zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Ponad 23 mln zł trafi do powiatu i 6 gmin: Irządz, Kroczyc, Łaz, Ogrodzieńca, Szczekocin i Zawiercia. Ogłoszono wyniki drugiego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Łącznie do powiatu zawierciańskiego z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych trafi 23 233 987,18 zł, z czego 17 129 019,18 zł do 6 z 10 gmin powiatu – Irządz, Kroczyc, Łaz, Ogrodzieńca, Szczekocin i Zawiercia.

Oto lista dotacji dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu i poszczególnych gmin powiatu zawierciańskiego.

Powiat zawierciański

1 168 236 zł – projekt dotyczy modernizacji budynku zlokalizowanego w Zawierciu przy ul. Niedziałkowskiego 15, z docelowym przeznaczeniem go na budynek użyteczności publicznej, budynek znajduje się na zabytkowym osiedlu TAZ w Zawierciu (kwota stanowi cały szacowany koszt inwestycji)

1 436 732 zł – przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi powiatowej nr 1726S Kromołów-Kiełkowice. Realizacja planowanej inwestycji pozwoli zaspokoić oczekiwania mieszkańców, związane z bezpieczną i szybką komunikacją (szacowany koszt całej inwestycji: 8 644 990 zł)

3,5 mln zł – przedmiotem inwestycji jest budynek byłego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie przy ul. Dworcowej 32 (szacowany koszt całej inwestycji: 5 mln zł)

Irządze

1 533 578,18 zł – przedmiotem wniosku jest kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Irządze. Zakres zaplanowanych prac obejmuje przeprowadzenie prac konserwatorskich i termomodernizacyjnych (kwota stanowi cały szacowany koszt inwestycji)

Kroczyce

1 962 000 zł – inwestycja będzie polegała na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Kostkowicach poprzez zwiększenie jej przepustowości z Qśrd=300m3/d do Qśrd=500m3/d (szacowany cały koszt inwestycji: 2 180 000 zł)

Łazy

1 033 441 zł – projekt polega na dobudowie pomieszczeń przedszkolnych do budynku Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie. Inwestycja dotyczy rozbudowy i dostosowania budynku szkoły do nowego układu funkcjonalnego oddziału przedszkolnego działającego przy szkole (kwota stanowi cały szacowany koszt inwestycji)

Ogrodzieniec

3,5 mln zł – termomodernizacja „Trójbudynku” w Ogrodzieńcu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników (cały szacowany koszt inwestycji: 4 974 130,83 zł)

Szczekociny

900 tys. zł – przedmiotem projektu jest “termomodernizacja i rozbudowa budynku przedszkola w Szczekocinach”

3,2 mln zł – przedmiotem inwestycji jest “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka”

Zawiercie

5 mln zł – rozbudowa systemu tras rowerowych w Zawierciu. Inwestycja budowy uzupełniających odcinków ścieżek rowerowych miejscowo z chodnikami dla zabezpieczenia ruchu pieszego, przebudowy nawierzchni istniejących odcinków oraz oznakowania dla ciągłości odcinków tras w drogach publicznych na zasadach ogólnych znakami poziomymi i pionowymi wraz z zabudową małej architektury oraz węzłem przesiadkowym w rejonie DK78 (szacowany koszt całej inwestycji: 12 mln zł)

PK
redakcja@zawiercianskie.pl

2 KOMENTARZE

  1. Jednak Konarski z PiSem . Sosnowiec , Będzin, Czeladź, Poręba, – 0 zł. Panie Dors A tak Pan się zarzekal za nie ma koalicji PiS- Konarski .

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.