zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Odwołano Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu [AKTUALIZACJA]

W poniedziałek 24 czerwca został odwołany insp. Jacek Kurdybelski, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Pełniącym obowiązki komendanta został jego dotychczasowy zastępca, mł. insp. Arkadiusz Miśta.

Kilka miesięcy temu Komenda Wojewódzkiej Policji w Katowicach wobec zawierciańskiego komendanta wszczęła procedurę odwoławczą oraz postępowanie dyscyplinarne wobec kilku policjantów. Miało to związek głównie z tymczasowym aresztowaniem obywatela Austrii, który spowodował wypadek, w wyniku którego ciężko ranna została wówczas 27-letnia Karolina Bebel.

W maju prowadzenie postępowań i procedury wobec zawierciańskich policjantów przejęła Komenda Główna Policji.

Jaki był powód odwołania komendanta?

W niniejszym wypadku odwołanie insp. Jacka Kurdybelskiego ze stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu podyktowane jest potrzebą dokonania zmiany personalnej na wskazanym stanowisku, mającej na celu zapewnienie właściwego i zgodnego z oczekiwaniami organu powołującego nadzoru służbowego nad realizacją zadań Policji na obszarze działania powierzonej mu jednostki. W ocenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ww. oficer przestał dawać rękojmię sprawowania dostatecznego nadzoru nad realizacją zadań służbowych przez podległych funkcjonariuszy, co w konsekwencji podważyło zaufanie wyższego przełożonego do jego osoby. Z uwagi na fakt, iż decyzja nie jest ostateczna, a postępowanie w sprawie nie zostało zakończone (toczyć się będzie teraz przed organem II instancji), nie jest możliwe wskazywanie szczegółowo motywów podjętej decyzji. Ostateczną decyzję w sprawie podejmie Komendant Główny Policji i wskaże w jej uzasadnieniu motywy przemawiające bądź za odwołaniem insp. Jacka Kurdybelskiego z zajmowanego stanowiska, bądź też za pozostawieniem w/w funkcjonariusza na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu – czytamy w informacji otrzymanej z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.