić, aby się nie powtórzyły. Sądzisz, że historia Polski to historia aniołów białopiórych? Również i my mamy swoje za uszami,oj mamy!

     • Nie każdy, to jest na siłę wmawianie i przekręcanie historii….. To dlaczego żydzi nie chcą się zgodzić na ekshumację w Jedwabnem skoro uważają że my ich przodków tffuuu……zamordowalismy????? Bo im religia na to nie pozwala……. hahahahahaha…… Jedzie mi tu czołg ??️???? Kłamstwo i bezczelność totalna ze strony żydów…….?………??????

     • Bo się boją prawdy żydy……. dlatego nie chcą ekshumacji…… Tfuuu ?

     • Chodzi im o pieniądze i że jako tylko oni i nikt inny na świecie ucierpiał…… takie dążenie po trupach do celu. Bo to żyd….. i tyle. Chytry, pazerny, bez skrupułów, sprzedający swoich……

     • To jak islam…..chce mieć wpływy w obcych państwach nie respektując danej racji stanu…… Na siłę wpycha się do tych państw które uważa za słabsze i które da się wydymać….. Nie uświadczysz żyda w Indiach, Afganistanie. Dlaczego? Proste. Bo się nie dadzą wyje……bać…..

    • A stało się to zgodnie z wolą Boga Ojca,który posłał na ziemię swego syna, aby ten umarł na krzyżu dla zbawienia ludzi. Wyroki boskie chcesz podważać? Mieszko,trochę pokory!!!

     • Nie wiem o jakich wyrokach Boskich ty piszesz…..wiesz wogóle co napisałem? Umiesz czytać? Chyba nie….. To jeszcze raz powoli przeczytaj sobie. Jeśli dla ciebie jest ok. zakłamanie naszej historii i próba rzucania ciężkich zarzutów na Polaków o rzekome mordy przez nas na żydach to udowodnij to. Specjaliści próbują ustalić fakty w Jedwabnem i innych miejscach ale żydzi utrudniają. Dlatego takie zarzuty już dla mnie są niewiarygodne i budzą poważne wątpliwości….. Co mają do tego wyroki Boskie ?

     • Według mnie piszesz na temat który nie masz pojęcia. Chcesz wyrazić swoje zdanie ale robisz masło maślane bo różne wątki zaczynasz… tak jak poniżej.

 31. No i za mało mieszkań powstało….. ale może dlatego że wiceprezydentem od spraw społecznych był pan prezydent Łukasz Konarski……kolejki niemiłosierne z proszącymi się i ubiegającymi o lokale mieszkańców.
  Na szczęście wycofałem się z tego pośmiewiska bo nic nie dało i nie da do tej pory cokolwiek załatwić.
  Niestety ale taka prawda jest że nic się nie da załatwić.

 32. Mało mieszkań jest w Zawierciu a zamiast grunty przeznaczyć na mieszkania to na sklepy zagraniczne się sprzedaje…….
  Ale Urząd Miejski specjalnie tak robi by były kolejki ZAWSZE by mieli co do roboty i rządzili na emocjach mieszkańców.
  Młodzi ludzie wyjeżdżają bo nie da się tu mieszkać gdyż nie ma gdzie. Chcą się usamodzielnić ale nie ma gdzie…….mieszkania na wynajem są drogie i dla tych co pracują i się uczą na uczelniach…..
  Brak mieszkań powoduje też wyemigrowanie do innych miast gdzie są mieszkania i jest przede wszystkim praca z lepszą płacą…..

 33. Żydzi w pewnym stopniu postępują jak muzułmanie. W obcym kraju narzucają swoje poglądy i mają czelność ingerować w polską rację stanu…… jesteś za granicą?? Szanuj tam panujące obyczaje a nie unoś się. Chcesz żydzie mieszkać w Polsce? Nie ma problemu. Zawsze jesteś mile widziany. Ale kiedy wkraczasz w interes mój gdy ci pomogliśmy to jest to raczej bulwersujące. Ty zawsze zaczynasz od pieniędzy nie licząc się z niczym jak zauważyłem…..

     • Co ty mówisz…..byli Grecy, Rzymianie, Arabowie, Egipcjanie….. było na kim uczyć więc nie pier…..dol mi tu o żydach którzy nie są u siebie a podnoszą larmo o pieniądze za to że im du….pe ratowalismy…. Tfuuu??

  • Według mnie piszesz na temat który nie masz pojęcia. Chcesz wyrazić swoje zdanie ale robisz masło maślane bo różne wątki zaczynasz…..tak jak poniżej…..

 34. “Radny powiedział, że w ZMP jest “321 członków spośród 1000 miast, a także pytał o to, co Zawiercie straciło nie należąc do ZMP.” o nie, nie Panie Radny. W Polsce od 1 stycznia 2020 roku są 944 miasta.

 35. Wystąpienie z JOT jest moim zdaniem bezzasadne…. Bo nie było nazwy miasta Zawiercie obok Zamku Bąkowiec w Morsku?????? Jaja se robicie?????
  Takim sposobem sami dajecie pole do manewru firmie Rathdowney która chce jak najszybciej postawić nam kopalnię!!!!! Sami siebie zaoracie…..
  Jurajska Organizacja Turystyczna oraz Związek Gmin Jurajskich robią kawał dobrej roboty…..
  A niektórzy radni się obrażają o brak nazwy jako antyreklamy Zawiercia….
  Pani radna Gajos w wywiadzie chyba minęła się z powołaniem. Nie odpowiedziała pani dlaczego zmieniła zdanie i zagłosowała za wyjściem z JOT. Sądząc po pani wypowiedzi na wszystkie pytania pani odpowiada ogólnikami i brakiem uzasadnienia za podjęte decyzje……jak pan prezydent Konarski…..

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.