zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Nie chciał oddać dzieci, ma zapłacić 6 tys. zł. Prokuratura w Zawierciu: to zbyt łagodna kara

Prokuratura Rejonowa w Zawierciu złożyła do Sądu Okręgowego w Częstochowie apelację w skomplikowanej sprawie sporu o dzieci pomiędzy małżeństwem w separacji.

W wyniku postępowania o separację, które toczyło się przed Sądem Okręgowym w Częstochowie, sąd powierzył żonie niejakiego Artura K. pieczę nad małoletnimi dziećmi oraz zarządził, że mają one zamieszkiwać u matki. Mężczyzna nie zastosował się jednak do wyroku sądu. W lipcu 2014 roku zabrał on dzieci do swoich rodziców do Częstochowy oraz poinformował żonę, że potem wyjedzie z nimi na wakacje na 1 lub 2 tygodnie. Po upływie tego terminu żona Artura K. bezskutecznie próbowała się z nim skontaktować. W związku z tym wystąpiła do Sądu Okręgowego w Częstochowie o zobowiązanie mężczyzny do oddania dzieci. Z uwagi na fakt, że nie wykonał on dobrowolnie postanowienia sądu, Sąd Rejonowy w Zawierciu zlecił kuratorowi przymusowe odebranie dzieci.

Podejmowane przez kuratorów w asyście policji czynności nie doprowadziły jednak do odebrania dzieci. W wyniku tych działań ustalono, że dzieci nie przebywały w mieszkaniu rodziców Artura K. w Częstochowie, jak i jego miejscu zamieszkania w Zawierciu. Ostatecznie w kwietniu 2015 roku mężczyzna przekazał żonie córkę. Wciąż jednak nie oddał syna.

Na początku 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Zawierciu skierowała do Sądu Rejonowego w Zawierciu akt oskarżenia przeciwko Arturowi K. W akcie oskarżenia prokurator zarzucił mu popełnienie przestępstwa polegającego na zatrzymaniu w nieustalonym miejscu 2-letniego syna i 3-letniej córki.

Wyrokiem z dnia 26 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Zawierciu uniewinnił Artura K. od zarzucanego mu przestępstwa. W uzasadnieniu wyroku Sąd uznał, że nie można przypisać oskarżonemu odpowiedzialności karnej za zarzucane mu przestępstwo, gdyż nie został on pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz nie orzeczono o jej ograniczeniu.

Prokurator złożył apelację o ww. wyroku, motywując, że wydanie przez Sąd Okręgowy w Częstochowie postanowienia o powierzeniu pieczy nad dziećmi matce wraz z ustaleniem miejsca ich pobytu, w sposób istotny ograniczało władzę rodzicielską Artura K. w zakresie decydowania o miejscu zamieszkania dzieci.

Z kole wyrokiem z dnia 30 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie uwzględnił apelację prokuratora i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Zawierciu. W dniu 14 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Zawierciu wydał wyrok, w którym uznał Artura K. za winnego zarzucanego mu przestępstwa uprowadzenia dzieci oraz wymierzył mu karę 200 stawek grzywny po 30 zł (6 000 zł).

Prokurator wnosił w tej sprawie o wymierzenie oskarżonemu kary 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 3 lat, 50 stawek grzywny po 20 zł oraz zobowiązania go do przekazania dziecka w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku.

Z uwagi na rażącą łagodność kary oraz nieorzeczenie obowiązku wydania dziecka, Prokuratura Rejonowa w Zawierciu złożyła w tej sprawie apelację do Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Według artykułu 211 kodeksu karnego ten “kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Opracowanie własne na podstawie: Prokuratura Okręgowa w Częstochowie
Zdjęcie: Prokuratura Okręgowa w Siedlcach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.