zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Odśnieżanie dróg w powiecie zawierciańskim. Jak Urząd Miejski, ZDW, Starostwo Powiatowe i GDDKiA dbają o utrzymanie stanu dróg w czasie zimy?

Zalegające warstwy śniegu na drogach mogą stanowić niemałą przeszkodę dla kierowców. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda sytuacja z odśnieżaniem dróg w powiecie zawierciańskim.

Na początek zapytaliśmy Urząd Miejski w Zawierciu o odśnieżanie dróg gminnych.

Po intensywnych opadach śniegu robimy wszystko, by na drogach gminnych, mimo trudnych warunków pogodowych, było bezpiecznie. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych prowadzi akcję zima i trwa ona nieprzerwanie. W jej czasie PUK działa przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Praca odbywa się w systemie trzyzmianowym. PUK dysponuje czterema dużymi pługopiaskarkami (to także solarki), trzema ciągnikami z pługiem i posypywarką, zamiatarką do chodników, koparko-ładowarką (służy między innymi do ładowania piachu) i trzema samochodami patrolowymi (służą także do transportu np. ludzi, części zapasowych itp.). W pierwszej kolejności odśnieżane są ulice najczęściej uczęszczane, oczywiście z zachowaniem porządku kolejności odśnieżania zawartej w operacie zimowym. Chodzi przede wszystkim o najważniejsze szlaki komunikacyjne. Dotyczy to między innymi rejonów: centrum, Żabek, Starego Rynku, Marciszowa, Borowego Pola, Wart, Blanowic, Łośnic, Kromołowa. Zgodnie z wytycznymi luźny śnieg może zalegać na ulicach w tych lokalizacjach nawet do czterech godzin po ustaniu opadów. Interweniujemy jednak tak szybko, jak to jest możliwe. Pragniemy zwrócić uwagę, że w obrębie każdego osiedla i sołectwa są również drogi o różnych kolejnościach odśnieżania. Uprzejmie informujemy, że drogi gruntowe odśnieżane są w dalszej kolejności. PUK zajmuje się odśnieżaniem około 190 km samych dróg gminnych, a do tego trzeba jeszcze dodać alejki w parkach, czy parkingi. Efektywność prac oczywiście ocenią sami mieszkańcy – mówi Monika Polak-Pałęga, rzecznik Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

W następnej kolejności skierowaliśmy pytanie do Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu o utrzymanie stanu dróg powiatowych.

Wydział Dróg Powiatowych informuje, że odśnieżanie dróg powiatowych jest prowadzone w systemie interwencyjnym. Poszczególne Zespoły ds. Napraw i Remontów funkcjonujące przy Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu wysyłają sprzęt do odśnieżania i posypywania zgodnie z operatem zimowym. W pierwszej kolejności są odśnieżane i posypywane drogi wojewódzkie w II standardzie zimowego utrzymania dróg, następnie odśnieżane są drogi zaliczane do III standardu oraz pozostałe drogi powiatowe, które mają znaczenie dla utrzymania komunikacji publicznej i drogi łączące z poszczególnymi siedzibami gmin. W dalszej kolejności są odśnieżne drogi w IV i V standardzie tj. drogi łączące z ciągami dróg o wyższym standardzie zimowego utrzymania. Efektywność odśnieżania jest zależna od warunków atmosferycznych tj. temperatury powietrza, temperatury gruntu, intensywności opadów – rodzaj opadów, kierunku i sile wiatru oraz konfiguracji terenu i natężenia ruchu pojazdów – informuje Magdalena Kusaj z Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Wykaz sprzętu Wydziału Dróg Powiatowych do prowadzenia „akcji zima” jest następujący:

ZESPÓŁ ds. REMONTÓW i NAPRAW  W KĄDZIELOWIE

1. Piaskarko – solarka P – 1                       –   4 szt.

2. Koparko – ładowarka                             –   2 szt.

3. Pług wirnikowy                                      –   1 szt.

4. Równiarka                                             –   1 szt.

5. Pług lemieszowy                                    –   3 szt.

6. Pług klinowy                                          –   1 szt.

ZESPÓŁ ds. REMONTÓW i NAPRAW W PILICY

1. Piaskarko – solarka P – 1                       –   4 szt.

2. Koparko – ładowarka                             –   1 szt.

3. Równiarka                                                –   1 szt.

4. Pług lemieszowy                                     –   3 szt.

5. Pług klinowy                                           –   1 szt.

ZESPÓŁ ds. REMONTÓW i NAPRAWA W SZCZEKOCINACH

1. Piaskarko – solarka P – 1                       –   4 szt.

2. Koparko – ładowarka                             –   2 szt.

3. Równiarka                                                –   1 szt.

4. Pług lemieszowy                                     –   3 szt.

5. Pług klinowy                                            –   1 szt.

Zadaliśmy także pytanie Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach o utrzymanie w czasie zimny stanu dróg wojewódzkich.

ZDW w Katowicach nie prowadzi bezpośrednio bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich. Zajmują się tym Powiatowe Zarządy Dróg, które zawarły z Zarządem Województwa Śląskiego porozumienia na bieżące; letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich. W czerwcu ub. roku Zarząd Województwa podjął stosowną uchwałę zawierając porozumienia na kolejne trzy lata. W tych powiatach, które nie zawarły porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego, powierzyliśmy to zadanie firmom komercyjnym wyłonionym w przetargach. Zważywszy na to, że także powiatowe zarządy dróg, które prowadzą zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na zlecenie województwa na swym terenie, także często korzystają z usług firm komercyjnych, nie mamy precyzyjnej informacji o ilości sprzętu jakim dysponują te wszystkie firmy. Oczywiście ZDW w Katowicach nadzoruje pracę powiatowych zarządów i firm komercyjnych zajmujących się zimowym utrzymaniem. Codziennie otrzymujemy raporty z podjętych działań i interweniujemy, gdy coś idzie nie tak. Na przykład wczoraj, wszystkie podmioty zajmujące się odśnieżaniem i likwidowaniem śliskości użyły 115 pojazdów, w tym 80 długo-piaskarek i 6 pługów. Bazując na doświadczeniach lat ubiegłych i bardziej śnieżnych zim ocenić możemy, że pojazdów będących w dyspozycji tych podmiotów jest ok. 250. Każda firma ma swój sposób organizacji. Wymagamy jednak, by zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2138/166/VI/2020 z 16 września 2020 r. utrzymane były standardy opisane w Załączniku nr 1 wspomnianej uchwały. W praktyce czas potrzebny do likwidacji śliskości i usuwania śniegu z dróg wojewódzkich jest krótszy, niż opisany we wspomnianych standardach. Firmy mają ponadto swobodę działania. Co ciekawe, w praktyce nie zdarza się, by standardy nie były dotrzymane. W ostatnich latach nie było takiej sytuacji. Dwa lata temu, w nocy z 12 na 13 stycznia 2019 r. w Koniakowie spadło 40 cm śniegu. Zagrożona była przejezdność DW 943. Sytuacja była tym dramatyczniejsza, że w tej miejscowości, pod naporem śniegu zawalił się dom i trzeba było udrożnić drogę, by straż pożarna mogła udzielić pomocy. Także w tej katastrofalnej sytuacji utrzymano przejezdność drogi – mówi Ryszard Pacer, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Jeśli chodzi o utrzymanie dróg krajowych i autostrad, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach podaje na swojej stronie internetowej następujące informacje pod względem liczby sprzętu, używanego do odśnieżania dróg: pługosolarki – 134, pługi – 53, pługi wirnikowe – 2, ładowarki – 18, UNIMOG – 7, równiarki – 4, spycharki – 2. Łącznie daje to liczbę sprzętu równą 220. Zwalczanie śliskości na drogach przewidziane jest ponadto dwiema metodami:

– przy użyciu środków chemicznych (solą drogową, solą zwilżoną – solanką), metodę tę stosuje się zapobiegawczo oraz w celu likwidacji cienkich warstw lodu lub śniegu. W przypadku znacznych spadków temperatury, poniżej -10˚C, do zwalczania śliskości stosowana będzie również mieszanina chlorku sodu i chlorku wapnia;
– przy użyciu materiałów uszorstniających.

Materiały do zwalczania śliskości zimowej są składowane w magazynach, które spełniają obowiązujące w tym zakresie standardy, w tym wymogi ochrony środowiska. W magazynach zostało zgromadzone 34 500 mg soli drogowej (chlorku sodu). Planowane zużycie materiałów do zwalczania zimowej śliskości w sezonie 2020/2021 przyjmuje się na poziomie 35 000 mg soli drogowej (chlorku sodu).

W dodatku w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach przy ulicy Myśliwskiej 5, pełnione są całodobowe dyżury w Punkcie Informacji Drogowej (PID). Zadaniem dyżurnego jest zbieranie informacji o aktualnym stanie dróg krajowych i autostrad, wszelkich występujących utrudnieniach w ruchu na tych drogach, w tym zamknięciach dróg i wprowadzonych objazdach.

MS
redakcja@zawiercianskie.pl

5 KOMENTARZY

  1. Sz. P. Redaktor sprawnym ruchem przeniósł miasto i powiat na płd. stronę województwa co widać na tablicach informacyjnych (Chorzów, Katowice, Kraków)….

  2. Przecież od dawna wiadomo ze pracownicy (kierowcy) s ą bardziej zajeci odsniezaniem prywatnych posesji za dodatkowa kas ą więc po co odsniezać drogi. Całą noc tylko prywata! A rano śpią 🙁

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.