zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Prezes ZGK o 80 tys. ton, które mają być przywożone do planowanej instalacji RDF w Zawierciu: “Nie jestem Panu w stanie teraz określić, ile tych samochodów będzie dziennie”. O ZGK na Komisji Budżetu i Gospodarki

Jednym z tematów omawianych w trakcie obrad Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Zawierciu w poniedziałek 28 września (przed sesją 30 września) była sytuacja Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Otrzymaliście państwo raport z półrocznej działalności spółki podzielony podzielona na punkty. To ja może bardzo pobieżnie opowiem o tych, o tych punktach. Jeżeli będzie z państwem, u państwa taka wola jesteśmy w dość dużym składzie poszerzonym, więc postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania z każdego zakresu państwa. W raporcie z działalności spółka w rozpatrywanym okresie, czyli od 01.01 do 31.08.2020 uczestniczyła w następujących przetargach nieograniczonych. Oczywiście w gminie Zawiercie, w gminie Kroczyce, nie będę państwu czytał całej specyfikacji, bo to macie państwo w materiałach, czy całego tytułu, bo to macie w materiałach, w każdym bądź razie, uczestniczyliśmy w gminie Zawiercie, w gminie Kroczyce, w zakładzie karnym w Wojkowicach, w szpitalu powiatowym w Zawierciu, w komendzie wojewódzkiej policji, jak również w dwudziestym roku realizowaliśmy też wcześniejsze postępowania, które też dotyczyły gminy Niegowa, gminy Przyrów, Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych, Szpitala Powiatowego w Zawierciu, w Zakładzie Karnym w Wojkowicach, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu. W drugiej połowie 2019 również gminę Myszków, tam były dwa postępowania, gmina Ogrodzieniec, gminę Irządze, gminę Przyrów, Kroczyce, Starostwo Powiatowe w Zawierciu oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To jakby tyle o postępowaniach w wielkim skrócie. W punkcie drugim wynik był, wynik finansowy, przychody, to myślę, że nie będę państwu tego tłumaczył, chyba że będziecie państwo mieli pytania. W każdym bądź razie, spółka zamknęła rok 2019 z przychodami ze sprzedaży w wysokości ponad 30 milionów zł, to oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 12 mln większy, zysk brutto w wysokości 4 mln 963 tys. – niespełna 5 mln. Przy czym w tym punkcie chciałbym zaznaczyć, uprzedzając jakby państwa pytania, że wypracowane zyski przez firmę, nie są zyskami stricte z gminy Zawiercie. My, kalkulując ofertę na Zawierciu, staraliśmy się zrobić to na minimalnej marży, jaką mogliśmy zastosować, także ten zysk, który osiągnęliśmy pochodzi z rynku zewnętrznego, nie z Zawiercia. Natomiast, jeżeli chodzi w punkcie kolejnym były inwestycje wyszczególnione, czeka nas ciężki okres inwestycyjny, musimy w ciągu kilku lat przebudować całą firmę, ja to państwu zaznaczałem już rok temu, nawet dwa lata temu mówiłem, że będzie taka potrzeba, jesteśmy na końcowym etapie programów funkcjonalno-użytkowych, już w tym roku rozpoczniemy procedury przetargowe. W każdym bądź razie, staramy się jak najwięcej zarabiać na tym na rynku zewnętrznym, po to właśnie, abyśmy mogli te wszystkie inwestycje nasze sfinalizować. Czeka nas modernizacja części mechanicznej instalacji MBP w celu oczywiście zwiększenia poziomów recyklingu i budowa tej hali z sortowni wraz z zamaszynowieniem, szacujemy, że będzie to około 23 mln zł, przy czym to są szacunki na chwilę obecną, a następują wahania waluty obcej i to też, jakby ta cena jest w na końcu uzależniona od kursu obcych walut. Kolejne duże zadanie, które nas czeka, to jest rozbudowa stoisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne przy ulicy Podmiejskiej. Szacujemy, że tutaj powinniśmy zmieścić się w kwocie 7 mln zł. Musimy rozbudować flotę samochodową w związku z jakby zwiększeniem rynku, który obsługujemy i zadaniami, które nas czekają, musimy też unowocześnić ten tabor co cały czas robimy, jednakże tutaj, na to zadanie też szacujemy, że będzie nas to kosztowało 1,5 mln zł., 300 tys. zabukowaliśmy na wykonanie zaplecza socjalnego dla pracowników w związku z ograniczeniami, występującymi w obecnej siedzibie spółki. Biura jakby było, był budynek warsztatowo-socjalny. Nie był w swoim zamierzeniu projektowany na tak dużą ilość osób zatrudnionych w spółce. Pragnę nadmienić, że teraz jest to około 149 osób z różnymi umowami zatrudnionymi w spółce, tyle osób jest. 750 tys. za taką kwotę chcemy zmodernizować dawną halę WBK przy ul. Krzywej, to będzie pełniło funkcję zaplecza naszego technicznego, jak również planujemy modernizację procesu mechanicznego sortowania odpadów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, po prostu chcemy zoptymalizować ten proces, wydaje nam się, że koło mln zł będzie nas to kosztowało. Oczywiście, te wszystkie punkty, które państwu wymieniłem, nie będziemy ich finansować ze środków, stu procentowo ze środków własnych, ale w miarę możliwości, będziemy posiłkować się Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, ewentualnie kredytami bankowymi w takim wymiarze, na ile będziemy w stanie sprostać temu zadaniu. Spółka, tak jak powiedział pan, wspomniał pan przewodniczący, podpisaliśmy umowę dzierżawy z firmą Fortum Silesia Spółka Akcyjna, dotyczącą dzierżawy działki. Na tej działce firma Fortum zamierza wybudować halę, gdzie przetwarzana będzie frakcja palna, kaloryczna, którą my też wytwarzamy 19 12 12 12, no i żywimy, jakby duże nadzieje, ze związaniem się z takim inwestorem, ale to myślę, że przejdziemy później do pytań, pewnie państwo takowe macie. Na chwilę obecną, w spółce zakupiliśmy samochód ciężarowy marki Mercedes z zabudową śmieciarki za około 130, za ponad 135 tys. brutto. Kolejny również mercedes, ale tutaj za ponad, za kwotę 104,550 tys. zł. Zakup samochód marki Skania za kwotę ponad 146 tys. i kolejny Mercedes z zabudową dwukomorową za kwotę ponad 110 tys. zł. Oczywiście na bieżąco wydajemy na modernizację i na bieżące naprawy. To, co jest istotne, to te wszystkie inwestycje, które robimy, mają na celu zmodernizowania linii, bo to też takie są wymogi prawa. Mamy kilka lat na budowę nowej sortowni i usprawnienie usprawnień systemu, gdyż w obecnej sytuacji ta firma nie może w perspektywie wielu lat do przodu funkcjonować. W tym okresie czasu, selektywnie odzyskano szkło w ilości ponad 550 ton, tworzywa sztuczne w ilości ponad 500 ton, złom niespełna ponad 50 ton, aluminium ponad 10 ton, papier i tektura 374 tony. Może nie będę tych cyfr przytaczał, bo to mają państwo w dokumentach. Kolejny punkt tego sprawozdania to opis kontroli. Mieliśmy dwie kontrole. Pierwsza z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, czynności kontrolne. Czynności kontrolne dotyczyły innych miejscowych zagrożeń w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach, dotyczących ochrony przeciwpożarowej i w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o której mowa operacie przeciwpożarowym. W dniach od 06 do 30.06 mieliśmy również kontrolę Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Kontrola została podjęta na wiosek Starostwa Powiatowego w Zawierciu, w związku z wystąpieniem tego organu o zmianę posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów w punkcie selektywnego zbierania odpadów PSZOK, dla tego miasta. W kolejnym punkcie tego raportu macie państwo wyszczególniony stan zatrudnienia w spółce, ja już wspomniałem, że jest to 149 osób. Na dzień sporządzenia tego raportu, osoby na podstawie umów o pracę to jest 140 osób, zatrudnienie na podstawie kontraktu menadżerskiego to jest jedna osoba, zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie są to 4 osoby, jak również 5 osób mamy na podstawie umowy z Zakładem Karnym – pięcioro skazanych pracuje na linii. Spółka w rozpatrywanym okresie sponsorowała Klub Piłkarski Warta Zawiercie, Ludowy Klub Sportowy Źródło Komorów oraz Imprezę: II Zlot Zawierciańskich Adopciaków i II Jurajski Dogtrekking przez Klub Sportów Psich Zaprzęgów Latające Psy. To była impreza wraz ze Schroniskiem dla Zwierząt, z którym graniczymy. Te rzeczy, które nie zostały ujęte w raporcie, które mogę państwu powiedzieć, to jakby na bieżąco reagowaliśmy na wszystkie uciążliwości, które były czy zgłaszane ze strony schroniska, czy z lokalnych mediów, czy od innych osób prawnych, czy osób fizycznych, podnieśliśmy ogrodzenie całego zakładu, uszczelniliśmy to ogrodzenie, teraz jesteśmy na etapie nasadzeń, troszeczkę przemieniliśmy logistycznie przemieściliśmy odpady w taki sposób, aby było to oczywiście zgodnie z obecnymi pozwoleniami, a jednocześnie, żeby to nie uprzykrzało sąsiadom czy osobom wokół funkcjonowania. Na bieżąco, jeżeli tylko są jakieś wiatry, a czasem występują po prostu duże wiatry, jak tylko jakiekolwiek nieczystości wywieje spoza terenu spółki, na bieżąco to staramy się zbierać, myślę że sytuacja znacznie się poprawiła. Wystarczy sobie pojechać, obojętnie kiedy wokół naszego zakładu i zaobserwować, chętnie odpowiem na państwa pytania, jeżeli takowe będą – prezes ZGK Zawiercie Krzysztof Tomczak.

Panie prezesie, bo być może nie doczytałam, a chciałam zapytać na jaki czas podpisaliście państwo tę umowę dzierżawy ze spółką FortumPaulina Pietras.

Tą umowę podpisaliśmy na 15 latKrzysztof Tomczak.

Czemu najpierw nie było spotkanie z radnymi i dopiero przedstawienie nam tych wszystkich swoich zamierzeń i planów i dopiero podpisanie umowy z tą firmą fińską, tak? To jest firma z Fin, Finlandia, czy… Dobrze ja mówię? Ze Skandynawii, no bo wydaje mi się, że tu jest trochę takie nieporozumienie, bo najpierw już panowie podpisaliście umowę na dzierżawę terenu, a teraz przychodzicie i łaskawie będziecie nas informować, co się na tym terenie będzie działo. Ja uważam, że to jest mały nietakt wobec radnych i mieszkańców, bo pan prezydent, pewnie pan doskonale wie, wielokrotnie zapewniał, że mieszkańcy będą w pierwszej kolejności informowani o zamierzeniach samorządu, a tu stoimy przed faktem dokonanym, bo nie wiem czy państwo macie teraz jeszcze jakąś alternatywy, a mianowicie wycofania się z podpisania tej umowy dzierżawy, czy w tej chwili, no to już dzisiaj rozmawiamy post factum, a więc być może już się nic nie da zrobić. Uważam, że po prostu najpierw powinno być spotkanie z radnymi, poinformowanie mieszkańców i kolejnym krokiem dopiero podpisanie umowy – Witold Grim.

Szanowni państwo, naszym zadaniem od początku objęcia przeze mnie funkcji prezesa, było doprowadzenie do takiej sytuacji, aby spółka ZGK zarabiała możliwie najwięcej, aby ten system gospodarki możliwie jak najbardziej optymalizować tak, aby w efekcie końcowym byśmy mogli dać Zawierciu cenę za zagospodarowania odpadów jak najniższą, to jest nasze zadanie. To jest nasz niewątpliwie sukces związania się z tego typu podmiotem ze wszech miar ekonomicznie uzasadniony, także nawet gdyby była możliwość wycofania się panie radny nigdy w życiu bym tego nie podpisał, ponieważ byłoby to nieekonomicznie uzasadnione dla spółki, wręcz przeciwnie. Także my podjęliśmy tą decyzję, te negocjacje trwały ponad półtora roku, wynegocjowaliśmy bardzo dobre warunki, natomiast to pozwoli nam w skali roku zaoszczędzić około, na chwilę obecną z tendencją wzrostową, na chwilę obecną licząc około 2,5 mln zł – w stosunku rocznym, jeśli chodzi o nasze funkcjonowanieKrzysztof Tomczak.

Ja właściwie w tym samym temacie, panie prezesie, poinformował pan tu przed chwilką też, że jest to sukces, nie mamy wiedzy, ja nie mam wiedzy też troszeczkę miałem przerwę, co jest przedmiotem tego sukcesu, troszeczkę bym prosił tutaj o jakieś bardziej dogłębne informacje, a więc jaki jest zakres tej umowy i przede wszystkim, co tam będzie, co tam będzie na tym terenie się działo. Czy tam będzie tylko instalacja, czy będzie tam produkowane paliwo, czy będzie również spalarnia, jak to mniej więcej będzie funkcjonować, no i jakie będą korzyści. Tutaj już bym troszeczkę poszedł  w kierunku. Chodzi mi bardziej o kierunek ten ekonomiczny również, czyli kwoty dla naszego miasta, jak to ma wyglądaćPaweł Kaziród.

Szanowni państwo, jeżeli w naszym mieście będą inwestycje pro-rozwojowe, to myślę, że nikt z radnych nie będzie miał innego odmiennego zdania, tylko wręcz odwrotnie, wszyscy będziemy bić brawo, tym, którzy inwestują i rozwijają nasze miasto. Nie wiem, czy pan prezes zrozumiał istotę mojej wypowiedzi, tylko ja jeszcze raz powtórzę, ja uważam, że najpierw powinien pan zrobić spotkanie z radnymi, poinformować szeroko opinię publiczną i wówczas na podstawie tego, przystąpić do negocjacji tego terenu, tzn. do podpisania umowy dzierżawy. Pozostało po prostu, no my stoimy teraz już po fakcie pan nas informuje, że pan podpisał umowę. To jest jedna sprawa, druga sprawa, przeczytałem wstęp tego pańskiego raportu, no i mogę tylko powiedzieć, że bardzo dobrze, że kontynuujecie państwo pracę poprzedników. Ja sobie też przygotowałem dane, dane liczbowe i proszę państwa, w 2016 roku zysk, jaki osiągnęła spółka, to było 350 tys. zł. Jest to kwota w odniesieniu do tych naprawdę niewielka, chcę tylko powiedzieć, że do końca maja prezesem była ciocia pana prezydenta, pani Szlęg, pan Szydłowski rozpoczął pracę od 01.06.2016, ale już w 17 roku, kiedy prezesem został pan Szydłowski, to spółka osiągnęła 200% wzrostu, proszę państwa, zysku. 200%, nie 32, aczkolwiek liczby są różne, bo pan tam osiągnął 32,5% wzrost zysku, a w 17 roku nasza spółka osiągnęła wzrost około 200%, a mianowicie z 350 zysk poszedł na jeden milion. W 18 roku na koniec listopada spółka osiągnęła zysk ponad 3 mln zł na koniec listopada, więc znów wzrost o 200%, a do tego jeszcze trzeba dodać, że wybudowała z własnych pieniędzy, bez żadnego kredytu te pomieszczenia gospodarczo-biurowo-warsztatowe, a więc gdybyśmy jeszcze do tych 3 mln zysków dodali te 4 mln, no to ten zysk byłby o wiele, wiele większy. Chciałbym również dowiedzieć się, panie prezesie, w jaki sposób, a najlepiej, jakbym otrzymał protokół z podziału zysku, ile pracownicy, jakie nagrody otrzymali pracownicy w wysokości tej waszej dobrej tam pracy, bo wypracowaliście zysk prawie netto, mówimy prawie 4 mln. Chciałbym również dowiedzieć się, bo tu z tej trybuny pan też nam wszystkim oznajmił, że zgłosił pan do prokuratury sprawę do gospodarności przy budowie tego budynku, no już raptem będzie dwa lata. Ostatnie pismo, jakie otrzymałem od pana w tym temacie, to było w lutym, że jeszcze sprawy są w toku, a więc niebawem będzie dwa lata, jak, nie wiem, jak, szukam właściwego słowa, rzuciliście cień na uczciwość poprzedniego zarządzającego i zgłosiliście te sprawy do prokuratury, które były związane z według państwa z nieprawidłową przebiegiem wyłonienia firmy, która budowała te pomieszczenia budowlano-gospodarcze, czy ma pan wiedzę co się dzieje, na jakim to jest etapie, bo wydaje mi się, że pan prezes Szydłowski, jak i ekipa zarządzająca wówczas tym spółką, najwyższa pora, żeby oczyścić ich z tych haniebnych zarzutów. I teraz przechodzę do ostatniej sprawy, a mianowicie Gazeta Wyborcza 19.03.2020 roku, a więc bieżącego roku, informuje, że miasto Częstochowa nie wyraziła zgody na budowę tam tej instalacji. Tak, nie wiem, czy jest to ta sama firma, która chce teraz budować u nas? W każdym bądź razie, Gazeta Wyborcza, jak i również na stronie Fortum wyraźnie pisze, że 20.03 częstochowski bieżącego roku, w częstochowskim magistrat nie wyraził zgody na budowę tej firmy, czy tej instalacji na swoim terenie. No rzeczywiście, jak patrzymy na te cyfry, które państwo podaliście w tym początkowej części raportu, to są one imponujące, tylko że chciałbym powiedzieć, że to wysypisko już w tej chwili przypomina, może nie Himalaje, ale przypomina Beskidy, bo już tak wysoko, proszę państwa, z resztą ci którzy tam gdzieś mieszkają, czy się fatygują, no to już wydaje mi się, że stok narciarski mamy w Zawierciu niebawem przygotowany – Witold Grim.

Padło tu wiele wątków, jeżeli chodzi o eksploatacje składowiska to robimy wszystko zgodnie z pozwoleniem, tak jak panu powiedziałem, jesteśmy po kontroli WIOŚ, rzeczywiście, gdzieniegdzie jest ona wyższa, gdzieniegdzie jest niższa, a gdzieniegdzie mamy wykopane dosyć duży dół, to jakby od strony technicznej na wizji lokalnej powiemy państwu, do czego i dlaczego tak się robi. Co do aspektów finansowych, jest z nami dyrektor od spraw finansowych, gdzie pan mógł szczegółowiej wytłumaczyć zyski, przychody i dlaczego był taki skok pomiędzy 17 a 18 rokiem. To wynikało z przepisów, ja nie chcę się odnosić już do tego, co było powiedziane wiele razy na temat inwestycji w ZGK i wypracowanych zysków, bo to nie o to chodzi. Chciałbym się skupić bardziej na merytoryce, jeżeli chodzi o Fortum. Te rozmowy z Częstochową, w Częstochowie, rzeczywiście był projekt budowania spalarni, nieco inny projekt, niż u nas. Tam powiedziano nie, natomiast projekt budowy podobnej instalacji do naszej jest cały czas na stole w Częstochowie, natomiast jeśli chodzi o nasz ogródek, który najbardziej monitorujemy, to tak te rozmowy nasze trwały półtora roku i były ciężkie. Ściągnąć takiego inwestora, to jest sukces, proszę państwa do naszej firmy. To jest lider o charakterze krajowym. Jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy, jeśli chodzi o zagospodarowanie frakcji nadsitowej w naszym województwie. To jest jedyna elektrociepłownia w Zabrzu spalarnia, która mocy ma na 250 tysięcy ton w RDF-u w skali roku. To jest największy gracz. U nas, chciałem zaznaczyć nie będzie to w żaden sposób spalane, bo też pojawiły się takie insynuacje. Frakcja nadsitowa, którą my produkujemy w ilości około 20 tysięcy ton rocznie. Ta frakcja nadsitowa będzie przekazana właśnie do zakładów Fortum, gdzie nowoczesne urządzenia będą ją w odpowiedni sposób przygotowywać i przerabiać na RDF. Po czym, to paliwo zostanie wywiezione z Zawiercia i nie zostanie w ogóle w Zawierciu, ani składowane, ani spalone. Zostanie wywiezione z Zawiercia. I zostanie to spalone w Zabrzu w specjalnych piecach. Jeśli chodzi o Fortum to jest dla nas strategiczny partner, bo raz, że będziemy mieli za płotem możliwość pozbycia się frakcji nadsitowej, dzisiaj to jest główny koszt zakładu, pozbycie się frakcji nadsitowej nas kosztuje w skali roku bardzo duże pieniądze. Oszczędność, wspomniał pan radny o cyfrach, chciałby porozmawiać. Na chwilę kalkulowania tego, tego biznesplanu, czy tego projektu, plusy to jest jeden plus inwestycyjny, że nie musimy my podejmować ryzyka wyprodukowania RDF-u, bo na początku też chcieliśmy produkować RDF, natomiast później w obliczu zmiany na rynku krajowym, z problemem ustabilizowania tego paliwa, dużej ilości chloru. Obawiam się, że moglibyśmy mieć, nie dość, że podjęlibyśmy dosyć dużą inwestycję, to moglibyśmy mieć problem ze zbytem tego paliwa, jakby wiążąc się z Fortum nie ma tego kłopotu, natomiast wartość dodana kolejna jest taka, że oszczędności na chwilę obecną, przy czym tendencja jest wzrostowa. Nie jestem w stanie powiedzieć, jakie to będą oszczędności za dwa lata, kiedy zakład Fortum zacznie od nas to paliwo odbierać, a jeżeliby przyjąć stawki dzisiejsze, to jesteśmy w stanie zaoszczędzić na tym projekcie, na tym jednym projekcie 2,5 mln zł w skali roku. Jeżeli, aha, prosił pan o jakby przedstawienie całego planu tych inwestycji z Fortum, jeśli chodzi o Fortum – mamy szersze plany. Jeżeli uda nam się podjąć tą współpracę z Fortum no to za chwilę Zabrze stanie się miejscem, gdzie wytwarza się najwięcej popiołu powstałego ze spalania. Chcemy razem z Fortum otworzyć linię – nie w Zawierciu, bo w Zawierciu na to nie ma miejsca, ale chcemy być partnerem strategicznym do tego, aby te popioły przerabiać i pozbywać się gwiazdki, jeżeli nam się to uda, to będziemy, proszę państwa pierwszą firmą w Polsce, razem z Fortum, gdzie takie popioły będziemy przerabiać. W Polsce jeszcze to nie funkcjonuje, natomiast musi zacząć funkcjonować, bo wszyscy pędzą do tego, aby spalać te odpady, natomiast jeszcze nikt nie pomyślał, co zrobić z popiołami, które w wyniku tego spalania, czy współspalania powstają, przy czym jest to odpad z gwiazdką, więc dywersyfikując, możliwości rozwoju firmy i przychody, to partner tego typu dla nas jest ze wszech miar sukcesem i ze wszech miar korzystny ekonomicznie. Ja bardzo poproszę dyrektora Liberskiego o jakby podsumowanie zysków i odniesienie się do zysków na przełomie latKrzysztof Tomczak.

Tu nie sposób polemizować z liczbami, które pan podał, a są powszechnie znane, natomiast odpowiadając na pytania krótko i zwięźle. Jesteśmy teraz przed uchwałą walnego zgromadzenia wspólników. W projekcie uchwały, którą wystosowaliśmy do wspólnika jest pewna kwota przeznaczona na dofinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i to jest ta kwota, którą jak rozumiem pan wskazał jako doposażenie finansowe pracowników, z resztą jest tam też przedstawiciel załogi, więc może pan zadać pytania, czy pracownicy, bo taki usłyszałem kontekst są zadowoleni z wynagrodzeń i wspólnej partycypacji w zyskach spółki, więc można w ten sposób to pytanie zadać. Jeśli zostanie podjęta uchwala, jest ona wszem i wobec dostępna, więc ją przekażemy. Jeśli chodzi o progres środków, to przy okazji wizyty Państwa w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, przedstawię komplet dokumentów, czyli Państwo mają wyciąg, natomiast rachunek zysków i strat i bilans, gdzie będzie bardzo czytelny, szczegółowy obraz sytuacji finansowej. Ja przypomnę, że zysk netto zyskiem netto natomiast to co zostaje przy stronie zobowiązań, z którymi myśli zostali, to zupełnie inna historia. Jeszcze wracając do kwestii postępowania, ono trwaWojciech Liberski.

Panie przewodniczący, pani prezydent, pani prezydent, skarbnik, radni i goście. Proszę państwa, ja się bardzo cieszę, że spółka ZGK przynosi zysk, bardzo się cieszę. Natomiast niepokoi mnie, że na te zyski składa się miasto Zawiercie i okolice tutaj. I teraz tak, my mamy tutaj zakłady, które składają śmieci. Płacimy za te śmieci jeszcze i płacimy drożej w niektórych przypadkach niż ościenne gminy. I to jest niestety trochę upokarzające mieszkańców Zawiercia. Chciałbym, jeżeli nie będzie podwyżek, a były obniżki jeszcze cen odpadów, byłbym zadowolony i mieszkańcy na pewno też, natomiast, jeżeli będą jakiekolwiek podwyżki, to niestety ja się nie zgadzam na takie coś. Panie prezesie, pan pokazał tam w tym swoim raporcie odnośnie z kim pan podpisał umowę na odbieranie śmieci, odpadów, natomiast ja nie widziałem w tym raporcie miejscowości spoza okręgu tutaj z Polski. Z miejscowości z Polski, którzy przewożą śmieci w kontenerach. I tych śmieci bardzo dużo, chciałbym też się dowiedzieć, bez umów, bez niczego dołożone są śmieci. Mamy jeden śmietnik na Przyjaźni, żeby się nie okazało później, że nam przywiozą w kontenerach jakieś odpady, których się będziemy bać, na przyszłość. I także jeszcze raz podkreślę, jeżeli spółka przynosi dochody, zyski, to chciałbym się dowiedzieć, ile z tych zysków otrzymuje miasto. Ile ewidentnie otrzymuje miasto z tych zysków, które ten. Jest na naszym terenie, myślę że miasto powinno brać w tym udział – Henryk Mól.

Panie radny, odpowiadając na pytania. Ja to powiedziałem na początku, chciałem to powtórzyć z pełną mocą. Zyski, które firma ZGK wypracowała nie odbyły się kosztem Zawiercia. My przetarg realizujemy na bardzo małej marży, więc te pieniądze, które zgromadziliśmy, pochodzą z rynku zewnętrznego. Natomiast w sprawie przywożenia odpadów. Zawiercie produkuje rocznie około 20, no powiedzmy w porywach do, przyjmijmy dla równego rachunku 20 tysięcy ton odpadów – produkuje Zawiercie. Nasza instalacja przyjmuje 80 tysięcy ton i musi, powinna tyle przyjąć, żeby pieniądze zarobić, więc 60 tysięcy ton odpadów musi pochodzić spoza Zawiercia, bo Zawiercie, tak, jak panu powiedziałem produkuje 20 tysięcy. Rozumie pan teraz? Dlatego my nie kierujemy się, czy odpady do nas przyjeżdżają z takiej gminy, czy z innej gminy, czy tą gminę lubimy, czy ta gmina jest obok nas. My się kierujemy ceną. Jesteśmy spółką prawa handlowego, obowiązuje nas KSK, do tego musimy poczynić tak duże inwestycje, że musimy gdzieś te pieniądze zarobić, mówiąc kolokwialnie. Skoro nie możemy ich zarabiać na Zawierciu, panie radny, więc chcemy, musimy je zarobić na rynku zewnętrznym. Z czegoś te inwestycje musimy sfinansować. Tak jak już panu wcześniej czytałem, jest to ponad 30-35 mln zł. Natomiast z czego też wynika różnica w cenie? Te pytania już wcześniej padały, otóż nie możemy szanowni państwo porównywać ceny za odpady komunalne małej wioski do cen w Zawierciu. Statystycznie mieszkaniec małego miasta, czy wsi produkuje około 250 kg odpadów rocznie. W Zawierciu, mieszkaniec Zawiercia produkuje ponad 400, więc nie możemy przekładać ceny, bo po prostu w Zawierciu, w tego typu gminie produkuje się znacznie więcej odpadów. Ceny możemy jedynie porównywać do miast podobnej wielkości – tam też jest sytuacja skomplikowana, bo niektóre miasta mają własną spółkę, inne nie mają. U nas ta sytuacja jeszcze nie nabrała jakby finalnego kształtu. Finalny kształt będzie dopiero, jak skończymy inwestycję i zakładam, że będziemy jednym z najtańszych – mamy aspiracje być najtańszym miastem na Śląsku i wtedy będziemy mogli ten system podsumować, natomiast na chwilę obecną tak to wygląda. Mieszkaniec wsi, odpady bio sam zagospodarowuje. Trochę im różni się morfologia tych odpadów – nie ma popiołów, mówiąc na wprost ci niektórzy mieszkańcy, raczej nawet plastików nie wrzucają do odpadów, pomijam, co z nimi zrobią, czy to jest zgodne z prawem, czy nie, ale fizycznie tak to wygląda, że my od tych mieszkańców wsi odbieramy około 250 kg na osobę. W Zawierciu jest to ponad 400, więc nie możemy stawki małego miasta, wsi porównywać do stawki w Zawierciu. To chyba odpowiedziałem wszystko. Jak nie, to mogę jeszcze doprecyzować. My troszeczkę w innych okolicznościach pracujemy, niż pracowaliśmy jeszcze jakiś czas temu, bo zmieniło się prawo i nie jesteśmy już obostrzeni regionalizacją. Kiedyś to było tak, że musieliśmy, mogliśmy przyjmować odpady tylko z danego regionu. Dzisiaj tego już nie ma. Dla nas głównym kryterium, proszę państwa, jest cena. Jeżeli ktoś nam przywiezie odpady, które spełniają wszystkie normy, są odpadami takimi samymi, jak 10 km dalej, ale tam nam proponują znacznie mniej, my przyjmiemy te odpady, za które nam zapłacą najwięcejKrzysztof Tomczak.

Panie przewodniczący, wysoka rado, Panie prezesie, z tymi kontenerami, Pan żadnych umów nie ma, oni przywożą, po prostu cena i Pan przyjmuje? Tak? W raporcie nie ma żadnych tychHenryk Mól.

W raporcie, Pan przeczytał postępowanie przetargowe. Ja mówię o umowach. Jeżeli do nas przychodzi klient i proponuje jakąś tam, jakiś tam strumień odpadów za określoną cenę, jeżeli zapłaci nam stawkę i mamy wolne moce przerobowe, to podpisujemy z nim umowę. Nie przyjmujemy od nikogo, nawet kilograma odpadów bez umowyKrzysztof Tomczak.

Panie prezesie, to się zgadza. Teraz tak, mówi pan, że na wioskach produkują mniej odpadów i tego. Koszt transportu z wiosek jest o wiele wyższy niż u nas. Mieszkańcy Zawiercia, niszczą się drogi, ochrona środowiska tak samo. To nie jest tak, że… miasto na tym cierpi, tak samo mieszkańcy cierpią, ja nie mówię o mieście, mieszkańcy na tym cierpią na tym tak samo. I nie odpowiedział mi Pan na temat dywidendyHenryk Mól.

Jeżeli chodzi o dywidendę, to naprawdę to pytanie, Panie radny nie do mnie, natomiast, jeżeli chodzi o te inne aspekty, które Pan poruszył, no tak jest w każdym mieście. Nie wymyślono systemu takiego, że my będziemy te odpady odbierali inną drogą, jak samochodami, więc to, że drogi się niszczą, no zawsze jest gdzieś wkalkulowane w gospodarkę odpadami, natomiast koszty transportu, proszę mi wierzyć, nie zawsze to wygląda tak, że w gminie, myślę że tu jest dyrektor Cyberski, może więcej na ten temat powiedzieć, bardziej szczegółowo, natomiast nie zawsze jest tak, że w Zawierciu ten koszt odpadów jest, transportu jest mniejszy, niż w innej gminie. Na to wiele czynników się składa, nie chcę tu Państwu mówić – Krzysztof Tomczak.

Chyba częstotliwość wywozu śmieci, bo…Mariusz Golenia.

Raz, że w częstotliwości, dwa w tym, jakiego typu sprzęt jest używany, itd., więc tutaj, no to tak nie jest, Panie radnyKrzysztof Tomczak.

Na temat dywidendy, mam się udać do Pana prezesa, tak?Henryk Mól.

Do właścicielaKrzysztof Tomczak.

Do właściciela, dobrze. A teraz tak, no a te drogi nasze, które się niszczą od tego wszystkiego, mieszkańcy, którzy odczuwają to, to, to nie jest uciążliwe dla mieszkańców? To nie powinni mieć niższe ceny chociaż za śmieci? Według mnie powinni mieć i to byłoby logiczne i moralneHenryk Mól.

Jeszcze raz powtórzę, że gminę Zawiercie obsługujemy na minimalnej marży. Nie jesteśmy w stanie obsługiwać gminę Zawiercie na minusowej marży, bo podlegamy pod kodeks spółek handlowychKrzysztof Tomczak.

Ja już na koniec tylko powiem, że chciałbym żeby było dobrze, żeby spółka się rozwijała i żeby mieszkańcy z tego tytułu nie musieli cierpieć, a wręcz przeciwnie, żeby czuli z tego satysfakcję, dziękuję bardzoHenryk Mól.

I dokładnie, panie radny, w tym kierunku zmierzamy. Optymalizujemy cały system, chcemy z ZGK zrobić nowoczesny zakład, który będzie nowoczesny i w tani sposób przetwarzało odpady. Jeżeli uda nam się to osiągnąć, proszę mi wierzyć, że wtedy w Zawierciu odpady będą niższe niż w miastach tego typu na Śląsku. To jest naszym zadaniem. Chcemy docelowo, żeby te, żeby ta spółka pracowała dla mieszkańców i dla prezydenta, natomiast co do wypłaty, wypłaty dywidendy, proszę mieć na uwadze inwestycje, które mamy, żeby ten zakład był nowoczesnym zakładem i żeby w przyszłości można było z tego tytułu czerpać profity trzeba zainwestować około 35 mln zł. Jeżeli tych pieniędzy nie będziemy mieli na inwestycję, pewnie, może nam zabrać nawet całą dywidendę, ale za trzy lata będziemy zmuszeni zamknąć zakład. Tak się to skończy, niestetyKrzysztof Tomczak.

Ja chciałbym zapytać jeszcze, bo tu padło słowo, że w Częstochowie chcieli wybudować spalarnię. Ja rozumiem, że spalarnia, a produkcja paliwa alternatywnego RDF, to są dwie różne kwestie. Tak, więc ja mam informację z Urzędu Miasta Częstochowa i z portalu komunalny, że nie była tam planowana budowa spalarni, tylko była budowa produkcja paliwa alternatywnego RDF, więc nie wiem, skąd tutaj pan ma taką informację. Myślę, że u źródła trzeba by było zapytać, może byśmy się prawdy dowiedzieli. Po drugie, firma Fortum, z tego, co wiem i Urząd Miasta Częstochowy to potwierdza, zrezygnowała z budowy tylko i wyłącznie ze względu sprzeciwów mieszkańców, co warto się zastanowić w tej kwestii u nas. Patrząc na to, że do produkcji RDF-u firma ma możliwości 100 tysięcy ton, z miasta jest 20, to 80 tysięcy będzie zwożone z ościennych gmin, powiedzmy. Ja bym chciał wiedzieć, jakie to są ilości tirów, ciężarówek, te 80 tysięcy ton i czy okoliczni mieszkańcy, np. ul. Myśliwskiej, dostali taką informację, że coś się w tym okresie będzie działo – Michał Myszkowski.

Tak Panie radny, my produkujemy około 20 tysięcy, reszta będzie pochodziła z rynku zewnętrznego, tak samo, jak nasz zakład pozyskuje te odpady z rynku zewnętrznego. Jeśli chodzi o ruch, to było analizowane na etapie składania warunków do uzyskania decyzji środowiskowej, więc nie jestem Panu w stanie teraz ja określić, ile tych samochodów będzie dziennie, natomiast przypuszczalność jest taka, że ta lokalizacja będzie mogła w ten sposób funkcjonować. Znaczy w tej lokalizacji ta sortowniaKrzysztof Tomczak.

Czyli jak rozumiem, decyzja środowiskowa w tym zakresie jest? To jeśli jest, to ja bym chciał ją uzyskać. Odnośnie ilości aut, itd. Czyli dopiero Pan czeka?Michał Myszkowski.

Natomiast uzupełniając, weźcie Państwo pod uwagę, że tego typu inwestycja nieco innym sprzętem jest obsługiwana. My wozimy około 80, no można powiedzieć, że też wozimy około 100 tysięcy ton odpadów, ale wozimy samochodami małymi, gdzie tonaż jest od 8 do 10 ton, natomiast tutaj samochody będą znacznie większe, więc ten ruch będzie o połowę mniejszy niż my go generujemyKrzysztof Tomczak.

Panie prezesie, ja chciałbym zapytać tylko dla takiego lepszego zrozumienia, jeśli chodzi o tą frakcję nadsitowa, bo my tej frakcji, jako miasto Zawiercie, tak, jak Pan powiedział, jesteśmy w stanie zgromadzić 20 tysięcy ton, tak? Jeśli nasz mieszkaniec produkuje 400, no to jest 20 tysięcy ton rocznie, tak jak to Pan przedstawił, a co z recyklingiem? Co z innymi odpadami, bo w żaden sposób mi nie wychodzi 20 tysięcy ton, w taki prosty sposób licząc, dlatego bardzo proszę mi to wytłumaczyć, bo tak, po pierwsze musimy uzyskać pewien recykling, są różne odpady, nie wszystkie się nadają do produkcji paliwa RDF, ja przypuszczam, że może to być około nie wiem, 40, 50%, 30, nie wiem, nie wiem, nie mam wiedzy, dlatego chciałbym uzyskać no i my jeszcze chyba odpady zwozimy nie tylko z gminy Zawiercie. ZGK ma podpisaną umowę. Nie wiem, czy Komenda Wojewódzkiej Policji również, czy sąsiednie gminy, gmina Kroczyce, jeszcze jakieś inne również, więc być może nie jest to 400 tysięcy, przepraszam 400 kg na mieszkańca, a jeśli jest, to proszę mi to tylko potwierdzićPaweł Kaziród.

Statystyczny mieszkaniec Zawiercia produkuje ponad 400 kg odpadów rocznie. Natomiast Panu się nie zgadza, bo pan mylnie wziął ilość mieszkańców i ilość wytwarzanych przez mieszkańców. Nasz zakład z Zawiercia pozyskuje około 30, nawet 25% naszych mocy przerobowych, reszta pochodzi spoza Zawiercia. Na naszej instalacji przerabiamy ponad 80 tysięcy ton rocznie i z tych przerobionych 80 tysięcy ton rocznie produkujemy ponad 20 tysięcy ton frakcji palnej 19 12 12 i to na chwilę obecną dla nas jest najbardziej kosztotwórczym procesem, dlatego no staraliśmy się od tego zacząć procesu, żeby te koszty minimalizować. W ostatnich kilku latach ta frakcja palna podrożała o kilkaset procent. Stąd to był jeden z elementów zaburzeń w gospodarce komunalnej i z tymi wariactwami cenowymi, z jakimi mieliśmy do czynienia jeszcze jakiś czas temuKrzysztof Tomczak.

PK
redakcja@zawiercianskie.pl
redakcja@radiozawiercie.pl

14 KOMENTARZY

 1. A PiSiory siedzą cicho, ciekawe co im Konarski obiecał? Żenada ta rada Miasta, ten Prezydencik, dobrze że czas leci i będą wybory.

 2. Panie Prezesie najwyższy czas przeczytać pozwolenie i nauczyć się na pamięć . 80 tyś ton na rok odpadów od kiedy
  ZGK ma taka decyzję. Bo wszystkie dokumenty mówią o 50 tyś ton odpadów na rok ( mechaniczne przetwarzanie odpadów ). Więc jak przerabiacie 80 tyś ton odpadów. Zawartość frakcji kalorycznej to ok. 35 % – 40 % więc i z matematyki na bakier.
  co do wożenia odpadów ” też wozimy 100 tys odpadów tylko małymi samochodami ” – ciekawe gdzie i skąd następne kłamstwo.

 3. Jak tak można oklamywac mieszkańców. Odzyskiwanie biogazu na wysypisku już było wykonywane przez mieszkańca Zawiercia Pana Wyrwasa. Niestety mieszkaniec robił dyze zyski i należało ten Zakład zlikwidować a teraz dać firmie zagranicznej która wzbogaci nas o opady. Ludzie opamiętanie.

 4. w roku są zwykle 52 tygodnie, przyjmijmy 50 (bo święta itp)
  80000/50=1600
  1600 ton na tydzień
  wychodzi 320 ton dziennie
  bardzo duża wywrotka zabiera ok. 20 ton
  to średnio 16 tirów załdowanych po dach dziennie
  panie prezesie

  • To przywóz odpadów ale jeszcze trzeba wywieść 100 000 ton czyli dodatkowy transport 180 000 ton odpadów po Zawierciańskich drogach. dzieląc to przez 20 ton na samochód to 9000 kursów . Dzieląc to przez 250 dni roboczych to36 tirów dziennie.
   świeć Panie nad drogami Zawiercia.

 5. Z tego wszystkiego wynika, że poza transportem, cała instalacja nie będzie uciążliwa dla mieszkańców Zawiercia i Poręby? Czy się mylę? Że niby wszyscy na tym zyskamy? Czy tylko grube ryby uczestniczace w przetargach i mające decyzyjność??? Jestem za rozwojem naszego miasta, ale jeśli tak, to równie dobrze wybudujmy sobie też kopalnie, przeciez będa jeszcze większe zyski 😉

 6. PANIE PREZYDENCIE PYTANIE?CZY ZAMIESZKAŁ BY PAN KOŁO SUPER INWESTYCJI? A RESZTA RADNYCH A OPCJA PIS COŚ CICHO SIEDZI? PANIE BEATA O O CO CHODZI DROGA PANI NAPRAWDĘ NASZE DZIECI MAJĄ MIESZKAĆ W TAKIM MIEŚCIE? I DZIWICIE SIĘ ŻE BĘDZIE BURMISTRZ..WSTYD I HANBA NA CALE SLASKIE….PANIE GRIM PANIE PERON GDZIE PANOWIE SĄ! CO PANI KATARZYNA MIKUŁA ZROBIŁA DLA ROZWOJU SAG! GDZIE SĄ OSOBY KTÓRE TAK ŚWIECIŁY ŚWIECZKI POD SĄDEM A NA ZAWIERCIE MAJA WY… GDZIE JESTEŚCIE! DOŚĆ DOŚĆ DOŚĆ! TO KTO GASI ŚWIATŁO…….

 7. Uświadomcie sobie mieszkańcy, że Pana Tomczaka nie interesuje to, że ciężarówki będą nam niszczyć nasze drogi i codzienne życie, bo nie jest mieszkańcem Zawiercia. Interesuje go tylko i wyłącznie Zabrze. Walczyliśmy o obwodnicę, by w Zawierciu można było żyć, a teraz Tomczak z Zabrza otwartymi rękami zaprasza tutaj miliony ciężarówek z odpadami. Panie Tomczak śmietnisko Europa rób sobie w Zabrzu, a Zawiercie zostaw Pan w spokoju.

 8. Ludzie kochani……. Przecież oni rozwalają to miasto….. To po jaki chu…….. ta obwodnica skoro tyle TIRów ma przejeżdżać przez Zawiercie!??? Na chu….tyle starań o to by ta kopalnia nie powstała??? A teraz Konarski i cała ta szajka chce rozkręcić biznes na śmieciach i rozwalić doszczętnie to co zostało wypracowane…. Chyba że pan Konarski się mści na mieszkańcach że nie są mu przychylni i bliżej już koniec kadencji to robi “rozpierduche” na całego…. Ja nie wiem kogo mieszkańcy wybrali za prezydenta… 🙁

 9. A gdzie jest ta transmisja z posiedzenia komisji???? Posiedzenie było we wrześniu, mamy prawie połowę października a nagrania z posiedzenia komisji oraz sesji z 30 września na BIP brak!!! Czy to przypadek? Nie, to umyślne działanie. Władza chce wszystko wyciszyć i jak najszybciej przerobić konsultacje. Panie Konarski i spółka, gdzie nagrania z posiedzenia komisji i ostatniej sesji. Osiem dni, to za długi okres zwłoki!!! Coś poszło nie tak i ze strach narobiliście w gacie?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.