zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

„Pani przewodnicząca, czy wie Pani, jaki mamy dzisiaj dzień?” Mieszkalnictwo, 13 mln zł na termomodernizacje w rejonie Marszałkowskiej i Stowarzyszenie „Przystań” tematami sesji rady [AUDIO]

W trakcie sesji Rady Miejskiej w Zawierciu, która odbyła się w środę 26 sierpnia, sporo czasu zajęła dyskusja o stanie gospodarki mieszkaniowej w Zawierciu.

W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem prezydenta z działalności w okresie międzysesyjnym radna Ewa Mićki pytała o powód konieczności przeniesienia Zawierciańskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Przystań” z siedziby przy ul. Powstańców Śląskich.

Prezydent Łukasz Konarski mówił, że „tak dostaliśmy dotację do termomodernizacji, że tam nie może być prowadzona działalność inna niż biblioteczna”, mówił również, że po zakończeniu remontów budynków na osiedlu TAZ” w tym miejscu będzie miejsce dla Stowarzyszenia „Przystań”.

Panie prezydencie, ale w informacji na temat gospodarowania zasobem mieszkaniowym w gminie Zawiercie jest wskazane inne przeznaczenie tych budynkówBeata Chawuła.

Oczywiście, natomiast różne rzeczy też tam mogą się innego typu dziać. Cały projekt dotyczy rewitalizacji osiedla TAZ i na ten cel zostało przyznane to dofinansowanie, więc tam będzie przede wszystkim praca na tym terenieŁukasz Konarski.

Chciałam zauważyć, że w budynku na Niedziałkowskiego 22 mają być mieszkania wspomagane i chronione, na Niedziałkowskiego 1 świetlica środowiskowa, a na Westerplatte 4 spółdzielnia socjalna. I w którymś z tych budynków planuje Pan umieścić stowarzyszenie jeszcze, tak?Beata Chawuła.

Radny Henryk Mól pytał o posesję na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Obrońców Poczty Gdańskiej.

Przewodnicząca Beata Chawuła zamknęła dyskusję na temat sprawozdania prezydenta za działalność w okresie międzysesyjnym. Rozpoczęła się dyskusja dotycząca przyjęcia przez radę informacji na temat gospodarowania zasobami mieszkaniowymi w Zawierciu.

Panie prezydencie, przeczytałam tę informację z dużym niepokojem. Ponieważ zaraz na wstępie czytam, że na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali oraz zamian, które obowiązuje od 17 lipca 2020 roku ostatecznie zostało ujętych 150 rodzin, w tym 41 rodzin oczekujących na zamianę lokalu. Są to rodziny wielodzietne, chore, niepełnosprawne, opuszczające pieczę zastępczą w związku z uzyskaniem pełnoletniości, osoby bezdomne, rodziny oczekujące w trudnych warunkach na lokal komunalny lub socjalny. Natomiast do dnia 30 czerwca br. skierowania do zawarcia umowy najmu otrzymało w bieżącym roku 6 rodzinBeata Chawuła.

Oto co powiedziała na ten temat przewodnicząca rady miejskiej:

_

Pani przewodnicząca, czy wie Pani, jaki mamy dzisiaj dzień? – prezydent Zawiercia.

Środa – padła odpowiedź z sali.

A tak, data? Mamy końcówkę sierpniaŁukasz Konarski.

Panie prezydencie, data dzisiejsza jest zapisana w zaproszeniu, które Pan otrzymał na sesjęBeata Chawuła.

Ale mam wrażenie, że umknęło Pani pół roku ostatnie i to, co się działo w kraju, na świecie, wszystko, co z tym związane. Również przyznawanie mieszkań. Przez ostatnie pół roku zarówno urząd, jak i wszystkie instytucje – MOPS, ZGM – miały trochę utrudnione działanie, przede wszystkim jeśli chodzi o spotkania z mieszkańcami, czego bardzo żałuję, bo mnie tego bardzo brakowało. Ale już powoli to się zmienia. I przez ostatni czas, zgadza się, przyznawanie mieszkań było w naturalny sposób ograniczone. Nie wiem, czy to odpowiada, jaki był problem w tym roku, a jakiego nie było w tamtym roku?Łukasz Konarski.

Ale pyta Pan, czy mnie to odpowiada? Pan tu nie jest od zadawania pytań, Panie prezydencie, tylko od odpowiadania. A ja pytam, co zamierza Pan zrobić, żeby zmniejszyć kolejkę rodzin oczekujących na lokal. Jeżeli sytuacja, którą Pan przywołał, czyli pandemia, utrudniła Panu przyznanie nowych mieszkań, to jest to zastanawiające, bo nie utrudniła Panu ograniczania liczby mieszkań i przeznaczania ich na inny cel i jak się Pan przed chwilę prace remontowe dobiegają końca, lub dobiegły końca i dało się to zrobić. Ja pytam o co innego: co zamierza Pan zrobić, żeby zmniejszyć kolejkę?Beata Chawuła.

Może jeszcze za wcześnie, żebym o tym mówił, ale chciałbym Państwa zaprosić, wszystkich radnych, na spotkanie w przyszłym tygodniu, gdzie przedstawię plan, jeżeli chodzi o budowę nowych mieszkań na terenie miasta. Więc, ja rozumiem, ze niecierpliwość wśród niektórych Państwa jest dosyć duża, natomiast niektóre rzeczy muszą być dobrze zaplanowane i dobrze przygotowane po to, żeby je można je było Państwu przedstawić – prezydent Zawiercia.

Moja niecierpliwość wynika z troski o mieszkańcówBeata Chawuła.

Pamiętam poprzednie kadencje, gdy był Pan wiceprezydentem. Podejmowaliśmy wtedy uchwałę o zagospodarowaniu zasobem mieszkaniowym, nie pamiętam nazwy tej uchwały. Nie kto inny jak Pan był autorem tej uchwały, ona uniemożliwiła właściwie zupełnie wykup mieszkań komunalnychEwa Mićka.

Oto co radna powiedziała na ten temat:

_

Zabezpieczaliśmy ostatnio w WPF-ie (Wieloletnia Prognoza Finansowa – red.), z tego co pamiętam, 13 mln zł na termomodernizację na ul. Marszałkowskiej. Z tego co pamiętam z wkładem już naszym, z dofinansowaniem budowa trzech bloków komunalnych nowych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej kosztowała nas 12 mln zł. Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. Więc jakby porównując te dwie kwoty za to, co wkładamy w ulicę Marszałkowską moglibyśmy mieć trzy nowe bloki, bo jest tam i teren uzbrojony i do tego przygotowany. Mam nadzieję, Panie prezydencie, że Pan znajdzie jakiś pomysł na to, żeby te bloki, bo nie ma innego wyjścia, żeby ta lista (oczekujących na mieszkania od miasta – red.) się zmniejszyła. My nie mamy kolejki mieszkaniowej, ja zresztą kiedyś proponowałam, nie wiem, czy Pan pamięta, żebyśmy mieli kolejkę mieszkaniową. My mamy listę, to są dwie różne rzeczy. Proponowałam taki system, Pan też nie był zainteresowany, bo to wydawałoby mi się bardziej sprawiedliweEwa Mićka.

Radna mówiła również o staraniach Fundacji EuGeniusz aby wynająć lokal od miasta.

Jak wygląda system nakazowo-rozdzielczy gospodarowania zasobem mieszkaniowym Pana prezydenta. Będzie tu trochę prywaty, ale myślę, że mi to Państwo wybaczycie. Jestem wiceprezesem fundacji, którą powołała do życia Pani Ania Nemś. Jest to Fundacja EuGeniusz. Fundacja Wielkich Możliwości. Fundacja działa już bardzo długo. Fundacja wysłała na wakacje bardzo wiele dzieciaków z Zawiercia. Chcieliśmy dla fundacji pozyskać lokal, na działalność fundacji. Zapytaliśmy o lokal, który jest przy ul. Szymańskiego, lokal po dawnym, że tak powiem, PiS-ie, bo tam miał kiedyś siedzibę PiS. Ja pytałam Pana Hejnosza (dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – red.), czy ten lokal jest wolny. On jest od długiego czasu wolny, nikt komercyjnie nie jest tym lokalem zainteresowany, bo był na wielu przetargach. Po czym, kiedy zapytałam ponownie, Pan Hejnosz powiedział, że Pan prezydent kazał ten lokal zatrzymać. Następnie zainteresowaliśmy się lokalem po dawnym SLD. On jest troszeczkę dalej. Wiemy, że SLD zrezygnowało z tego lokalu, o co również zapytałam Pana Hejnosza. Po ponownym pytaniu Pan Hejnosz powiedział, że Pan prezydent kazał ten lokal zatrzymać. Panie prezydencie, to ile lokali jeszcze będzie Pan zatrzymywał, ponieważ fundacja Pani Ani Nemś będzie się nimi interesowała? Niech Pan mi powie – mówiła Ewa Mićka.

Radna kilka razy pytała prezydenta „dlaczego Pan tak robi?”.

Pani radna, nie wiem, o co Pani chodzi. Myślę, że na najbliższej sesji, jest przygotowany projekt uchwały zmieniający zasady przyznawania lokali dla organizacji pozarządowych. Więc jeszcze chwilę, chcę, żeby po prostu wszystkie organizacje, które wystąpią, ta procedura była jasna i przejrzysta. Natomiast jeżeli chodzi o lokal ten obok Centrum Usług Senioralnych, jest jeszcze chwila do zastanowienia, czy po prostu MOPS nie będzie miał tam też, nie rozszerzy swojej działalności w tym temacieŁukasz Konarski.

Ewa Mićka pytała dyrektora ZGM, kto użytkuje dawny lokal po NAW-ie. Dyrektor odpowiedział, że Klub Sportowy Warta.

Pani radna, ma Pani absolutną rację, jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań komunalnych. Rzeczywiście wielu mieszkańców tego oczekuje. Tylko jeżeli zrobimy to tak jak zrobiłyśmy to w kadencji 2006-2010 – sprzedaliśmy te mieszkania. To później ta kolejka, o której Pani się wydaje, która jest 160 czy 140 osób, wydłuży się, bo, jak wygląda pozyskiwanie mieszkań dla osób w tej kolejce, czy na liście, jak było to Pani uprzejma zauważyć. Na tej liście są osoby, które czekają na mieszkania. Mało kto chce mieszkania, gdzie nie ma centralnego ogrzewania. Każdy oczekuje dzisiaj, że mieszkanie będzie z centralnym ogrzewaniem, łazienką, z pełnymi normalnymi wygodami, to już trudno nazwać wygodami, to jest standard właściwie XX-wieczny, a nie XXI-wiecznyMałgorzata Benc.

Przepraszam, że wejdę w słowo. Bardzo dobrze, że Pani prezydent o tym mówi, ponieważ my radni prosimy Pana prezydenta przynajmniej od roku jak nie dłużej o to, aby pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkań przeznaczyć na budowę nowych bloków i wtedy osiągniemy ten standard, o którym Pani prezydent mówi. My po prostu nie możemy się doprosić, żeby Pan prezydent podjął decyzję o budowie nowegoBeata Chawuła.

Ma Pani rację, absolutnie ma Pani rację. Trzeba budować nowe mieszkania, ale jeżeli będziemy budować mieszkania i będziemy cały czas się ich pozbywać i sprzedawać, to jest po prostu robota bez końca. To jest tak jak Syzyf wchodził na tę górę i na samym szczycie znowu spadał mu ten kamień i toczył go od nowa. Miasto jest zobowiązane zapewnić mieszkania socjalne, z tym też jest problem. Wszystkie miasta mają z tym problem, próbują rozwiązać sprawę mieszkań w różny sposób. Trzeba się wzorować na tych, którzy są najlepsi i którym się to udaje. Nie przez rok, dwa, ale przez dłuższy okres funkcjonowania. Patrząc tutaj daję przykład JaworznaMałgorzata Benc.

Oto, o czym jeszcze mówiła zastępca prezydenta Zawiercia:

_

Prezydent Zawiercia zaprosił radnych do pracy w Komisji Mieszkaniowej i podziękował jej uczestnikom. Przewodnicząca rady odpowiedziała, że liczba członków Komisji jest ograniczona, a skład jest ustalony oraz zapytała o liczbę wolnych mieszkań, które można przyznać. Prezydent poprosił naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich UM Zawiercie o odpowiedź na to pytanie.

Do słów Małgorzaty Benc odniosła się Ewa Mićka:

Bardzo się cieszę Pani prezydent, że Pani, tak jak my wszyscy chce budować nowe mieszkania, bo wydaje mi się to kluczem do rozwiązywania problemu. Nie będę nikogo przekonywać do tego, że ja zrobiłabym to inaczej i dla mnie zachowywanie starego zasobu mieszkaniowego, do którego my jako gmina musimy ogromne pieniądze dopłacać, a nie wypuszczenie go dla ludzi, którzy tam i tak nakłady ponosili, mieszkają od wielu lat, i ja nie mówię tutaj, jak Pani dobrze słyszała o tym, żeby sprzedawać to za 5%, tylko wrócić do tego, jak było wcześniej, tam było chyba za każdy przemieszkany rok 1%, nie więcej niż 40. I wydaje mi się to bardzo sprawiedliweEwa Mićka.

Posłuchajcie słów radnej:

_

Zgadzam się z Panią w zupełności. Tych bloków było więcej. Pamiętam jeszcze, że był też taki blok przy Nowowierzbowej albo Mickiewicza. Termomodernizacja była zrobiona, wszystko było zrobione, a później szybciutki był, wcale się nie dziwię mieszkańcom, sama bym tak zrobiła, gdybym tam mieszkała, bo to jest racjonalneMałgorzata Benc.

Z punktu widzenia mieszkańca. Tylko konkretnego mieszkania, natomiast z punktu widzenia wszystkich mieszkańców miasta już niekoniecznieŁukasz Konarski.

Małgorzata Benc podkreślała, że w okolicy ulicy Marszałkowskiej mieszka niespełna tysiąc osób.

W starych zasobach tak nielubianej Marszałkowskiej, całego starego, tych starych kamienic, które rzeczywiście w utrzymaniu są, ale jak patrząc na inne miasta, utrzymują te stare kamienice, bez względu na to, ile to kosztuje i remontują i przywracają dawną świetność tym budynkom mieszka prawie 900 osób. Proszę im to powiedzieć, że najlepiej by się ich, oni nie wykupią większości tych mieszkań. Powiedzcie tym ludziom zameldowanym, a ile ich mieszka dodatkowo, którzy nie są zameldowani, proszę powiedzcie tym ludziom, że najlepiej byłoby te kamienic wyburzyć, czy zostawić i nie inwestować, bo one się sypią i po co one miastu – wiceprezydent Zawiercia.

Oto pozostała część wypowiedzi Małgorzaty Benc:

_

Pani prezydent, a może ktoś zapytałby tych mieszkańców, czy poszliby mieszkać do nowych bloków, gdzie mieliby centralne i łazienki i inny zupełnie standard i otoczenie, z dala od torów kolejowych na przykład. Myślę, że większość byłaby zainteresowanaBeata Chawuła.

Myślę, że problem jest dużo bardziej złożony, niż jesteśmy tutaj w stanie omówić dzisiaj, dlatego proponuję, bo i tak rozpoczynamy pracę nad nowym programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym, więc, i w tym temacie będziemy sobie również dyskutować. Bo to Państwo będzie przedłożona propozycja, projekt, będziemy musieli go dopracować, bo oczywiście ja też sobie zdaję, że nie wszystkie rzeczy są takie dziś jak były 3 lata temu. Dlatego po prostu zweryfikujemy ten program i ustalimy takie zasady, żeby były dobre dla wszystkich mieszańcówŁukasz Konarski.

Nikt o tym nie mówi, a zadłużenie w naszych mieszkaniach z tego co pamiętam jest 8 mln i tak naprawdę my zbytnio nic z tym nie robimy. Sprzedaż po części mieszkań by spowodowała, że ten dół by spadł, tak naprawdę. Bo powinniśmy sobie powiedzieć, że można wykupić, jeżeli się spłaci zadłużenie. To jest pierwszy temat. Z tego co na komisji budżetowej dyrektor powiedział, przez ostatnie pół roku zadłużenie wzrosło o ponad 134 tys. Jeśli taka sytuacja będzie następowała z roku na rok, to się okaże, że z zadłużenia będziemy mogli zbudować 4 albo 5 bloków, a może i 6Michał Myszkowski.

Tak jak mówiłem, sytuacja z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym jest bardziej skomplikowana. Bo nawet jeżeli sprzedamy jedno mieszkanie w kamienicy, to powstaje tam wspólnota, a ze wspólnotami współpraca jest trochę na innym poziomie. Dwa: rozumiem, że chcieliby Państwo sprzedać najlepiej te mieszkania w kamienicach, tam, gdzie są te mieszkania socjalne, które trzeba remontować, komunalne, ale akurat mieszkańcy są tacy, którzy niekoniecznie zawsze płacą czynsz, więc nie ma większych szans na sprzedaż tych mieszkań. Chyba, że z mieszkańcami, ale to nie jest dopuszczalne prawemŁukasz Konarski.

Przewodnicząca rady przypominała, że czeka na odpowiedź na pytanie o liczbę mieszkań nadających się do zamieszkania.

Pani prezydent, podczas Pani odpowiedzi odniosłam wrażenie, że powiązała Pani kwestie sprzedaży lokali mieszkalnych z kwestią wynajmowania jakiegoś lokalu przez stowarzyszenie czy fundację. To nie ma nic wspólnego ze sobąEwa Mićka.

Oto pozostała część wypowiedzi radnej:

_

Pani radna, tutaj mówimy o dwóch różnych sprawachŁukasz Konarski.

Posłuchajcie słów prezydenta Zawiercia:

_

Gdy w sali sesyjnej pojawił się naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Zbigniew Fujak:

_

Po dyskusji z udziałem przewodniczącej rady Beaty Chawuły, radnej Ewy Mićki i naczelnika Zbigniewa Fujaka, głos zabrał radny Henryk Mól:

_

O mieszkaniu na ul. Marszałkowskiej mówiła również radna Edyta Grzebieluch, która jest członkiem Komisji Mieszkaniowej.

Akurat ja miałam pod sobą rejon Marszałkowskiej, Stary Rynek. I słuchając tego wszystkie, jak m.in. Pani prezydent Benc powiedziała „dajmy szansę tej ulicy”. Owszem, szansę możemy dać, tylko tak naprawdę ci wszyscy ludzie, których pytałam o oczekiwania i zapisywałam w protokołach, co może potwierdzić Pan dyrektor Hejnosz. W każdym protokole każda normalna, że tak powiem, rodzina mówiła wprost: „chcemy wyjść z tej ulicy” – mówiła Edyta Grzebieluch.

Oto dalsza część wypowiedzi radnej:

_

Na tym zakończyła się dyskusja dotycząca sytuacji mieszkaniowej w Zawierciu.

Wkrótce ciąg dalszy relacji z sierpniowej sesji Rady Miejskiej w Zawierciu.

PK
redakcja@zawiercianskie.pl

16 KOMENTARZY

 1. Za 3 lata kolejne wybory samorządowe powiem tak jak rada oraz prezydent nie wyciągną swoich asów z rękawa typu nowe mieszkania oraz nowe inwestycje w SAG dające sporo nowych miejsc pracy to będzie KONIEC chyba tylko to państwa będzie tylko ratować w oddawani głosów podczas przyszłych WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH !!!!

 2. Co sesja to Muppet Show. Kiedyś Charlie miał swoje aniołki, dziś Konarski ma jedną diablicę i jedną niemowę. Dalej róbcie to swoje Muppet Show, bo tylko do tego radni i Pan Konarski się nadajecie.

 3. Tu wyjście jest jedno .Radna Grzebieluch przedstawia po uzgodnieniu z mieszkańcami marszałkowskiej stanowisko jej mieszkańców,którzy nie chcą remontu zagrzybialych kamienic ,tylko w ramach dostępnych środków budowę mieszkań socjalnych. Nie ma sensu uszczęśliwić ludzi na siłę. A są tacy ,którzy za mieszkanie nie będą płacić i dodatkowo nie zgodzą się na odpracowanie zaległości czynszowych i co im zrobisz .Na zamieszkanie w tej części miasta zawsze znajdą chętnych ,niektórym odpowiada styl życia jaki tam panuje .Pewnych grup ludzi się nie zmieni. A pomóc należy tym ,którzy chcą z tej pomocy skorzystać .

 4. Hit sesji. Wiceprezydent Benc chce wyciągać ludzi z alkoholizmu … kwiatkami. P.S. Na miejscu Pani Benc nie dotykałbym Prezydenta, bo uzna, że jest molestowany i jeszcze Pani wyleci. Pan Prezydent lubi zwalniać ludzi z pracy.

 5. Otwierają nowe sklepy, tylko z czym mamy iść kupować w RPWiK pani prezes Stachowicz popiera wszystkie grupy zawodowe w staraniach o podwyżki tylko nie w RPWiK – cynizm i hipokryzja w najlepszym wydaniu. Musimy teraz utrzymać dwóch prezesów i dwóch prokurentów.
  Mam propozycje: ludzi pracuje coraz mniej w RPWiK może jak przybywa prokurentów i prezesów w firmie niech się podzielą jedną pensją prezesowską i jedną dyrektorską. Dawniej firma była 3 razy większa i jeden prezes i jeden dyrektor wystarczył, bez prokurentów .

 6. Ja mam sprawę dla radnych powiatowych.Proszę się zainteresować tym co się dzieje w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu czyli domami dziecka w Górze Włodowskiej,Chruszczobrodzie i w Zawierciu pod rządami pana Janickiego i jakie nowe umowy o pracę przygotował swoim pracownikom.Łamane są podstawowe prawa człowieka i pracownika wynikające z konstytucji takie jak 8-dzień pracy.Skandal nad skandalami,

 7. Proszę się zainteresować ty co się dzieje w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu czyli domami dziecka w Górze Włodowskiej,Chruszczobrodzie i w Zawierciu pod rządami pana Janickiego i jakie nowe umowy o pracę przygotował swoim pracownikom i zakresy obowiązków.Łamane są podstawowe prawa człowieka i pracownika wynikające z konstytucji takie jak 8-godzinny dzień pracy.Skandal nad skandalami,

  • Widzę, że miasto dobrych układów dalej funkcjonuje. Nikt nie potrafi zrobić porządku z niepracującym, a co za tym idzie, niepłacącym menelstwem. Odnawia się dzielnice cudów za grube miliony, tylko po to, żeby za rok czy dwa, te mieszkania znowu były w takim samym stanie jak przed remontem. Nikt normalny tam nie pójdzie mieszkać, a z tych co tam mieszkają znajdziemy nieliczne jednostki, które zachowują się jak ludzie z normalnych rodzin. Teraz zrobią „dobrze” reszcie patologii z Marszałkowskiej i odnowią im mieszkania za grube miliony, a oni z wdzięczności pokażą się z Prezydentem na oficjalnym otwarciu. Po całej uroczystości Prezydent wróci do pracy, a menelstwo do picia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.