zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Podwyżka cen za śmieci w Zawierciu: 52-tysięczna Ostrołęka z własną spółką miejską i RIPOK-iem ma stawki 9 zł i 13,5 zł. Dlaczego?

Redakcja Mediów Zawierciańskich zwróciła się do 14 polskich miast, których liczba mieszkańców jest zbliżona do Zawiercia. Zapytaliśmy o obecną miesięczną opłatę od jednego mieszkańca za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, planowaną podwyżkę oraz związek z tym faktu posiadania własnej spółki lub jednostki organizacyjnej prowadzącej tzw. RIPOK, czyli Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Jakie są kwoty za wywóz śmieci w gminach porównywalnych z Zawierciem?

W sierpniu 2019 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował “Raport z badania rynku usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminach miejskich w latach 2014-2019”. Jego celem miało być ustalenie przyczyn znacznego wzrostu cen zagospodarowania odpadami komunalnymi.

W skali całego kraju jako najczęstszą przyczynę podwyżek gminy podawały wyższą cenę zwycięzcy przetargu na odbiór odpadów (…). Kolejnym powodem podwyżek, który podały gminy był wzrost kosztów zagospodarowania odpadami. Ma na to wpływ kilka głównych czynników. Pierwszym z nich jest wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej za składowanie śmieci. Kolejnym jest zwiększenie liczby surowców, które muszą segregować mieszkańcy. Samorządy często wskazywały też wzrost kosztów Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, a także nieprawidłową segregację śmieci przez mieszkańców. Zdaniem urzędu, niezależnie od badania i odpowiedzi gmin należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden czynnik – wzrost cen gospodarowania odpadami w całej Europie wynika z zakazu importu odpadów wprowadzony przez Chiny, które wcześniej były największym światowym odbiorcą odpadów z papieru i plastiku – czytamy na stronie internetowej UOKiK.

Jak informował Urząd, wkrótce powstanie drugi raport – dotyczący Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Badanie miejskich gmin nie kończy analizy rynku odpadów prowadzonej przez UOKiK. Drugim etapem badania jest sprawdzenie RIPOK-ów. Urząd zamierza zbadać ich działalność zarówno pod względem pozycji rynkowej i polityki cenowej, jak i szczegółów dotyczących technologii przetwarzania oraz ilości i przyjmowanych śmieci – informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Na zapytanie redakcji skierowane do miast liczebnie zbliżonych do Zawiercia jak do tej pory odpowiedziała większość miejscowości. W liczącym 54 tysiące mieszkańców Legionowie, w którym za zagospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiada konsorcjum dwóch warszawskich firm, a nie spółka miejska, po podwyżce, od 1 października 2019 r. stawka wynosi 28 zł za segregowane odpady i 56 zł za niesegregowane. W 47-tysięcznym Piasecznie stawki to w tej chwili – odpowiednio – 27 zł i 54 zł.

Ceny wynikają z przetargu. Mała jest szansa, że długo się utrzymają, wszystkie sąsiednie gminy, które miały przetargi po nas mają jeszcze wyższe stawki. Konsultacje co do ceny nie są prowadzone, gdyż cena wynika z przetargów, a gmina dotować może dopiero po przekroczeniu pewnego górnego limitu – informuje Biuro Promocji i Kultury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

W Piasecznie istnieje miejsko-gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ale nie ma ono – tak jak w Zawierciu – instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzaniach Odpadów posiadającej status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). W Zawierciu w ZGK znajduje się sortownia zmieszanych odpadów komunalnych jak i odpadów zebranych selektywnie oraz instalację do biostabilizacji.

Znacznie wyższe kwoty od 1 lutego 2020 roku będą obowiązywały również w 48-tysięcznej Rumi – obecnie za wywóz śmieci mieszkańcy nadmorskiego miasta płacą 15 zł za segregowane i 40 zł za niesegregowane. Za niespełna 2 miesiące ma to być 32 zł za segregację oraz kara w wysokości 100 zł za brak segregacji odpadów.

Rumia posiada własną spółkę miejską, która zajmuje się gospodarką komunalną, ale nie prowadzi ona instalacji komunalnej zajmującej się przetwarzaniem odpadów (RIPOK – red.). Przetwarzaniem odpadów zajmuje się Eko Dolina sp. z o.o. – informuje Piotr Szymański z Referatu Promocji, Estetyzacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Rumi.

Z kolei w zamieszkałym przez niemal 46 tys. osób Skarżysku-Kamiennej od 1 stycznia będą obowiązywały uchwalone przez radę miejską stawki w wysokości 26-27 zł za odpady segregowane i 54 zł za niesegregowane.

W odpowiedzi na pytania informuję, że firma zajmująca się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w naszym mieście, została wybrana w drodze przetargu. W 2019 roku ogłoszony został kolejny przetarg, jednak postępowanie zostało unieważnione z uwagi na oferty znacznie przewyższające kwotę, zarezerwowaną na ten cel w budżecie. W związku z tym gmina udzieliła dotychczasowemu wykonawcy zamówienia uzupełniającego. Jesteśmy w trakcie przygotowywania kolejnego przetargu. W Skarżysku-Kamiennej nie ma instalacji do przetwarzania odpadów. W uchwalonym „Planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” dla naszego miasta wskazano RIPOK w Końskich, do którego dotychczas trafiały odpady. Od momentu, kiedy znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zniosła regionalizację, można wybrać dowolną instalację – najbliższa z nich znajduje się w odległości około 50 km od miasta, co jest odległością porównywalną z dystansem do RIPOK w Końskich – mówi Izabela Szwagierek, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.

Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych ma na swoim obszarze Starogard Gdański (48 tys. mieszkańców). Do tej pory za jednoosobowe gospodarstwo opłaty wynosiły 23 zł i 35 zł, za wieloosobowe – 42-53 zł oraz 63-80 zł. Od 1 stycznia 2020 roku opłaty te wyniosą: 34 i 68 zł za gospodarstwo jednoosobowe oraz 64-75 zł i 128-150 zł za wieloosobowe.

Przykładowo 4-osobowa rodzina, mieszkająca w średniej wielkości mieszkaniu, która dotąd płaciła za śmieci segregowane – 49 zł, od 1 stycznia 2020 roku zapłaci 71 zł (w takim przypadku stawka za osobę wynosi 17,75 zł – red.). Jeśli nie podejmie się segregacji odpadów, cena wzrośnie aż do 142 zł – informuje Urząd Miasta Starogard Gdański.

Wśród miast o podobnej do Zawiercia liczbie ludności są również Skierniewice zamieszkałe przez 47 tys. osób. Jak informuje tamtejszy urząd, po podwyżce uchwalonej przez tamtejszych radnych na tegorocznej listopadowej sesji stawka za odpady segregowane wynosi 20,6 zł, a za niesegregowane 41,20 zł.

Jeśli chodzi o Miasto Skierniewice i kwestię wywozu odpadów komunalnych, zadanie realizuje wyłoniona w przetargu firma – jest to spółka Eko Region – mówi Przemysław Rybicki Rzecznik Prasowy UM Skierniewice.

Eko Region to spółka założona z inicjatywy powiatu bełchatowskiego i WFOŚiGW w Łodzi i przy wsparciu innych samorządów woj. łódzkiego, posiada instalację RIPOK.

Z kolei w 49-tysięcznych Starachowicach stawka (miesięczna za jednego mieszkańca) za odbiór odpadów komunalnych segregowanych wynosi 12 zł, a niesegregowanych – 24 zł.

W gminie nie ma obecnie konsultacji i nie planuje się ich przeprowadzenia. Ww. stawki pozostaną utrzymane w 2020 r. Od 2003 r, korzystamy z firm wybranych w wyniku przetargów nieograniczonych. Nie posiadamy spółek czy jednostek zajmujących się odbieraniem i przetwarzaniem odpadów. Na terenie gminy nie posiadamy instalacji przetwarzających odpady. Odbiorem i zagospodarowaniem zajmuje się przedsiębiorca i to on ma obowiązek nawiązać umowy na zagospodarowanie odpadów z odpowiednimi instalacjami – informuje Ernest Kumek, p.o. kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

55-tysięczne Piekary Śląskie mają stawki w wysokości 20 zł za odpady segregowane i 30 zł za niesegregowane. W lutym 2020 roku kwoty te wzrosną odpowiednio na 25 zł i 50 zł. Piekary Śląskie mają swój Zakład Gospodarki Komunalnej, ale bez RIPOK-u. Również 55-tysięczny Racibórz pobiera opłaty w wysokości 13,5 zł i 27 zł.

Obecnie dobiega końca umowa z firmą, która dotychczas odbierała nieczystości z terenu Gminy Racibórz. Ogłoszono już przetarg w tym zakresie, lecz trudno nam wyrokować o jego wyniku. Spodziewamy się podwyżki opłat, pomimo że pracownicy UM Racibórz starali się tak przygotować przetarg, aby ewentualny wzrost stawek był jak najmniejszy. Dopiero na podstawie wyniku przetargu Rada Miasta będzie wprowadzać zmiany w uchwałach dotyczących stawek za odbiór odpadów komunalnych – mówi Marcin Wojnarowski, Kierownik Biura Obsługi Prezydenta Raciborza.

Miasto Racibórz posiada spółkę komunalną – Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., której jest właścicielem. Na terenie miasta znajduje się RIPOK, jednak funkcjonująca od 2016 roku instalacja jest zarządzana przez prywatną firmę Empol i powstała w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

44-tysięczne Kutno za odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie pobiera opłatę 18 zł miesięcznie za mieszkańca, a nieselektywnie – 26 zł.

Jednocześnie informujemy, że planowane są zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. Zgodnie z tą ustawą Rada Miasta Kutno jest zobowiązana do określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Na chwilę obecną trudno przewidzieć wysokość ewentualnej podwyżki i termin jej wprowadzenia. Odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Kutno zajmuje się wybrana w przetargu firma, którą jest PreZero Service Centrum Sp. z o.o. – informuje biuro prasowe Urzędu Miasta Kutno.

Miastem o najniższych stawkach spośród tych, które przesłały nam odpowiedzi na zadane przez redakcję pytanie, jest Ostrołęka. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, wynosi 9 zł, kiedy odpady nie będą segregowane za każdą osobę należy zapłacić 13,5 zł.

Na razie nie mamy projektu zmiany powyższych stawek – mówi Piotr Potulski, kierownik biura prasowego Urzędu Miasta Ostrołęki.

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne prowadzi RIPOK. Zapytaliśmy Urząd Miejskiego w Zawierciu o to, dlaczego Zawiercie posiadające również – tak, jak Ostrołęka – spółkę miejską z RIPOK-iem nie może zaoferować podobnych opłat swoim mieszkańcom?

W naszej ocenie nie ma możliwości porównania Gminy Zawiercie do Miasta Ostrołęka (miasto na prawach powiatu, dawne miasto wojewódzkie). Po szybkim przeglądzie Analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok Zawiercia i Ostrołęki zwracamy uwagę na następujące różnice: – Ilość odbieranych odpadów komunalnych z terenu gmin – łączna masa odebranych odpadów komunalnych w 2018 roku wyniosła w Ostrołęce 15,6 tys. ton, natomiast w Zawierciu – 22,3 tys. ton; – w Ostrołęce systemem odbierania odpadów komunalnych objęto nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe; – W Ostrołęce znacznie więcej osób nie jest objętych systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Osoby, które nie zbierały odpadów w sposób selektywny są zobligowane do ponoszenia wyższej opłaty, co ma wpływ na większe dochody, do budżetu miasta. Liczba takich osób w Ostrołęce to 6908. Dla porównania w Zawierciu – 261. Wielokrotnie podkreślaliśmy różnice pomiędzy stawką opłaty za gospodarowanie odpadami a tzw. stawką opłaty podwyższonej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniać obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata podwyższona jest ustalana przez radę w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki – poinformowała Anna Danielewska-Trzepla, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska UM w Zawierciu.

RIPOK w Zawierciu został otwarty w kwietniu 2015 roku.

Aktualizacja: W poniedziałek 9 grudnia radni Rady Miejskiej w Zawierciu większością 9 głosów “za” wobec 7 “przeciw” i 2 wstrzymujących się od głosu przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. od 1 lutego 2020 r. podwyżki cen wywozu śmieci z 12 na 19,5 zł (segregowane) i z 25 na 58,5 zł (niesegregowane).

Paweł Kmiecik

Zdjęcie: ZGK Zawiercie

26 KOMENTARZY

 1. Łaskawy pan przecież stwierdził, że jest taki wspaniały i obniży nam swoje wymyślone propozycje z 25 na 22 zł , doprawdy łaska boska a nie prezydent 🙂

 2. Ta podwyżka jest kuriozalna. Tak to jest jak powołuje się do zarządzania osoby, które przyjechały z obcych miast i chcą tylko jednego dorobić się na mieszkańcach miasta. Załatwienie pracy dla osób bez żadnego doświadczenia takich jak radny Trepka. Dla Pana Prezydenta Konarskiego zarabiającego ponad 10000 zł podwyżka nie stanowi problemu, ale problem będą mieli mieszkańcy, którzy zarabiają mniej. Jak Pan Prezydent Konarski wytłumaczy podwyżkę mieszkańcowi/mieszkance z najniższą rentą lub emeryturą, który/która ledwo wiąże koniec z końcem? Mamy swoje wysypisko, spółkę miejską i powinniśmy jako mieszkańcy mieć rozsądne ceny. Dziś Pan Prezydent Konarski proponuje 22 zł, podczas gdy w Ogrodzieńcu ZGK ustaliło cenę na 17. Dlaczego Ogrodzieniec ma płacić mniej?

 3. Korzystasz z usług miejskiej spółki to po pierwsze jej usługi muszą być rentowne dla mieszkańców gminy i po drugie dajesz miejsca pracy ,Obecna władza korzysta jedynie z tej drugiej opcji ,stąd ta absurdalna cena śmieci i nadzór właścicielski nie reaguje na działalność zarządu .Komisja Rewizyjna powinna wszcząć procedurę odwołania zarządu i teraz masz odpowiedź mieszkańcu Zawiercia dlaczego była siła złego na jednego patrz Ewa Mićka.

  • Nie bron tak radnej Ewy tylko popytaj czym sie zajmowala i jaka brala pensje za Grima w wodociagach, nic nie robiac, nastepny przewodniczacy rady Pan Kazirod jakie to mial kwalifikacje na wicedyrektora powiatowego zarzadu drog?? Teraz lament bo nagle dojenie sie skonczylo

   • I co,teraz ci,którzy dorwali się do koryta, pracują w czynie społecznym lub za minimalną? Dopiero oni doją!

 4. Ludki nie ZGK bo to się inaczej nazywa aż się tam burzą , po 2 dlaczego za poprzednika zlikwidowano sortownie śmieci ……….

  • ☆Junak ☆ Pani Mićka to ani mój brat ani swat .Obejrzałem na BiP jej oświadczenie majątkowe i tam nie ma rewelacji ,zarobiła np,trzy razy mniej od radnego Myszkowskiego czy dyrektora OSiR .Ten pierwszy jest wynagradzany przez prywatnego przedsiębiorcę a dyrektor OSiR przez prezydenta .Nie tu leży sedno problemu .Uważam ,że chcą wyeliminować z prac rady przewodniczącą komisji rewizyjnej ,a komisja ta posiada bardzo szerokie uprawnienia kontrolne .

 5. W Ostrołęce znacznie więcej osób nie jest objętych systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Osoby, które nie zbierały odpadów w sposób selektywny są zobligowane do ponoszenia wyższej opłaty, co ma wpływ na większe dochody, do budżetu miasta. Liczba takich osób w Ostrołęce to 6908. Dla porównania w Zawierciu – 261. – A kogo to wina ,że nie sprawdza się selekcji odpadów , Jak by była zła to chyba firma odbierająca ZGK ma obowiązek składać informacje do Urzędu Miasta, niech referat gospodarki poinformuje o zaburzonej segregacji w Zawierciu – jak taka jest. Przecież lepiej wszystko do śmieciary i wniosek o podwyżkę ceny, poco kierownictwo ZGK będzie się męczyło.

  • Kierownictwo robi pewnie co do niego należy. Miasto nie tonie w nieodebranych odpadach.prosze żeby ktoś się odniósł do zsypow w wizowcach – nie mają nic wspólnego z segregacja i tam kwota oplaty powinna być wyzsza bo nie ma opcji ze mieszjajacy tam zawiercianin na 10 tym pietrze zmieszane wrzuca do z sypu a z piecioma butelkami plastiku udaje sie do pojemnika ustawionego 40 m od wiezowca

 6. Dla mnie to chore, takie drogie opłaty za wywóz śmieci. Zapewne cześć mieszkańców się wymelduje, aby nie płacić, lub nie będę zgłaszania nowi mieszkańcy. Jak mają żyć rodziny, gdzie tylko jedna osoba pracuje? Jak mają żyć emeryci, renciści, gdzie już i tak ledwo im starcza do 1? Do tego niech urzędnicy, ba może i lepiej zawierciańskie pl. Zrobi ankietę, ile zarabiasz jak pracujesz w Zawierciu…. Dużo się okaże, że pensja minimalna z jakąś tam premia co może być może nie być! Nawet czasem administracja publiczna oferuje pensje w postaci minimalnej….
  Jak mamy być eko to może nich Pan prezydent i urzędnicy zrezygnują z aut służbowych a przejdą na rower, czy komunikację miejską, a pociągiem spokojnie dojads czy do Katowic czy Warszawy.

 7. Mieszkam przy jednym z wieżowców, i co weekend widzę, duża sterte śmieci, co podrzuca jeden z lokali gastronomicznych w centrum! Czy straż miejska sprawdza lokale gastronomiczne czy mają umowy na wywóz śmieci? I widząc, jakie on śmieci podrzucaja to mnie złość bierze…. On powinien płacić o wiele więcej, a podrzuca śmieci w nocy jeb….. Ch….

  • Skoro Pan czy Pani to widzi to czemu nie zglosicie tego faktu Straży Miejskiej tylko siedzita w oknie A potem biadolicie .Oni od tego sa zeby reagowac .To tak jak z podpalaczami pojemników wiecie kto to robi ale nie nie zadzwoni no bo po co

 8. To granda..22 złote…to prawda bogaty biednego nie zrozumie…czas na referendum odwoławcze dla prezydenta Konarskiego…może wreszcie coś zrozumie ,że liczą się mieszkańcy ,a nie “kolesie na etatach”…

 9. To nie chodzi o to ,że przysłowiowy bogatego nie zrozumie .Bo jak świat światem to zawsze są bogaci i biedni ,tylko o racjonalne zarządzanie majątkiem gminy .Trudno będzie wytłumaczyć Konarskiemu dlaczego cenę śmieci ustala krakowskim targiem .

  • Trzeba się było uczyć
   Przysłowie mówi “kto ma szkołę ten ma lżej ”
   Zapraszam na etat za 4 lata no chyba że coś się zmieni

 10. Coś jest nie tak Ogrodzieniec 17.5 zł obsługuje ZGK Zawiercie a my 19.5 obsługuje ZGK . Do Ogrodzieńca trzeba dojechać i maja taniej niż w Zawierciu. Panie Konarski co jest grane!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!łatwo jest naszymi pieniędzmi zarządzać .

 11. Kilka lat temu Pani Prezes dzięki swojemu uporowi doprowadziła do przekształcenia wysypiska na instalację RIPOK wystawiała instalację do biostabilizacji i koniec dalej nikt z włodarzy nie widział potrzeby inwestowania w sortowanie-obecna to eksponat muzealny ale działa. Dobrze że mamy ten RIPOK bo jezdzilibysmy z odpadami 50 km do najbliższej.jak w Skarżysku Kamiennej
  Każdy z nas wytwarza odpady i jak pisze Pan redaktor miszkancow ubywa a Ilość ton odpadow przekazanych do RIPOK wzrasta z roku na rok To my do tego doprowadzamy.Na podwyżkę opłat mają również wpływ spalone przez nasze dzieci nasze wnuki pojemniki na odpady które trzeba zastąpić nowymi .Nie Prezydent to robi nie ZGK wracając z dyskotek tylko mieszkańcy ale nawet widzacy fakt podpalenia nie mają odwagi cywilnej zareagować byłko biernie się przyglądają A potem” Chuzia na Jozia”ze drogo
  Zapraszam każdego żeby przepracował jeden dzień na sortowni odpadów lub jako ładowacz nieczystości raz zebrał i przesortowal odpady przez siebie i swoich sąsiadów wytworzone .To będzie miał inne zdanie o nas tam pracujących.
  A jeszcze to tego co pisał o opłatach w Ogrodziencu i kosztach dojazdu ZGK
  Informuje że Ogrodzieniec to gmina wiejska miejską i obowiązuje tam 1 krotny odbiór odpadów w miesiącu gdyby był 2u to prosto policzyć że 2×17.50zl =35 zł

  • Ale głupoty, jeden odbiór w miesiącu to odbiór tej samej ilości śmieci tylko rzadziej. Powoduje to zmniejszenie kosztów ale tylko transportu a nie składowania Cieszy informacja ze RIPOKi będą kontrolowane przez UOKiK, w ZGK będą mieć przej………

 12. Proponuję żebyś raz się przejechał na stopie po rejonie w Ogrodziencu i zobaczył ileż mają odpadów.lub popros
  o podanie ilosci przekazanych przez gmine do Ripoka i porownaj z iloscia przekazanej z Zawiercia [pisze o nich redaktorek] Wszystkowiedzacy że Składowiska .Pewnie prywatne RIPOKI na wieść o kontrolach już stają że stachu
  W ZGK jakiś nic się nie paliło żeby papiery czyścić więc kontrola im nie straszna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.