zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Poseł, TVP3 i tłum młodzieży na sesji: radni uchylili uchwałę o Młodzieżowej Radzie Miasta Zawiercie [AUDIO + ZDJĘCIA]

Trwająca ponad 9 godzin październikowa sesja Rady Miejskiej w Zawierciu wywołała bardzo dużo emocji jeszcze przed rozpoczęciem. Powodem tego były plany radnych dotyczące uchylenia uchwały powołującej Młodzieżową Radę Miasta Zawiercie. W sesji uczestniczyło kilkadziesiąt uczniów z Zawiercia, poseł-elekt Mateusz Bochenek (Koalicja Obywatelska), a także TVP3 Katowice.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10:30. Dziś o 8:46 Polska Rada Organizacji Młodzieżowych przesłała do naszej redakcji stanowisko ws. planów likwidacji Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie.

W związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych informacjami oraz punktem 20. porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Zawierciu, zaplanowanej na 30.10.2019 r., ​Polska Rada Organizacji Młodzieżowych pragnie wyrazić głębokie zaniepokojenie podjęciem przez Radę Miejską w Zawierciu kroków mających na celu wygaszenie działalności Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie. Młodzieżowe rady gmin od lat stanowią istotny element w procesie budowania silnego społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju. Nawiązując do ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., a w szczególności do kluczowego, z punktu widzenia omawianego zagadnienia, art. 5b tej ustawy, młodzieżowe rady są realnym narzędziem do „​wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży”. Młodzi mieszkańcy każdej gminy mają prawo do reprezentacji, a istnienie i dążenie do rozwoju młodzieżowych rad wspiera realizację tego postulatu. Zdaniem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych aktywizacja obywatelska, stwarzanie przestrzeni do udziału młodych w pracy na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz ich aktywne zaangażowanie w procesy decyzyjne, to wartości same w sobie. Młodzieżowa rada to nie tylko niezwykły proces edukacyjny – to także kuźnia młodych liderów i liderek oraz miejsce kształtowania świadomych obywateli i obywatelek – czytamy w treści stanowiska (jego całość dostępna pod niniejszym tekstem).

Apel w tej sprawie wystosowała również Zawierciańska Rada Seniorów (apel dostępny pod tekstem).

Z porządku obrad wycofano kilku projektów uchwał: w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu (na wniosek prezydenta), a także na wniosek komisji społecznej w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, a także dotyczącą budżetu obywatelskiego.

W związku z tym, że mamy bogatą reprezentację młodzieży proponuję przenieść uchwałę z punktu 21 do punktu 4 – tak, aby młodzież mogła wysłuchać swojej sprawyDominik Janus złożył wniosek formalny.

Ja myślę, że jeśli młodzież jest zainteresowana, to będzie również zainteresowana sprawami budżetu miasta. A w punkcie 4 mamy program ochrony środowiska, a w świetle dużych emocji dotyczących planów budowy kopalni jest punktem bardzo ważnym i chciałabym, aby młodzież wysłuchała tego programu. Poddajemy pod głosowanie Pana wniosek – powiedziała przewodnicząca rady miejskiej Beata Chawuła.

Rada nie przyjęła uchwały przy 11 głosach “przeciw” i 8 głosach “za”. Porządek obrad odbył się bez zmian, a do tematu uchylenia uchwały ustanawiającej Młodzieżową Radę Miasta Zawiercie wrócono o godzinie 17:50.

Projekt tej uchwały wzbudzić ogromne emocje. Emocje wynikają z całkowitego niezrozumienia powodów, jakimi kieruje się rada. Odczytam uzasadnienie do uchwały – mówiła Beata Chawuła.

– Młodzieżowa Rada Miasta Zawiercie została powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu NR X/57/15 z dnia 27 maja 2015r. na podstawie art. 5b. w związku z art.40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Art.5b.
1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.
2. Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.
3. Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.
Oznacza to, że rada gminy, w celu realizowania zadania określonego w ust. 1., może powołać młodzieżową radę gminy – ust.2. Powołanie młodzieżowej rady gminy jest jedną z możliwości, a nie aktem obligatoryjnym.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, w uzasadnieniu do wyroku IV SA/GI 492/11 wskazuje, że „prawidłowa realizacja obowiązku określonego w art.5b.1 może polegać na prowadzeniu kursów, spotkań informacyjnych, szkoleń, wydawaniu biuletynu gminnego, dystrybucji ulotek, organizowaniu konkursów i festynów. Wszystkie te działania mają na celu wspomaganie rozwoju wspólnoty samorządowej, tworzenie warunków mających wpływ na zwiększenie zaangażowania w życie gminnej społeczności lokalnej, popularyzację idei samorządowej oraz utożsamianie się członków wspólnoty samorządowej z gminą.”
W tym samym uzasadnieniu czytamy, że regulacja art.5b. ust 1. może być realizowana także w innych, prawnie dopuszczalnych formach, np. poprzez wolontariat. Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz organów administracji publicznej, w tym organów gminy. Mogliby propagować wśród mieszkańców, w tym zwłaszcza młodzieży, idee samorządowe. Dodatkowo, zauważyć należy, że formuła wolontariatu dałaby możliwość zaangażowania zdecydowanie liczniejszej grupy młodzieży, niż tylko radnych młodzieżowej rady gminy. Innym sposobem realizowania działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży może być współpraca w tym zakresie z organami samorządów uczniowskich zawierciańskich szkół.
W toku analizy dokumentacji związanej z procesem podejmowania Uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 maja 2015r. ustalono, że nie dopełniono warunku wynikającego z art.5b. ust 2. usg. Z przepisu tego wynika, że rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy na wniosek zainteresowanych środowisk. Ani w dokumentacji zgromadzonej w sprawie, ani w uzasadnieniu do projektu tejże uchwały, nie ma potwierdzenia, że taki wniosek został przez zainteresowane środowiska złożony. Stwierdzono brak takiego dokumentu i brak informacji o nadawcy oraz dacie, w której został złożony, pomimo, że Ustawa o samorządzie gminnym jednoznacznie wskazuje, że wyrażenie zgody na utworzenie młodzieżowej rady gminy następuje na wniosek zainteresowanych środowisk.
Reasumując, radni wnoszą o uchylenie uchwały NR X/57/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie – przewodnicząca rady miejskiej odczytała uzasadnienie do projektu uchwały.

Oto cały zapis audio dyskusji przed podjęciem uchwały:

47 KOMENTARZY

 1. Zadyma z Młodzieżowa Rada Miasta to zwykła zasłona dymna za chwile ja przywrócą i tyle. Ale w tym czasie Radni podnieśli mieszkańcom po cichutku opłatę za śmieci . Pozwalając Prezydentowi na podpisanie umowy z ZGK na prawie 5 100 000 zł na pół roku zamiast 2 724 000 zł, oskubali mieszkańców na prawie 2 400 000 zł na pół roku.. ZGK zgarnie swoje 5 100 000 a mieszkańcy dopłaca w formie podwyższonej składki ( po uchwalonej w listopadzie podwyżce) lub zaniechanych inwestycjach, na to samo wyjdzie. Brawo, brawo, brawo. Matematyka jest nieubłagana , ktoś ten brak musi zapłacić. ZGK góra.Radni bezradni.

 2. Młodzi, nie ma w tym mieście przyszłości dla Was. Domagajcie się upublicznienia nazwisk tych Radnych, którzy was skreslili, namawiajcie swoje starsze rodzeństwo, rodziców, babcię i dziadka, aby nie glosowali na tych Radnych. Oni odbierając Wam wasze prawa, odbierają waszą przyszłość i przyszłość tego miasta. Nie pozwólcie im na to, domagajcie się nazwisk i je zapamietajcie, w dniu wyborów pokażcie im swoją siłę.

  • “Domagajcie się upublicznienia nazwisk tych Radnych, którzy was skreslili, namawiajcie swoje starsze rodzeństwo, rodziców, babcię i dziadka, aby nie glosowali na tych Radnych. ”

   Dorosły, a nigdy nie był na sesji Rady Miejskiej. Głosowania są jawne. Od razy widać, kto podnosi rękę przy głosowaniu.

 3. Jako mieszkanka Zawiercia oglądałam sesję online i jestem zbulwersowana postawą Pana Prezydenta. Kompletnie nie umie się wypowiedzieć ani nie posiada zadnej wiedzy co się dzieje w gminie. Wyrecza się na sesjach pracownikami którzy że strachu nie wiedzą co mówić. To jest straszne takiego Prezydenta jeszcze nie było. Wstyd

 4. Kogo MRM uwierała? Dla kogo była niewygodna? Kto bał się MRM, tych dzieciaków, którzy czasami zadawali zbyt trudne pytania, domagali się swoich praw? Kto zrobił z MRM narzędzie politycznej walki z obecnym Prezydentem, bo wiadomo, że Prezydent jest wielkim przyjacielem dla młodych mieszkańców Zawiercia. Wczoraj wieczorem grupa Radnych dokonała gwałtu na kreatywności tych młodych ludzi, odebrała im głos i ich prawa. To sytuacja bezprecedensowa, przypominająca najgorsze czasy i praktyki poprzedniego systemu. „Kto podniesie rękę na władzę, temu władza tą rękę odrąbie”. Tak się stało z MRM. Młodzi, będący przyszłością tego miasta, zmobilizujcie się, w akcie protestu wobec arogancji Radnych, podejmijcie protest. Poprzez liczne uczestnictwo w kolejnych sesjach, do czego jako mieszkańcy macie prawo, podczas wystąpień Przewodniczącej (i pozostałych Radnych, którzy odebrali wam głos) wstańcie, i odwróćcie się do nich tyłem. Będzie to niemy, ale wymowny protest, że w tym mieście, ci ludzie – odebrali Wam głos. Walczcie o swoje prawa, o swoje wieczory młodych talentów, o swoją przyszłość. Dorośli mieszkańcy są z Wami.

  • A może by tak ci młodzi, zamiast domagać się praw i rozpaczać, zastanowili się nad swoimi obowiązkami i na tym się skupili?

 5. Słuszna decyzja radnych ponad podziałami politycznymi ,która rozwiązała tą przybudówkę paru zdyszanych politykierów.Radny Trepka pomysł lansu króla Ogrodzieńca wśród naiwnej młodzieży zakończony,zdaj pan maturę i weź się do porządnej pracy ,takiej zgodnej z pana kwalifikacjami .

  • Co Radny Trepka albo Janus mają do tego? Tutaj chodzi o mlodych ludzi z Zawiercia, którzy wchodzą w dorosłość, co miasto ma im do zaoferowania. Radni obradowali wczoraj 9 godzin, jaki jest efekt ich pracy, co osiągnięto, co zrobiono dla miasta, dla społeczeństwa. Potrzebowali 9 godzin aby udowodnić młodzieży, że mają ich w głębokim- delokatnie recz ujmując- poważaniu? Po co nam tacy Radni?

 6. Jednak część zawierciańskich radnych dalej ma ograniczony ryczałt na perspektywiczne myślenie. Panicznie boją się lepszych od siebie. Projektują życie Zawiercia przez swoje ograniczenia a to tragedia dla miasta, powielana od lat.

  • W bezpardonowej walce politycznej przeciwko obecnemu Prezydentowi grupa Radnych zagalopowala sie tak daleko, że straciła już poczucie rzeczywistości, mlodych ludzi, przyszłość tej ziemii, wykorzystali jako narzędzie tej walki. Wszystkie środki dozwolone, aby tylko dowalic przeciwnikowi. Gdzie w tym wszystkim są mieszkańcy, my- ludzie, którzy oddali na tych Radnych swoje głosy? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Jak dlugo ta hucpa, opłacana z naszych piniedzy, jeszcze potrwa? Kiedy powiemy im “Nie, dość tego!”

 7. jak w PRL p. Konarski kazał p. dyr. Gostkowskiego z Łaz przywież mlodzież na sesje do Zawiercia zeby robić tłum i za klakierów . Żenada p. Konarski w ten sposób wykorzystywać młodziez.

 8. …abstrahując od mojego braku sympatii dla Prezydenta (do dziś nie mogę sobie wybaczyć, że oddałem na niego głos) to: przyznaję, że argumentacja za “odwołaniem” Młodzieżowej Rady mi się podobała! Powinniśmy, jako mieszkańcy miasta naciskać na takie samo głosowanie dla “dorosłej” Rady Miasta… bo, i tu cytat z uzasadnienia: …”Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz organów administracji publicznej, w tym organów gminy. Mogliby propagować wśród mieszkańców, w tym zwłaszcza młodzieży, idee samorządowe. Dodatkowo, zauważyć należy, że formuła wolontariatu dałaby możliwość zaangażowania zdecydowanie liczniejszej grupy młodzieży, niż tylko radnych młodzieżowej rady gminy. Innym sposobem realizowania działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy”… Zatem: MIESZKAŃCY ZAWIERCIA, wymuśmy samorozwiązanie RADY MIASTA i zamieńmy ją na RADĘ WOLONTARIUSZY dla MIASTA… będzie nas to mniej kosztowało, i – wolntariusze mogą okazać się prawdziwymi społecznikami – działającymi dla dobra i na rzecz – naszego miasta… idąc za ciosem – wybierzmy Wolnotariusza Prezydenta… a potem – głosujmy nad każdą wydawaną złotówką i podwyżkami… Co Wy na to?! 🙂

 9. Straszne jak można wykorzystywać młodzież dla swojego widzimisię ,uważam ,że należy zawiadomić organu nadzoru oświaty o próbie wykorzystywania młodzieży i odwołać dyrektora LO w Łazach .Układ Dors z Konarskim przejdzie do historii jako CIAMAJDAN zupełny .

 10. Ludzie czy nie ma innych problemów miasta niż Rada Młodzieży więc obejrzyjcie sesję i posłuchajcie jaką podwyżkę za wywóz śmieci Pan Prezydent chciał nam zafundować 25 zł. za segregowane i 75 zł za niesegregowane. Gdyby nie radni już bysmy mieli do zapłaty. Wstyd Panie Prezydencie tak to wygląda ta Pana Odnowa a my mieszkańcy Panu zaufali. Takie podwyżki dla Zawiercia gdzie ludzie zarabiają grosze. A swoja drogą to dobrze zrobili radni że odwolali radę młodzieży niech się młodzież zajmie wolontariatem słucha uczy A nie jak Koson chodzi po Urzędzie i udaje Prezydenta.

 11. Jak moje dziecko gdziekolwiek jedzie ze szkoły to żąda się ode mnie jako rodzica zgody .Czy takie były panie dyrektorze z LO w Łazach ?Inaczej to nie tylko odwołanie w trybie natychmiastowym tylko sprawa do prokuratury i koniec kariery i nauczyciela i dyrektora .HAŃBA dla tych co wykorzystują młodzież dla swoich igrzysk politycznych .

 12. niech ta szanowna Rada Miejska idzie do diabła łącznie z miłościwie nam panującym Konarskim!!!!Układ z PiSiorami jest uwłaczający dla mnie jako mieszkańca tego miasta. Kto ich dopuścił do władzy????

  • Do MAD dyrektor szkoły jest również nauczycielem .Istnieje takie pojęcie jak dobro dziecko ,które dyrektorze z Łaz naruszyłeś i za to grozi odpowiedzialność dyscyplinarna przed komisją dyscyplinarną i wydalenie z zawodu i nie dopilnowałeś karty wycieczki ,w której rzeczą PRIORYTETOWĄ są zgody rodziców na udział w tej eskapadzie ,bo tak można nazwać tą wyprawę na zawierciański magistrat .

 13. Stwórz wirtualną gre Zyga ,w której miastem będzie rządził nastolatek ,a radni będą zastraszani sprowadzaną na sesję Rady Miasta młodzieżą .A twórcą tej gry będzie kapiszon.

  • Młodzi, gdy już za rok, dwa nabedziecie prawa wyborcze to dobrze się zastanówcie na kogo glosujecie, co tak naprawdę dla nich znaczycie, jakie stadardy dyskusji będą obowiązywały. Nie dajcie sobie przed wyborami mydlic oczu tanimi dmuchancami i farbkami na twarz. Myślcie, od tego, kogo wybierzecie, będzie zależała wasza przyszłość w tym mieście. Po wczorajszej sesji wyciagnijcie naukę i wnioski na przyszłość.

 14. Cyrk na kółkach, a klaunem był Pan Konarski. Zabieranie głosu bez pozwolenia przewodniczącej. Pan Konarski zachowuje się jak dziecko w piaskownicy. To nie przystoi powadze urzędu, który Pan Konarski pełni. Niepoważne jest informowanie na sesji październikowej o zabezpieczeniu 5 milionów złotych, gdy Pan Konarski wie doskonale od sierpnia, że jest taka konieczność. Bardzo dobrze, że Pan radny Trepka otrząsnął się po porażce swojego kandydata do Sejmu. Totalnym nieporozumieniem jest brak współpracy Pana Konarskiego z radnymi. Ciekawe co zrobiłby Pan Konarski, gdyby radni nie przyszli na żadną z kolejnych 7 sesji? Pan Konarski wie doskonale, że radni są potrzebni, bo nic by nie zrobił bez zgody Rady Miejskiej.

 15. LO w Łazach to szkoła inne niż wszystkie .Najniższe wyniki matur w powiecie zawierciańskim .Dyrektor były radny miasta Zawiercie .W zeszłorocznych wyborach nie otrzymał mandatu od wyborców .Prezydent Konarski zwrócił sie z propozycją do radnego Grima by dobrowolnie w cudzysłowie rzecz jasna zrzeķł sie mandatu na jego korzyść .Zastępca tej szkoły przewodniczący rady osiedla marszałkowska z ugrupowania prezydenta .Wstyd i tyle jaki macie autorytet wśród młodzieży .

 16. Wyborcy uwierzyli ,że przyjdzie wreszcie KTOŚ nie umoczony w lokalną klikę i oddali głos na Konarskiego .Bardzo szybko się okazało ,że dwaj panowie Dors i Konarski stworzyli układ zamknięty o jakim poprzednicy nawet nie śnili .Trudno się dziwić młodzieży dla ,której zdanie matury na poziomię 30 % jest mało realne patrz wyniki szkoły w Łazach,a kariera pana Trepki w realnej rzeczywistości się dzieje ,słabo wykształcony a tu proszę radny i pracę o jakiej przeciętny Zawiercianin tylko pomarzyć może .Tyle ,że tych miejsc w Radach Miasta i Powiatu jest mało i to kariera na zasadzie totolotka .

 17. Co byście tutaj nie napisali, to nie zmieni faktu, że grupa Radnych , kolokwialnie rzecz ujmując, wydymała zawierciańską młodzież.

  • “Nic nikomu nie jest dane w życiu raz na zawsze”. Świat będzie istniał i bez tworu pod tytułem Rada Młodzieżowa,a przyjść na sesję nawet całą klasą i zgłosić wniosek zawsze można. Bardziej ciekawi mnie,co w tej sytuacji z kuriozalnym,nieletnim zastępcą prezydenta?

 18. Ta szkoła w Łazach jak chodzi o dyrekcję jest przykładem świetnym dla młodzieży .Były dyrektor Bogusław Piotrowski kiedyś znany kolega partyjny pana doktora Kleszczewskiego PO ,oczywiście zawód dyrektor ślizgając się zdolnie po kolejnych stopniach kariery politycznej zaliczył bycie dyrektorem w Katowicach ,tam mu nie wyszlo to Kleszczewski wziął go na swoją listę i j Boguś jego głosami wszedł do Rady Powiatu i powiedział mu świat się zmienia i przeszedł do PiS .To bylo za mało to w wyniku porozumienia Dors -Konarski został prezesem zawierciańskich wodociągów .To jakie wzory ma mieć ta młodzież z LO z Łaz .Widzi jak wygląda robienie kariery w Zawierciu , to chce podobnie ,przykłady niesie życie nie książki .

 19. Rozwiazanie wydaje się być banalnie proste. Skoro MRM została już rozwiązana z powodu rzekomych błędów formalnych, związanych z jej założeniem (pytanie – czy jest to gdzieś doprecyzowane, że wniosek założycielski ma być w formie pisemnej i w dodatku z pieczatkami, jak chce radna Mićka), to jaki to problem skrzyknac teraz mlodych, aby pod patronatem Prezydenta, złożyli nowy wniosek, spelniajacy wszytkie wymogi formalne. Powinno być na nim całe mnóstwo pieczątek, aby nadać pismu “odpowiednią rangę” , zadowalająca radną Mićkę. Co wtedy zrobi Rada? Zgodzi się na ponowne powołanie MRM? Może wtedy mieszkańcy zobaczą jakie były prawdziwe intencje niektórych Radnych. Panie Kubo, niech się Pan tym zajmie do sesji listopadowej.

 20. Mądra głowa oczywiście i zawsze.Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta nie jest obligatoryjne,np.radni z Włodowic widząc hucpę jaka ma miejsce w Zawierciu nie zgodzili się na jej powołanie.Then the Dealer just opens his second card and the game is over.

 21. Jeżeli radny Golenia mówi o woli współpracy z młodzieżą, a radny Mól przytacza przykład furmanki i koni, które muszą ciągnąć w jedną stronę, to będzie doskonała okazja, aby sprawdzić wiarygodność tych Panów. Zobaczymy, jak dobrym furmanem jest Pan Mól.

 22. Halloween pan Mól furmanem pogania batem konia pana Trepki ,a konie ciągną KANAPĘ na ,której siedzi prezydent Konarski po lewicy Kubuś ,po prawicy Janus .Zaraz konkurs prezydent ogłosi na szopkę noworoczną to dopiero będą emocje -ciary .

 23. halo ! pomyslcie , rada młodziezowa ważna ale na sesji były ważniejsze sprawy jeżeli uważnie słuchaliście ; 1. propozycja p. Konarskiego ,podwyzka odbioru śmieci z12 zł na 25zl od osoby segregowane i z 24zł na 75zł niesegregowane . 2. zatrudnienie w spółkach ZGK ,PUK , Wodociagi zbednych dodatkowych prezesów i pracownikow co rocznie generuje dodatkowe koszty ok. 1milion dwieście tys na płace . 3.ok. 18 nowych pracowników w urzedzie w tym nepotyzm rodzinny i kolesiowski ( ciocia prezes w PUK , żona ciotecznego brata w ZGM ) 4. zatrudnianie w spólkach na stanowiskach kierowniczych ludzi z poza Zawiercia w liczbie ponad 10 + rady nadzorcze też zewnątrz . To ta odnowa ??

  • Ludziom już się żyje lepiej,czemu głosno i entuzjastycznie dali wyraz pod MOK, w trakcie wiecu z udziałem premiera Morawieckiego.

   • Halloween po zawierciańsku zakończony Duch magistratu zakończył słowiański byt i przyjdzie mu jak każdemu uczniakowi do szkoły chodzić i prace domowe odrabiać ,usprawiedliwienie ,że musiał pracę urzędu nadzorować przestaje mieć miejsce .

 24. Piszecie o radzie młodzieżowej, a więc powiem że została rozwiązana zgodnie z literą prawa. Podniesienie opłat za śmieci to efekt złej gospodarki prezydenta. Który na tej radzie okazał się po raz kolejny wielkim prostakiem, jego ego przerosło już jego szare komórki, zachowanie aroganckie i prostackie po raz kolejny. Przedkładanie na radę do zaakceptowania opłat za śmieci w ostatniej chwili kiedy już nic nie można zrobić to albo całkowita niekompetencja albo celowe działanie na szkodę miasta, mieszkańców. To nie rada jest winna tego stanu tylko nieudacznik. Nie mam nic przeciwko radzie młodzieżowej ale powołanej jej zgodnie z literą prawa a nie widzi misie prezydenta który zrobił z siebie pośmiewisko tym zachowaniem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.