zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

“Może zastawimy urząd miasta?” RPWiK wybuduje wodociąg za kredyt pod zastaw stadionu. Wcześniej stadion był zastawiony na pożyczkę sprzed lat dla ZGK

W środę 9 grudnia odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Zawierciu, w trakcie której podjęto uchwałę w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w celu zabezpieczenia pożyczki zaciągniętej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu.

Radny Damian Świderski podkreślał, że “to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców, uważam, że trzeba to przegłosować pozytywnie“. Radna Ewa Mićka powiedziała, że zgadza się z Damianem Świderski, że inwestycja jest potrzebna i że została rozpoczęta w 2010 roku, jednak podkreślała, iż jej zdaniem pożyczka na ten cel nie jest dobrym pomysłem.

Może zastawimy urząd miasta?

To wszystko będzie wliczone w taryfy. Nie da się tego inaczej zrobić. Niech Pan prezydent odchudzi zarząd, będzie jak znalazł na tę inwestycję bez brania żadnych pożyczekEwa Mićka.

Radny Dominik Janus pytał o to, czy pożyczka jest umarzalna. Ewa Mićka odpowiedziała, że w 30%.

Ja też posiadam taką wiedzę, jak Pani radna – do 30% jest to umarzalne – Marcin Gawłowicz.

Chciałabym, żeby mieszkańcy wiedzieli, jaka jest treść tej uchwały. W paragrafie pierwszym w punkcie drugim czytamy, że hipoteka, o której mowa ustala się na nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy znajdującej się w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Chciałabym zapytać, dlaczego akurat pożyczka dla wodociągów ma być zabezpieczona hipoteką na OSiR-ze, bo ja uważam, że jeśli mielibyśmy brać jakąś pożyczkę to po to, żeby brać pożyczkę na przykład na modernizację hali. I wtedy by to było uczciwie, bo działki będące w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji byłyby pod hipotekę i pieniądze na cele związane z działalnością tej jednostki, a nie innej – mówiła przewodnicząca Rady Miejskiej w Zawierciu Beata Chawuła.

Przewodnicząca podkreślała, że “sytuacja finansowa wodociągów musi być bardzo dobra, skoro stać nas na utrzymanie dwóch prezesów“.

Radny Henryk Mól stwierdził, że “jest to bardzo dobra inwestycja“, ale również nawiązał do tego, że spółka ma prezesa i wiceprezesa, co generuje koszty zdaniem radnego.

Może zastawimy urząd miasta? – pytał radny.

Również przewodnicząca Beata Chawuła stwierdziła, że “proponuję urząd miasta“.

Radny Mariusz Golenia prosił skarbnika miasta o powiedzenie na sesji tego, co mówił na Komisji Budżetu i Gospodarki.

Mówiła Pani, że te pieniądze z hipoteki wziąć na modernizację hali, a ten został projekt przedstawiony w poprzedniej kadencji jest na 2-3 mln, a hipoteka na 2-3 mln zł jest nieopłacalnaPrzemysław Trepka.

Zastępca prezydenta Zawiercia Małgorzata Benc powiedziała, że jej zdaniem nie ma innej nieruchomości, która “spełniałaby warunki pożyczki WFOŚ, bo to musi mieć wartość co najmniej dwukrotności pożyczki, czyli około 3 mln zł”.

Z tego co ja się dowiedziałam, to będzie około 60 tys. zł spłaty, więc to nie będę bardzo wysokie kwoty, które spowodują, że trzeba będzie bardzo szybko podnosić ceny wody. Porównywanie priorytetu jakim jest zaopatrzenie w wodę mieszkańców z halą, która też jest potrzebna, jest chyba trochę nietrafione, ale to jest moje zdanie. Z tego, co zdążyłam się zorientować, woda z Kosowskiej Niwy jest bardzo wysokiej jakości. Będzie to studnia głębinowa, w tej chwili o ile wiem jest na 60 metrów, docelowo ma być na około 200 metrów w głąb, więc woda będzie jurajska, mineralna. Nic nie wiadomo, aby równało się to podwyżką cen za wodę. Przypominam, że poręczaliśmy jako rada i jako miasto kredy szpitalowi, to było chyba 10 mln zł i też musieliśmy na każdą ratę spłaty zabezpieczyć środki w budżecie, które się później uwalniały. Nie wiem, czy szpital to spłacił już, a był w dużo gorszej kondycji finansowej, ale szpital poradził sobie – mówiła Małgorzata Benc.

Wiceprezydent prosiła o poparcie uchwały. Stwierdziła również, że “rada ma swoje narzędzia“, jeśli chodzi o wynagrodzenie dla zarządu.

Ja nie mówiłam, że pieniądze z WFOŚ-u można pozyskać na modernizację hali, tylko powiedziałam, że jeśli mamy dawać działki w trwałym zarządzie OSiR-u dawać pod zastaw, to po to może, żeby pozyskać środki na modernizację hali, a nie zamiastBeata Chawuła.

Przewodnicząca powiedziała, że “sposób, w jaki to się robi jest chyba nieadekwatny, bo jeżeli mamy dwóch prezesów, to może wystarczyłby jeden“. Przewodnicząca zaproponowała, że komisja rewizyjna mogłaby ustalić wynagrodzenie dla prezesa.

Czy za wodę zapłacimy więcej?

Pani mówi, że nie wie Pani nic, żeby miało to wejść w taryfy. Jak się ustala taryfy? Wie Pani?Ewa Mićka.

Na pewno Pani radna nam powie – Małgorzata Benc.

Skoro Pani wie, że nie wejdzie w taryfy, to musi Pani wiedzieć, jak się ustala taryfyEwa Mićka.

Powiedziałam, że nic mi o tym nie wiadomo, żeby zarząd zamierzał podwyższyć opłaty za wodę. Nic mi o tym nie wiadomo. Wydaje mi się, koszty spłaty pożyczki z WFOŚ nie spowoduje wzrost cen za wodę. Nic takiego prezes nie powiedział ani nie sugerowałMałgorzata Benc.

A ja Pani powiem, dlaczego. Dlatego nie jest to planowane, bo to, żeby wliczyć to w taryfy musi zajść sytuacja, która można spowodować, że ten koszt będzie można w taryfy wliczyć. Jeśli my się na to zgodzimy i RPWiK weźmie na to pożyczkę, to właśnie będzie to zdarzenieEwa Mićka.

Radna podkreślała, że “proszę nie mówić, że to nie będą koszty dla mieszkańców, bo będą“.

Pani doskonale wie, jak prezydent Konarski traktuje radnych, może nie wszystkich, jeżeli chodzi o udzielanie im informacji. To, że my będziemy chcieli zapytać o to, jaki jest koszt zarządu, to ja Pani gwarantuję, że się nie dowiemy. Komisja Rewizyjna, i to też Pani powinna wiedzieć, nie może bezpośrednio kontrolować spółek. Kontroluje je tylko w zakresie nadzoru właścicielskiego, czyli może kontrolować prezydenta, a prezydent spółkęEwa Mićka.

Zgadzam się, że nie dowie się Pani i to byłoby chyba nawet złamanie przepisów prawa, ile zarabia poszczególny członek zarządu, ale ogólne koszty wynagrodzeń zarządu Pani dostanieMałgorzata Benc.

Wiceprezydent stwierdziła, że “zabezpieczenie mieszkańców w wodę powinno być dla nas wszystkich ważniejsze od niechęci, od niepokoju, który często słusznego, który Państwo radni przejawiają“.

Mimo wszystko

Bardzo proszę, żeby nie używać takich argumentów, że mimo wszystko, mimo wszystkiego tego, co robi Pan prezydent, radni muszą głosować za tym, co Pan prezydent nam przedstawia. To jest bardzo nieuczciwe postawienie sprawy, dlatego że jeżeli radni wnoszą uwagi i mają zastrzeżenia, to one powinny być przez Pana prezydenta przynajmniej wysłuchane. A ja nie widzę, żeby był obecny na sesji Pan prezydent i ktokolwiek z wodociągówBeata Chawuła.

Mecenas Wojciech Berendowicz powiedział, że oświadczenia majątkowe prezesów spółek są dostępne na BIP-ie.

Panie Berendowicz. Ja wiem, że te oświadczenia są publiczne. To, że Pan prezes powie, ile zarabia to nie jest wszystko. Dobrze Pan o tym wie. Koszty funkcjonowania zarządu są wyższe niż zarobki, bo mieszczą się tam inne kwoty i tego nie dowiemy się do końca, bo to jest zapisane w ich umowach. Niech Pan nie opowiada, że będziemy znali wszystkoEwa Mićka.

Radna mówiła, że część wodociągu z Kosowskiej Niwy została wybudowana “bez zaciągania pożyczek, choć trwało to trochę dłużej“.

Radna Paulina Pietras powiedziała, iż “szkoda bardzo, że ma nikogo z wodociągów, bo chciałabym żeby na sesji była chociażby ustna gwarancja, że nie będzie podwyżek cen wody“. Radna pytała o możliwość wzięcia innej działki niż OSiR-u na hipotekę.

Przemysław Trepka przeczytał art. 24 pkt 2 ustawy o samorządzie gminy dotyczący wglądu radnych w dokumenty jednostek i spółek miejskich.

Beata Chawuła zapytała mecenasa, “dlaczego nie ze wszystkich spółek nie możemy otrzymywać informacji, bo np. z ZGK nie możemy?“.

Wynagrodzenie członków zarządu są jawne. Wszelkie pochodne to te koszty, jeżeli są takie, muszą wynikać z uchwały zgromadzenia lub rady nadzorczej. Te dokumenty również są publicznie dostępne i również radny ma możliwość uzyskania takiego dokumentu. Tutaj nie ma mowy powoływania się na jakąkolwiek tajemnicę czy ochronę danych osobowychWojciech Berendowicz.

Mariusz Golenia ponownie apelował do skarbnika, żeby powiedział, że “to nie jest nowa sytuacja, że robi się taki zabieg kosztem OSiR-u

Panie Berendowicz, ja wiem, że zapisy odnośnie wynagrodzeń członków zarządu jak i rad nadzorczych są jawne, ale dobrze też Pan wie, że nie ma tam konkretnych kwot, są widełki. Czy tak?Ewa Mićka.

Wojciech Berendowicz odpowiedział, że “w uchwale zgromadzenia wspólników musi być konkretna kwota lub współczynnik do wyliczenia“.

Są rzeczy, które zapisane są tylko w kontraktachEwa Mićka.

Przygotowywałem kontrakty menedżerskie i wszystkie koszty wynikały z uchwały rady nadzorczej lub zgromadzenia wspólnikówWojciech Berendowicz.

Rada pod ścianą

Radna Ewa Mićka zaproponowała Przemysławowi Trepce, żeby wspólnie iść do RPWiK i zażądać o dokumenty. Przemysław Trepka odpowiedział, że “o takie informacje można poprosić, nie zażądać“.

Przewodnicząca Beata Chawuła zwróciła uwagę, że “zgromadzenie wspólników to jest Pan prezydent Łukasz Konarski w tej kadencji“, a radę nadzorczą powołuje “walne zgromadzenie wspólników“.

Henryk Mól powiedział, że “woda, która powinna nas wszystkich łączyć, okazuje się, że dzieli“. Zaapelował do prezydent, żeby rozmawiać z radnymi i “nie stawiać radę pod ścianą“.

Beata Chawuła podkreśliła, że prezydent Zawiercia, który złożył wniosek o sesję nadzwyczajną, nie jest obecny na sesji.

Jeżeli chodzi o wodociągi, nie posiadają takiego majątku, żeby zabezpoeczć tę pożyczkę. Dlaczego została wybrana ta działka? Nie myślałem, że będą takie kontrowersje, bo w zeszłym miesiącu wykreśliliśmy z tej samej hipoteki pożyczkę na ZGK. Jeśli radni już raz głosowali, żeby zabezpieczyć pożyczkę dla ZGK, też z WFOŚ-u – skarbnik Marcin Gawłowicz.

Przewodnicząca pytała skarbnika, czy została zastawiona działka, na której stoi urząd miasta i czy jej wartość byłaby wystarczająca dla RPWiK. Skarbnik stwierdził, że z jego wiedzy nie jest zastawiona oraz iż nie zna dokładnego stanu prawnego nieruchomości. Marcin Gawłowicz mówił, że pożyczka dla ZGK była podjęta “w poprzedniej lub jeszcze wcześniejszej kadencji“.

Wówczas przeprowadzano z nami rozmowy. Z wielkim szacunkiem potraktowano nas jako radę. Rozmawiano z nami na ten temat. Być może nikt z nas wtedy nie miał z tym problemów, żeby tak zagłosować. W tym przypadku jest zupełnie inaczejEwa Mićka.

Beata Chawuła zapytała skarbnika o to, do kiedy należy podjąć tę decyzję. Marcin Gawłowicz odpowiedział, że “prezes prosił, żeby to było jak najszybciej“.

Mariusz Golenia dodał, że “został napisany wniosek, który szybko przeszedł formalną ocenę, więc chyba jest bardzo dobrze napisany“, a także że “takie sytuacje chyba miały miejsce niejednokrotnie“.

Dominik Janus powiedział, że “w zasadzie, to i tak nie ma większej różnicy, którą działkę damy pod hipotekę i nie rozumiem, dlaczego o tym dyskutujemy, bo mamy wiele innych działek”, a także że “wodociągi jest pewne“.

Nie wiem, skąd ma Pan taką pewność, ja takiej pewności nie mam Beata Chawuła.

Do Pana radnego Dominika Janusa: chyba nie uczestniczymy w tej samej dyskusji. Mnie nie chodzi o to, żeby to była inna działka. Mnie chodzi o to, że w ogóle nie powinniśmy pozwalać wodociągom na branie pożyczek, bo to później będzie miał przełożenie w taryfach. Powiedział Pan, że wodociąg są wiarygodne. Widział Pan sprawozdanie finansowe wodociągów za poprzedni rok? Porównywał je Pan ze sprawozdaniem z poprzednich lat? To proszę to zrobić i dopiero później mówić, że to jest wiarygodneEwa Mićka.

Nie wiem, czy Pani wie, jaki mamy stan sieci wodociągowej w naszym mieście. Ostatnio mieliśmy przecież problem z bakterią w całym mieście. Tych pieniędzy potrzebujemy teraz. Skoro nie ma innej możliwości, to powinniśmy tę pożyczkę wziąć, żeby poprawić jakość wody i żeby takie sytuacje się nie zdarzałyDominik Janus.

Panie Dominiku, doskonale wiem, jaki mamy stan wodociągów. Na przykładzie tej jednej inwestycji proszę nam nie obrazować całej infrastruktury. Proszę mi wierzyć, dało się to zrobić część tej inwestycji bez pożyczek. Tacy specjaliści zatrudnieni w Wodociągach też sobie świetnie z tym poradząEwa Mićka.

“Za” zagłosowali: Mariusz Borzęcki, Martyna Gajos, Mariusz Golenia, Dominik Janus, Dariusz Kurek, Henryk Mól, Tomasz Pacia, Jerzy Radosz, Damian Świderski, Przemysław Trepka, Justyna Wesołowska, Zbyszek Wojtaszczyk. Przeciw była Ewa Mićka. Od głosu wstrzymała się Beata Chawuła, Joanna Janik-Jaworska, Elżbieta Kornobis-Wieczorek i Paulina Pietras.

Przewodnicząca w trakcie głosowania powiedziała, że “radny Michał napisał, że opuszcza spotkanie i że się wstrzymuje, czy można uznać ten głos?

Pani przewodnicząca informuje radnych, że otwiera głosowanie, więc uwzględniałbym tylko te głosy, które są oddane w momencie głosowaniaWojciech Berendowicz.

PK
redakcja@zawiercianskie.pl

Zdjęcie: Archiwum Mediów Zawierciańskich

20 KOMENTARZY

 1. RPWiK bierze kredyty a pieniądze są. Dlaczego są jeszcze święte krowy które do tej pory (kilka lat) nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej tylko walą ścieki do ziemi ???? Osobiście znam takich. Dlaczego ktoś pobiera rocznie np. 130m3 wody a ścieków wywozi np.8m3. Reszta gdzie idzie – do ziemi , na łąki itp. Jest w tym mieście Straż Miejska czy nie ? Tak trudno to sprawdzić ? A teraz najprościej będzie podnieść opłaty wszystkim a nie tym co za wodę płacą 5 zł. a inni 13 zł. To jest sprawiedliwe ???

 2. A tak miało być dobrze , p. Stachowicz na sesji w 2019 r. Optymistycznie obiecywała ze pozyska srodki z unii na przebudowę wodociągów , po czym po pół roku pytana przez radnych jakie srodki pozyskala z unii powiedziała ze obecnie nie ma takich środków i nie będzie. Takich właśnie nie kompetentnych specjalistów zatrudnił p. Konarski .

 3. Prezydent Konarski nieobecny, prezes Piotrowski nieobecny, wiceprezes Stachowicz nieobecna. Czy oni mają mieszkańców za bandę kretynów i debili? Najlepiej schować się jak mysz pod modłę i cichutko siedzieć. Pani Stachowicz tak się zarzekała, że pozyska dofinansowanie. Gdzie ono jest? Nie dojechało jak beczkowozy w akcji woda? Za taką pracę nie powinni dostać ani grosza. Pseudospecjaliści wysokich lotów.

 4. Moze do ku*** nedzy rozwiniecie SAG i z podatkow strefy zrobcie dla cos dla miasta! Moze mieszkancy wezma kredyt na Radnych? Myslicie ze jestesmy takimi glupcami kto za to bedzie placil MY mieszkancy z podatkow i WY MY ONI Radni! DOSC TEGO DOSC!
  PANIE RADAKTORZE PORAZ KOLEJNY KIEDY RZETELNE INFORMACJE NA TEMAT SAG !!!
  JAK INNE MIASTA SIE ROZWIJAJA A U NAS CO K**** JEST WIDAC PO PARKINGACH KOLO DWORCA DYLU DYLU ZA CHLEBEM NA SLASK/ZAGLEBIE…..ZENUA ZENUA WLADCY ZAWIERCIA ZENUA

 5. Panie KONARSKI Panie DORS jakie inwestycje w Zawierciu i powiecie ktore zwieksza zdecydowanie zatrudnienienie?!?

 6. Nareszcie z ust WADZY padło zdanie, ze pijemy ” wodę ” z głębokości 60 metrów, no może nie wszyscy, bo ci co piją wodę z ujęcia w Parkoszowicach mają dobrą, triasową wodę. Taka sama woda jest z ujęcia na Kosowskiej Niwie , nie jurajska ale jeszcze lepsza bo starsza, triasowa. Poprzednie WADZE tumaniły nas przez lata , że pijemy kryształową, doskonałą wodę , a jak będzie kopalnia to tej ” wody ” z głębokości 60 metrów nie będzie i pozdychamy z pragnienia. Woda z takiej głębokości nie nadaje się nawet do podlewania, a jedynie spłukiwania w klozetach. WODOCIĄG Z KOSOWSKIEJ NIWY JEST NIEZBEDNY , BO TU CHODZI O NASZE ZDROWIE !!!!!!!!

 7. Pan Prezydent odchudził już wodociągi i dalej niech odchudza wydalając takich jak Pani Ewa, którzy pobrali nagrody za nic nierobienie, to będzie jak znalazł na tę inwestycję bez brania żadnych pożyczek …….. tak powinna skonstruować zdanie Pani Mićka

 8. OSiR super tereny pod galerie handlowa i/lub nowe bloki oj dzieciaki dzieciaki kasiora kapusta salata-:) a co z FOB gruzowisko ale za 2 lata galeryja mieszkania na 102-:) obym sie mylil

 9. Marszałkowską wyburzyć i wybudować tam nowe osiedle, niech wreszcie ludzie z tych ruder zamieszkają w nowych domach.

 10. Ostatnio nasze miasto obiegła informacja że osadzony szef NAW poprzez swoich radnych lobbuje aby dyr. O S i R został T. P. Obecny zastępca. Jezeli to prawda to zawiercianski samorząd osiągnął dno .

   • Oj nerwy poniosły obrońcę Tadeusza 😀 racja Tadeusza nic nie rusza , chamstwo to jedyny argument?? To zbyt mało , 2 razy startował w wyborach do R Miejskiej i jakoś nie znalazł uznania wśród mieszkańców, wyborców. A więc poniżej pięt Szanowny Ja .

 11. Dyskusja w temacie zabezpieczenia kredytu, wygląda tak, jakby ów “zastaw” miał niechybnie przepaść i dlatego skrupulatnie decyduje się co by tu można poświęcić, tak by za tym długo nie płakać (i wychodzi, że po urzędzie byłyby najcichsze szlochy – interesujące). Nie znam się na tych sprawach, ale czy takie kluczowe inwestycje jak “wodociąg” nie powinny być uwzględnione w budżecie miasta i z niego finansowane ? Pewnie nie, bo przecież nie było by teraz, tej całej dyskusji na najwyższym szczeblu miasta (choć bez tego najwyższego, niekwestionowanego mistrza blamażu i “łodnowiciela” w jednym)

 12. Chcę dodać że dwóch prezesów w wodociągach to jeszcze nie wszystko,mamy jeszcze dwóch prokurentów którzy pracują z doskoku jak pan Koba i na pewno nie za darmo.Jest jeszcze pan dyrektor który wmówił zarządowi że jako jedyny w tej firmie zna się na rurach.Szkoda tylko że zarząd nie pomyślał o tym że na rurach znają się monterzy którzy to montują.Pan dyrektor zatrudnił w wodociągach pół wsi w której mieszka ,jak nie jesteś z WŁODOWIC LUB OKOLICY to cienko z tobą.LODY kręci dyrektor razem ze swoim kolegą kierownikami działu technicznego i inwestycjami.Jeśli masz wykonany projekt nie przez tych panów to masz PROBLEM. Dziwię się tylko że pracownicy którzy mają bardzo dużą wiedzę na ten temat milczą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.