zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

OSP Ogrodzieniec: Za nami pierwsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze nowej kadencji

W czwartek 8 lipca w jednostce OSP Ogrodzieniec odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Otwarcia zebrania dokonał wiceprezes zarządu, druh Kamil Szymusik. Przewodniczącym zebrania wybrano druha Henryka Karcza, a protokolantem druhnę Martę Ross. W zebraniu uczestniczyło 34 na 42 członków.

Druhowie podsumowali pięcioletnią kadencję, przedstawili sprawozdania z działalności Zarządu, działalności bojowej, sprawozdanie finansowe oraz Komisji Rewizyjnej. W ramach podsumowania przedstawiono dane, dotyczące uczestniczenia druhów w akcjach w poszczególnych latach: 2016 – 92, 2017 – 88, 2018 – 78, 2019 – 99, 2020 – 109. Ponadto w 2020 roku do jednostki wstąpiło 3 nowych druhów. Przedstawiono także plany na rok bieżący. Ochotnicy udzielili absolutorium dla ustępującego Zarządu i podjęto stosowne uchwały.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Anna Pilarczyk – prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ogrodzieńcu, a zarazem Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Maria Milejska – członek ZOMG ZOSP RP w Ogrodzieńcu, a jednocześnie sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Henryk Mogieła – przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu, Henryk Karcz – członek ZOW ZOSP RP w Katowicach, zarazem ZOP ZOSP RP w Zawierciu i Komendant MG ZOSP RP w Ogrodzieńcu, Sławomir Szlachta – wiceprezes ZOMG ZOSP RP w Ogrodzieńcu, Marta Żak – skarbnik ZOMG ZOSP RP w Ogrodzieńcu, Iwona Rajca – sekretarz ZOMG ZOSP RP w Ogrodzieńcu oraz Arkadiusz Janeczko – radca prawny Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Podczas zebrania druhny i druhowie wybrali nowy zarząd na kolejną kadencję, który ukonstytuował się następująco:

– Prezes Zarządu – druh Szymon Ceglarski
– Wiceprezes – Naczelnik Straży – druh Maciej Dusza
– Wiceprezes – druh Janusz Cholewa
– Wiceprezes – druh Szczepan Plutka
– Sekretarz – druh Rafał Moś
– Skarbnik – druh Kamil Moś
– Gospodarz – druh Michał Cholewa
– Zastępca Naczelnika – druh Patryk Małek
– Członek Zarządu – druh Kamil Biedrowski 

Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie:
– Przewodniczący Komisji – druh Stanisław Bednarz
– Wiceprzewodniczący Komisji – druh Władysław Janoska
– Sekretarz Komisji – druh Konrad Wojdas 

Były liczne podziękowania i gratulacje. Natomiast podsumowaniem zebrania okazało się alarmowanie, zatem część druhów udała się do akcji. Strażacy OSP Ogrodzieniec zawsze na służbie! – czytamy na stronie Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

MS
redakcja@zawiercianskie.pl
źródło: UMiG Ogrodzieniec

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.