zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

“Pan prezydent bardzo lubi nas zaskakiwać swoimi pomysłami i to się chyba nigdy nie zmieni”. Sesja: Prezydent kontra radni w sprawie sprzedaży nieruchomości Agencji Rozwoju Zawiercia [AUDIO]

Jednym z tematów, które wywołały najwięcej dyskusji podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Miejskiej w Zawierciu była prezydencka propozycja i sprzeciw większości radnych wobec planów sprzedaży nieruchomości Agencji Rozwoju Zawiercia, aby przeznaczyć pozyskane w ten sposób pieniądze na budowę przepompowni ścieków w Strefie Aktywności Gospodarczej.

Na początku dyskusji głos zabrała radna Paulina Pietras, która zapytała dyrektor Agencji Rozwoju Zawiercia o koszty utrzymania budynku ARZ i wpływy z najmu.

Jeżeli chodzi o dochody z tytułu wynajmu Agencji Rozwoju Zawiercia, to policzyłam tutaj dochody w ujęciu rocznym. Za rok 2019 była to kwota 292 101,10 zł, w roku 2020 była to kwota 257 118,24 zł, natomiast jeżeli chodzi o nasze koszty utrzymanie, bez wynagrodzeń pracowników, za rok 2019 była to kwota 619 381,76 zł, z tego kwota 102 tys. zł to są koszty energii elektrycznej, cieplnej, wody, ścieków, ochrony, wywozu śmieci i telefonów i Internetu i analogicznie takie samo porównanie w roku 2020 – była to kwota 660 657,28 zł, z czego 132 tys. zł stanowiły te elementy, o których mówiłam przed chwileczkąKatarzyna Mikuła, dyrektor ARZ.

Czy Willa Erbego jest gotowa na przyjęcie Agencji Rozwoju Zawiercia?

Ja nie jestem zwolenniczką pozbywania się majątku gminy. Rozumiem motywację Pana prezydenta, bo przedstawił nam ją na Komisji Budżetowej, natomiast to mnie nie przekonuje absolutnie do tego, żebyśmy sprzedawali nieruchomość, która jest w newralgicznym miejscu, w bardzo dobrym miejscu, jak słyszymy też wszystkie pomieszczenia, których nie zajmuje agencja, są wynajmowane, jakiś stały dochód z wynajmowania tych pomieszczeń jest, wydaje mi się nierozsądną decyzją, żebyśmy pozbywali się takiego budynku. Nie jest to dobry moment ani czas, tym bardziej, że, z tego, co wiem, to kwota z operatu szacunkowego, tam jest chyba ponad 4 mln zł, natomiast na budowę wydaliśmy ponad 6 mln zł. Rozumiem, że budynek zużywa się, natomiast proszę mi powiedzieć, do kiedy był na gwarancji, bo te naprawy bieżące były chyba przeprowadzane? Ja na pewno zagłosuję przeciw temu pomysłowi pana prezydenta – radna Ewa Mićka.

Radny Michał Myszkowski stwierdził, że “ten budynek to miejsce, gdzie przedsiębiorcy się spotykają i omawiają różne rzeczy“.

Patrząc na stratę z tytułu pomiędzy 4,5 mln zł, gdzie chcemy uzyskać, a prawie 7 mln zł, oczywiście mówimy, że te 7 mln zł to jest budynek wraz z całym wyposażeniem, możemy sobie powiedzieć, tak jak Pan prezydent na komisji powiedział, że to wyposażenie zabierzemy, tylko pytanie, ile tego wyposażenia zabierzemy, za jaką kwotę, ile ono jest warte, bo po tylu latach, to, niestety, sprzęt stracił swoją wartość. Także uważam, że to nie jest dobry moment na sprzedaż tego budynku, myślę, że można by w tym budynku też wiele innych rzeczy zrobić w późniejszym terminie. Dziękuję – radny Michał Myszkowski.

Radna Paulina Pietras zapytała prezydenta Zawiercia o to, kiedy planuje rozpocząć budowę przepompowni. Z kolei radny Henryk Mól pytał o wpływy z najmu, gdyby doszło do dzierżawy całego budynku ARZ.

Powierzchnia, którą zajmują biura Agencji Rozwoju Zawiercia w tej chwili, to ok. 494 m2, cena wynajmu, jaką płacą w tej chwili nasi najemcy, to jest 10 zł na 1 m2, czyli łatwo sobie policzyć, jaka byłaby to dodatkowo kwota, ok. 5 tys. zł miesięcznieKatarzyna Mikuła, dyrektor ARZ.

Radny Przemysław Trepka pytał o to, czy czy Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “dołoży jakieś środki do tej budowy” oraz stwierdził, że “mieszkańcy bardzo narzekają na lokalizację (ARZ)“.

Panie prezydencie, ja mam takie pytanie, a mianowicie, czy są już obliczone koszty adaptacji tego budynku Willi Erbego pod Agencję Rozwoju Zawiercia? – pytał radny Witold Grim.

Marszałkowska kontra Strefa Aktywności Gospodarczej?

Prezydent Zawiercia kadencji 2014-2018 mówił również o dokumentacji na tłocznię przygotowanej w trakcie jego kadencji.

Jest w urzędzie projekt, całkowita dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią do odbioru ścieków ze strefy. Był to projekt o chyba dużej wartości, myślę, że pan skarbnik będzie to w stanie sprawdzić, za ten projekt zapłaciliśmy ok. 150 tys. zł, i, Proszę Państwa, ten projekt był tak genialnie zrobiony, że jest podzielony na dwa etapy, a więc koszty można rozłożyć, a więc pierwszy etap budowy to jest przejęcie ścieków ze strefy SAG do tłoczni, która miała by być zlokalizowana na wysokości [niewyraźnie] po drugiej stronie, ponieważ jest tam różnica terenów to z SAG-u do tej tłoczni ścieki przemieszczałyby się na zasadzie grawitacyjnej i oczywiście jest drugi etap tego projektu, a mianowicie od tłoczni ul. Podmiejską do ul. Rolniczej odprowadzenie tych ścieków do oczyszczalni. I chcę powiedzieć tak, że ten projekt jest drogi, bo nie pamiętam, ale na pewno był gdzieś ok. 8-10 mln zł, tylko mam teraz pytanie: czy jeszcze jest aktualne pozwolenie na budowę?Witold Grim.

Radna Ewa Mićka prosiła, “żebyśmy nie łączyli bezpośrednio sprzedaży budynku agencji z budową przepompowni, bo jedno z drugim nie ma nic wspólnego i nie twórzmy wokół tego budynku i jego sprzedaży takiej atmosfery, że jeżeli go nie sprzedamy, to nie wybudujemy przepompowni“.

Też chciałem odnieść się do Pani Ewy. Bo Pani mówi, że mieliśmy dużo czasu na to, żeby to zbudować i środki trzeba było wykorzystać inaczej. No to ja chciałem się zapytać, czy przez cały ten okres, kiedy mogliśmy inaczej wykorzystać środki pojawiło się jakiekolwiek dofinansowanie, z którego moglibyśmy zbudować taką przepompownię lub część kosztów ponieść za przepompownię, bo środki, które były wydane na ul. Marszałkowską to były środki na rewitalizację i mieszkalnictwo, także to w ogóle nie ma związku. Do tego jeszcze mam pytanie też do pana skarbnika. Gdybyśmy teraz nie sprzedali tego budynku, to w jaki sposób możemy pozyskać środki na przepompownię? Czy musielibyśmy brać obligacje? Czy jest jakieś inne rozwiązanie tego problemu? Bo wydaje mi się, że nie. A poza tym, odnośnie do strefy, czy jakiekolwiek przedsiębiorstwo może się teraz otworzyć na strefie bez budowy tej przepompowni? Bo wydaje mi się, że, bo aktualne możliwości niewyraźnie są na wyczerpaniu – radny Dominik Janus.

Radny Przemysław Trepka zwrócił się do skarbnika miasta: “proszę przygotować uchwałę w sprawie emisji obligacji na kwotę wymaganą do wybudowania przepompowni z obligacjami przeznaczonymi tylko na przepompownię. Mam nadzieję, że wszyscy radni, w tym Pani Ewa zagłosowaliby za taką uchwałą“.

Radny Michał Myszkowski odpowiedział Dominikowi Janusowi stwierdzając, że “radny Janus mówił, że nie ma związku wydatek środków na ul. Marszałkowską, to w odpowiedzi, ja bym też chciał, aby Pan skarbnik powiedział, ile wydaliśmy jako wkład własny środków na ul. Marszałkowską, bo myślę, że to była zdecydowana kwota”. Michał Myszkowski poparł również pomysł sprzedaży “części lokali komunalnych dla mieszkańców“. Radny Witold Grim pytał prezydenta miasta o to, “skąd zdobędzie drugie 5 mln zł“.

Zostałam tutaj wywołana do tablicy przez dwóch młodych radnych. Panie radny Janus, no tutaj jakby odpowiedział już za mnie Pan Michał Myszkowski, bo to nie jest tak, że środki, które my dostajemy, to są jedyne środki, które my przeznaczamy na rewitalizację, dlatego, że to są dwa rodzaje środków. Jedne to, jeżeli Pan tego nie wie, jedne to te, które dostajemy, a drugie to te, które są wkładem własnym gminy. Ja o tych pieniądzach mówię. Bo to, że to był taki projekt, to wszyscy doskonale wiemy. Można było spożytkować wkład własny gminy w projekt rewitalizacji ul. Marszałkowskiej na budowę przepompowni, tak ważnej i istotnej dla strategii tego miasta, dla miejsc pracy w tym mieście. Dlaczego Pan wtedy o tym nie pomyślał? Ewa Mićka.

O sprzedaży mieszkań komunalnych

Radna stwierdziła, że “pomysł obligacji wydaje się również nietrafiony” i zaproponowała sprzedaż mieszkań komunalnych, z których pieniądze mogłyby posłużyć na cel przepompowni – “pozwólmy ludziom stać się właścicielami mieszkań, w których mieszkają i o które dbają, które remontują“.

Nie chciałabym być stawiana pod ścianą: albo obligacje albo przepompownia, albo obligacje, albo nie będzie inwestorów, albo sprzedaż budynku i działki albo nie będzie przepompowni, nie będzie inwestorów, nie będzie miejsc pracy. Tak się nie robi. Trzeba było o tym pomyśleć wcześniej. Inne decyzje podejmować, a teraz poszukać pieniędzy gdzieś indziejEwa Mićka.

Radny Przemysław Trepka zapytał o to, “jakie lokale chce Pani sprzedawać? Wiele osób nie płaci czynszu w wysokości 200 zł miesięcznie. Zadłużenie ZGM wynosi kilka mln zł”.

Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski w odpowiedzi radnym powiedział, że “to jest najlepszy moment na sprzedaż tego budynku“. Oto co powiedział prezydent Zawiercia w odpowiedzi do radnych:

_

Łukasz Konarski mówił m.in. o tym, że w Willi Erbego oprócz Agencji Rozwoju Zawiercia będzie zlokalizowany również wydział podatków i wydział komunalny.

Przewodnicząca: Pałac Ślubów w Willi Erbego

Przewodnicząca rady Beata Chawuła podkreślała, że “nikt nie powiedział, że to była zła decyzja odnośnie przejęcia“, mówiła również o tym, że “może należałoby zacząć od remontu“. Przewodnicząca proponowała również utworzenie Pałacu Ślubów i przeniesienie Urzędu Stanu Cywilnego do Willi Erbego.

Radna Paulina Pietras ponowiła pytanie do prezydenta o planowany czas rozpoczęcia budowy przepompowni, o koszt i sposób jego sfinansowania.

Chciałbym jak najszybciej przeprowadzić procedurę przetargu, ale najpierw trzeba sprzedać tego budynku, żeby mieć te środki. Jest to pilne, bo decyzje o lokalizacji w naszym mieście swoich inwestycji chcą podjąć inwestorzy jak najszybciejŁukasz Konarski.

Prezydent mówił, że “spełniamy marzenia każdego mieszkańca radnego, przynajmniej się staramy“. Beata Chawuła wyraziła “obawy, czy uda się pozyskać wystarczająca środki na przepompownię“, ponieważ “te pieniądze zostaną wydane na inne, mniej ważne cele i wtedy nie będziemy mieli ani budynku na strefie, ani pieniędzy, ani przepompowni i nic nie będzie”. Radny Henryk Mól stwierdził, że dla niego “to jest tak, jakby dostał w twarz“, ponieważ “to budynek zabytkowy, a Pan chce zrobić z niego urząd“. Radny zaproponował również, żeby zakupić budynek “Blaszanki” i “tam zrobić urząd“.

Nie możemy niszczyć tego, co nam zostało, na litość boskąHenryk Mól.

Właśnie po to przejęliśmy ten budynek, żeby on nie został zniszczonyŁukasz Konarski.

Większość radnych chce więcej informacji od prezydenta

Pan prezydent bardzo lubi nas zaskakiwać swoimi pomysłami i to się chyba nigdy nie zmieni. Bardzo proszę po raz kolejny, abyśmy nie uzależniali sprzedaży budynku od realizacji inwestycji na strefie – budowy przepompowni. Jeżeli się nie uda znaleźć dofinansowania, bo to jest tylko jakąś część na przepompownię, to te pieniądze ze sprzedaży budynku się rozpłynąEwa Mićka.

Radna Paulina Pietras stwierdziła, że “dalej nie czuje się przekonana” i złożyła wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad głosowania w sprawie sprzedaży ARZ. Z kolei Witold Grim złożył wniosek, żeby nie zdejmować projektu uchwały, który ostatecznie wycofał.

Przewodnicząca stwierdziła, że zdjęcie z porządku obrad jest zasadne, ponieważ “wielu radnych nie otrzymało odpowiedzi na wszystkie swoje pytania“.

W głosowaniu w sprawie wycofania punktu z porządku obrad uczestniczyło 19 radnych. 13 było “za”- Mariusz Borzęcki, Beata Chawuła, Martyna Gajos, Witold Grim, Edyta Grzebieluch, Joanna Janik-Jaworska, Elżbieta Kornobis-Wieczorek, Ewa Mićka, Henryk Mól, Michał Myszkowski, Paulina Pietras, Jerzy Radosz i Damian świderski. “Przeciw” zagłosowali: Mariusz Golenia, Dominik Janus, Dariusz Kurek, Tomasz Pacia, Przemysław Trepka i Zbyszek Wojtaszczyk.

PK
redakcja@zawiercianskie.pl

Grafika ilustracyjna: Zrzut ekranu transmisji zawiercie.sesja.pl

12 KOMENTARZY

 1. mnie tez zaskakuja Radni wybrani przez NAS Drodzy Zawiercianie……..szczególniw w rozwoju SA ale wybory za pare lat pamietamy i nie zapomnimy mydlenia oczu gruszek na wierzbie tanczacych z koparkami…….

 2. Czy można poznać założenia, ile miało kosztować funkcjonowanie projektowanego Parku Przemysłowo Technologicznego – takie szacunki za nim wbito szpadel w glebę ? Czy to odbiega znacznie, od faktycznie ponoszonych kosztów ? Dlaczego do jego wybudowania w ogóle doszło, skoro dla powstających tu inwestycji, ważniejsza jest tłocznia ścieków, a nie ten “prestiżowy” obiekt (każdy normalny myślał, że cała potrzebna infrastruktura do funkcjonowania SAG, już jest, a park to taka dodatkowa wisienka). Przecież za nim się coś wybuduje, trzeba przewidzieć, czy będzie nas stać na utrzymanie ? Jeszcze nie tak dawno (co poniektórzy) chcieli budować halę sportową dla rozgrywek +ligi, a za jakiś czas, pewnie szukali by na nią kupca – to jest niedorzeczne

 3. 12 mln zł na przepompownię.. i tak człowiek niezorientowany może się zastanawiać, z czego ta przepompownia ma być? z platyny? ze srebra?

 4. rok 1989 roku rusza budowa S78 obwodnica Zawiercie rok 2021….. budowa nie ruszyla co dalej? jakie postepy? co z kopalnia? jakie nowe miejsca pracy w SAG? Wlascy “Bramy na Jure” co k**** zrobiliscie pozytywnego sla mieszkancow oprocz skakania sobie do gardel?

  • Racja dołączą na następnej sesji koalicyjni radni PiS i przeglosuja sprzedaż budynku Agencji . Konarski może spać spokojnie . Ale dostał pstryczka w nos o chrakterze porzadkujacym. To taka gra pozorów że strony PiS.

 5. Bardzo dobrze, że Prezydent pozbywa się tego budynku. Dość, że miasto pozyska kasę ze sprzedaży, to co roku otrzymamy niemały podatek od nieruchomości. Zmniejszą się etaty, co tez dla miasta są kosztem. A parę osób zmieści się w budynku Willi Erbego. Będzie lepsza komunikacja z inwestorami. I tyle w temacie. Dobra decyzja.

  • ok anonimowy klakierze, jesteś za likwidacją miejsc pracy bo wasi pracownicy są dla was kosztem, ale też kosztem wszystkich mieszkańców – we wspólnej gminnej kasy. Tak krzyczeliście że poprzednicy nie tworzyli miejsc pracy, a wasza ekipa zwolniła sporo osób i kilka spraw w sądzie już przegraliście.
   A jaką macie alternatywę dla planowanych do zwolnienia z tamtych biur? Te setki miejsc pracy które powstały w SAG przez przez ostatnie dwa lata?

 6. Prosze mi powiedzieć kiedy i kto ruszył się aby sprobowac rozeznać o mozliwosciach pozyskania środków Ochronę Srodowiska/NFOŚiGW, WFPS iG W, oraz Środki Eurpejskie/. Wodociagi zostaly tak nauczone, że przejmują wszystko gotowe/Oczyszczania po modernizacji i rozbudowie, kanalizacja sanitarna/. Kto w miescie wiedział jak pozyskano srodki na Oczyszczalnie i kto je załatwił. Takie pieniądze w obecnym czasie to żadne pieniądze do otrzymania tylko trzeba się ruszyć i chcieć załatwić. Podobnie jest z pieniedzmi na Nową Hale.

  • fajnie traktujecie pracowników gminy, cieszę się że nim nie jestem, pozostaje mi im współczuć, bo tak zepsuliście atmosferę jak chyba jeszcze nikt do tej pory.
   Ale wiedz, że żaden prezydent nie jest wieczny, wybory są regularnie, zmieni się ekipa i ciebie mogą potraktować w taki sam sposób, jak wy potraktowaliście różnych pracowników jednostek gminnych. A wtedy inaczej będziesz piszczeć jak pójdziesz żebrać do PUP i skończy się ta buta i arogancja. Pycha kroczy przed upadkiem misiu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.