zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Powiat nie uchwalił budżetu na 2020 rok ponieważ sesję zwołano o 2 dni za późno [ZDJĘCIA + AUDIO]

W poniedziałek 30 grudnia odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego. Uczestniczyło w niej 21 radnych (nie było, Teresy Muchy-Popiel i Zbigniewa Roka), a także posłowie: Danuta Nowicka (PiS) oraz Rafał Adamczyk (SLD).

Na początku obrad sesji zdjęto z porządku obrad projekty uchwał dotyczące budżetu powiatu zawierciańskiego na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Jak mówiła przewodnicząca rady powiatu Małgorzata Benc, przyczyną wycofania projektu uchwały o budżecie było zwołanie sesji 12 dni przed jej terminem, a według statutu rady powiatu – który, jak podkreślała przewodnicząca, “jest miarodajny” – sesja powinna zostać zwołana 14 dni przed terminem. Z porządku obrad, na wniosek zarządu powiatu, zdjęto również projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Zarządu Dróg “ze względu na specyfikę zadań prowadzonych przez PZD”, oraz fakt, iż “likwidacja PZD wymaga dopracowania”.

Oto, co w tej sprawie powiedział po sesji starosta zawierciański Gabriel Dors:

Karol Hadrych złożył wniosek formalny jako klub radnych Zdrowy Powiat Zawierciański, aby do porządku obrad komisji na przyszły rok dodać punkt dotyczący Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Chodzi o realizację zadań statutowych szpitala z uwzględnieniem sytuacji finansowej szpitala za 2019 rok i pierwszy kwartał 2020 – powiedział Karol Hadrych.

Radny zaproponował, aby zająć się tym tematem w kwietniu 2020 roku.

Wniosek formalny został przyjęty większością 13 głosów “za” przy 5 “przeciw” i 3 wstrzymujących się od głosu.

W trakcie sesji radni rozpatrywali m.in. projekty uchwał dotyczące likwidacji dwóch jednostek organizacyjnych powiatu zawierciańskiego – Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu.

Podczas dyskusji przed podjęciem uchwały o likwidacji ZOEAS-u głos zabrał radny Jarosław Kleszczewski.

Widzę pewną niekonsekwencję. Utworzenie CUW miało być w całości. Skoro nie wykonujemy tego w całości, to nie powinniśmy głosować za tym rozwiązaniem, bo rozwiązujemy coś, a nie powołujemy niczego w to miejsce. Jeśli nie zlikwidujemy PZD, a zlikwidujemy ZOEAS, to robimy jakąś dziwną piramidę. Trzeba to załatwić kompleksowo nie wyrywkowo – mówił Jarosław Kleszczewski.

Radny podkreślał, że “Podejmujemy uchwałę wyprzedzającą naszą dzisiejszą uchwałę i zakładamy, że w styczniu na pewno rozwiążemy PZD, a uważam, że to jest niezgodne z prawem”.

Starosta Gabriel Dors podkreślał, że z porządku obrad został zdjęty tylko punkt dotyczący PZD.

Jeżeli nawet zdjęliśmy z porządku obrad uchwałę o PZD, to i tak CUW będzie obsługiwał wszystkie inwestycje nawet w obecnym stanie. CUW i tak będzie wykonywało usługę dla PZD, jeśli PZD nie zostanie rozwiązane – wyjaśniał starosta.

Jarosław Kleszczewski złożył wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał dotyczących Centrum Usług Wspólnych i przygotowanie projektu na sesję styczniową. Tuż po nim radny Marcin Wojciechowski zaproponował przerwę w obradach. Przewodnicząca rady poddała pod głosowanie najpierw wniosek Marcina Wojciechowskiego, wniosek został przyjęty większością głosów.

Po przerwie obsługa prawna starostwa wyjaśniała, że istotą Centrum Usług Wspólnych “nie jest przejęcie zadań merytorycznych”, a w przypadku braku zgody rady powiatu na likwidację PZD, będzie konieczna zmiana statutu CUW.

Jakoś Pani wypowiedź mnie nie przekonuje, bo sama Pani przyznała, że w statucie będzie trzeba w przyszłości dokonywać korekt. Nie jesteśmy prawnikami i nie mamy możliwości się z tym dogłębnie zapoznać. Składam wniosek formalny o zdjęcie tych uchwał z porządku obrad – powiedział Jarosław Kleszczewski.

Głosowaliśmy porządek obrad i nie miał pan wątpliwości – mówiła przewodnicząca rady Małgorzata Benc.

– Owszem, ale wówczas nie wiedzieliśmy o tym, o czym wiemy teraz – odpowiedział Jarosław Kleszczewski.

Starosta Gabriel Dors złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Pod głosowanie poddano najpierw wniosek radnego Jarosława Kleszczewskiego. Został on odrzucony – 13 radnych było “przeciw”, wniosek starosty przyjęto.

Do wymiany zdań pomiędzy radnymi doszło podczas dyskusji przed podjęciem uchwały “w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu aktywów trwałych w postaci powierzchni gruntu na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu na okres 3 lat”. Radny Jarosław Kleszczewski pytał Marcina Wojciechowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, który odczytywał treść opinii komisji o treść baneru, który ma zostać umieszczony w pobliżu szpitala.

– Proszę sprawdzić w materiałach – mówił Marcin Wojciechowski.

– Czyli Pan nie wie – stwierdził Jarosław Kleszczewski.

Proszę mi nie zarzucać niewiedzy – odpowiedział Marcin Wojciechowski.

Napis na banerze brzmi “Noclegi dla firm / Tanio / Wygodnie”.

W ramach wolnych wniosków jako pierwsza głos zabrała przewodnicząca rady powiatu.

Cieszę się, że mogę powiedzieć niedowiarkom, którzy nie wierzyli, że ta inwestycja zostanie zrealizowana, że mój rząd dotrzymuje słowa. Mam nadzieję, że w 2023 roku wszyscy będziemy mogli odetchnąć z ulgą, że przez Zawiercie i Porębę da się przejechać bezpiecznie – powiedziała Małgorzata Benc.

Byłem jednym z tych niedowiarków i publicznie przyznaję się, że nie miałem racji. Bardzo się z tego cieszę, że nie miałem racji. Ponieważ atakowałem posłów PiS-u i mówiłem, że jeśli nie będę miał racji, to się do tego publicznie przyznam, czynię to dzisiaj. I czynię to z wielką satysfakcją – powiedział burmistrz Poręby Ryszard Spyra.

Życzenia noworoczne złożyli również posłowie: Danuta Nowicka i Rafał Adamczyk.

PK
redakcja@zawiercianskie.pl

13 KOMENTARZY

  1. Z tego Wojciechowskiego to prawdziwy mistrz ,,przypomina ucznia w szkole ,którego pyta Nauczyciel ,to,że dziś nie odpowiem na Pana profesora pytania to nie znaczy ,że kiedyś nie będę znał na nie odpowiedzi .Ręce opadają do samej ziemi .

  2. Ciekawe w jakim celu odwoływać sesję skoro na samym początku przewodnicząca powołuje się na statut i zauważa ,że nie można podejmować uchwały zgodnie ze statutem .Czy tu macie radna równo pod kopułą czy jakieś zakłócenia występują

  3. Jak już mądrych radnych nie potraficie wybrać mieszkańcy powiatu zawierciańskiego to chociaż takich ,którzy dbają o sylwetkę i ubranie .Uroda to rzecz gustu i jednym podoba się Pan x innym Pan y .Trawestując słowa Wałęsy po wybraniu na rzeczniku rządu Ewy Wachowicz -premier Pawlak ,jak nie może być mądrze to niech będzie chociaż ładnie .

    • A dla mnie ważniejsze od tego,co mają na sobie jest to, co mają w głowie. Sesje to nie rewia mody!

  4. Czysto i ładnie to przy stole wigilijnym .Ty masz kłopoty ze zrozumieniem jednego zdania ,rozbiór logiczny szwankuje .Jak nie może być mądrze to niech będzie chociaż ładnie .Najlepsza trójka to Piotrowski vel kałuża ,Bednarz czołowy przedstawiciel ugrupowania Ryśka i Wojciechowski każdego sprzedam kto mi więcej da .I śmieszne i straszne zarazem.

  5. Ciekaw jestem czy pani przewodnicząca, która była przy podpisaniu umowy na budowę obwodnicy zapoznała się z jej treścią, bo ja twierdzę że za 428 milionów złotych tej drogi nie da się wybudować w systemie ” projektuj i buduj “. Dlatego podejrzewam, że w treści umowy wymienione warunki na jakich wykonawca podejmie się realizacji , a w przypadku gdy nie zostaną spełnione to odstąpi od budowy. To widowisko z podpisaniem umowy to pijarowska zagrywka upadającego Pisu !

  6. Z Bęcowej to taka przewodnicząca jak z koziej d_ py pudernica. Nie potrafi nawet prawidłowo zwołać sesji powiatowej. Żenada

  7. Powiatowy Zarząd Dróg ustawia znaki drogowe. Brak znaku drogowego na Armii Krajowej (ograniczenie prędkości) sprawia że zostaje on postawiony w stan likwidacji po okropnym wypadku w tym rejonie… Wiele znaków brakuje na drogach powiatowych a pasy dla przejścia dla pieszych i linie rozdzielające jezdnie są slabo widoczne szczególnie w nocy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.