zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Zawierciu

W czwartek 27 grudnia odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Zawierciu zwołana na wniosek prezydenta Miasta Zawiercie Łukasza Konarskiego.

Sesja rozpoczęła się parę minut po godzinie 15:00, uczestniczyło w niej 18 radnych przy stałej liczbie 21. Na początku sesji zmieniono porządek obrad. Radni mieli głosować nad przyjęciem 11 uchwał, lecz dodano jeszcze 3 uchwały.

Po wystąpieniu przewodniczącego komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusza Golenia, podjęto uchwałę w sprawie korekt w budżecie miasta na 2018 rok. Podczas głosowania oddano 18 głosów “za”, czyli uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.

Podczas całej sesji podjęto 14 uchwał:

1. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercie na lata 2018 – 2027.

2. W sprawie zmiany uchwały nr II/13/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2019.

3. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Blanowskiej i ul. Wapiennej.

4. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych przy ulicach : Bema, Smuga, Wyspiańskiego.

5. W sprawie określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Zawiercie.

6. W sprawie przyjęcia Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy Zawiercie na lata 2018 – 2033.

7. W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminie Zawiercie w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.

8. W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkoleni w domu” na lata 2019 – 2023.

9. W sprawie wprowadzenia zmian w treści uchwały Nr XLVIII/628/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 marca 2010 r. dot. Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z pobytu i usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu.

10. W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawiercie, zabudowanych na cele mieszkaniowe.

11. W sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Zawierciu.

12. W sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala.

13. W sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zawierciu.

Prawie wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie, z wyjątkiem uchwały dot. udzielania bonifikat od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Uchwała ostatecznie została podjęta 16 głosami “za”, jeden radny głosował “przeciw”, a jeden się wstrzymał.

Radni nie mieli żadnych wolnych wniosków. Kolejna sesja Rady Miasta planowana jest na 31 stycznia 2019 roku, na godzinę 12:30.

Sesja nadzwyczajna zakończyła się o 15:45.

Tekst: Marlena Magiera

10 KOMENTARZY

 1. Radni coś dorzucili od siebie w sprawie
  “W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawiercie, zabudowanych na cele mieszkaniowe”

  Na BIP jeszcze nie ma uchwały
  w Warszawie, aż się Trzaskowski posr….ł jak obniżył do progu rządowego, a jak nas potraktował zawierciański PIS.

  • Zawierciański PIS nic od siebie nie dodał. Metoda przyjęta, “nie ma pieniędzy”. Może słuszna, bo jak rząd informuje codziennie jakie to sukcesy, to się ludzie upominają.
   A tak nie ma pieniędzy od początku, i proszę grzecznie siedzieć cicho.

 2. Zawiercie czeka na flagową obietnicę Pana Prezydenta Konarskiego czyli utworzenie szkoły muzycznej. Kiedy Panie Prezydencie ona powstanie. Obiecał Pan!

 3. Pan Prezydent zrealizuje wszystkie obietnice wyborcze złożone nam Mieszkańcom Zawiercia a było ich sporo i to konkretnych. Ufamy że tak się stanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.