zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Powiat zawierciański: Ile osób w minionym roku zostało ukaranych za niezasłanianie ust i nosa oraz za naruszenie zakazu przemieszczania się?

Redakcja Mediów Zawierciańskich postanowiła sprawdzić, czy od początku pandemii koronawirusa w Sądzie Rejonowym w Zawierciu odnotowano sprawy i wyroki, dotyczące zakazu przemieszczania się oraz niestosowania się do nakazu zasłaniania ust i nosa w związku z panującymi obostrzeniami.

Zapytaliśmy Sąd Okręgowy w Częstochowie, pod który podlega zawierciański Sąd Rejonowy o to, ile odnotowano takich spraw, czego dotyczyły przewinienia oraz co ogłoszono w wyniku wyroków.

Do Sądu Rejonowego w Zawierciu we wskazanym okresie [od 12 marca 2020 roku do 18 marca 2021 r. – przyp. red.] wpłynęło 51 spraw dotyczących naruszenia zakazu przemieszczania się, w tym 31 sprawach zarzucone obwinionym czyny były połączone również z innymi wykroczeniami, a w 4 sprawach także z niestosowaniem się do nakazu zasłaniania ust i nosa. Sprawy te w 49 przypadkach zakończyły się wydaniem wyroku nakazowego, od którego strony nie wniosły sprzeciwu i wyroki te uprawomocniły się. W dwóch przypadkach po skutecznym wniesieniu sprzeciwu został wydany wyrok na rozprawie, który uprawomocnił się w I instancji. We wskazanych sprawach wymierzono kary grzywny w wysokości od 100 do 800 złotych oraz jedną karę ograniczenia wolności w wysokości 1 miesiąca z obowiązkiem wykonywania pracy w ilości 30 godzin – informuje sędzia Dominik Bogacz z Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Sędzia Dominik Bogacz mówi także o sprawach związanych z niezasłanianiem ust i nosa w tym samym okresie.

Do Sądu Rejonowego w Zawierciu we wskazanym okresie wpłynęło 59 spraw dotyczących niestosowania się do nakazu zasłaniania ust i nosa, w tym  w 32 sprawach zarzucone obwinionym czyny były połączone również z innymi wykroczeniami, a w 4 sprawach także z naruszeniem zakazu przemieszczania się. W 9 sprawach postępowanie jest w toku i nie zostało w nich wydane orzeczenie, w 4 został wydany wyrok nakazowy, który jeszcze się nie uprawomocnił. W pozostałych 46 sprawach został już wydane wyroki nakazowe, od których strony nie wniosły sprzeciwu i wyroki się już uprawomocniły. Czyny, których dotyczyły postępowania zakończone wyrokiem, w tym również nieprawomocnym, miały miejsce:
– w Zawierciu na ulicy  – 29 spraw
– w Zawierciu w sklepie – 3 sprawy
– w Zawierciu w centrum medycznym – 1 sprawa
– Łazach na ulicy – 8 spraw
– w Porębie na ulicy – 4 sprawy  
– w Siewierzu na ulicy – 1 sprawa
– w Pilicy na ulicy – 1 sprawa
– w Niegowonicach na ulicy – 1 sprawa
– w pociągu w Zawierciu i w Łazach – 2 sprawy
Wskazanymi wyrokami wymierzono obwinionym kary grzywny w wysokości od 50 do 500 złotych, w dwóch przypadkach wymierzono karę nagany, a w jednym karę ograniczenia wolności w wymiarze 1 miesiąca z obowiązkiem wykonywania pracy przez 40 godzin.

Sędzia Dominik Bogacz dodaje również:

Ponadto informuję, że pozostałe zarejestrowane sprawy dotyczyły innych zdarzeń, nie mających związku z podanymi wyżej zagadnieniami. Wskazuję również, że przepisy kodeksu wykroczeń nie przewidują możliwości orzeczenia kary pozbawienia wolności, a jedynie karę aresztu w wymiarze od 5 do 30 dni. Kary takiej nie można orzec wyrokiem nakazowym a jedynie po przeprowadzeniu rozprawy. W przedstawionych sprawach kara aresztu nie była w ogóle orzeczona, a za wykroczenie z art 54 kodeksu wykroczeń można wymierzyć karę grzywny do 500 złotych albo karę nagany. Wskazane wyżej surowsze kary orzeczono tylko w tych przypadkach, w którym zarzucono obwinionym popełnienie także innych wykroczeń.

MS
redakcja@zawiercianskie.pl

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.