zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Linia kolejowa z Zawiercia do Pyrzowic coraz bliżej. W lutym odbędą się spotkania konsultacyjne

Spotkania odbędą się w drugiej połowie lutego w Porębie i Zawierciu.

Reklama

Oba spotkania dotyczyć będą rewitalizacji i odbudowy częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie. Realizacja inwestycji połączy m.in. Porębę i Zawiercie z portem lotniczym w Pyrzowicach.

Spotkanie w Porębie odbędzie się 15 lutego 2017 roku (środa) o godz. 17.00 w sali widowiskowej MOK Poręba. W Zawierciu natomiast – 23 lutego (czwartek) o godz. 17:00 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Moniuszki 10. W obu spotkaniach będą uczestniczyli przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dane podstawowe

– Linia kolejowa nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie na odcinku od km -0,571 do km 45,502 jest linią  o znaczeniu lokalnym, jednotorową i niezelektryfikowaną (od km 4,820 do km 44,319).

– Przebiega przez obszary gmin: Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Świerklaniec, Ożarowice, Mierzęcice, Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie.

– Linia konstrukcyjnie przystosowana jest do prędkości 80 km/h (ruch pasażerski i towarowy).

– Na odcinku Siewierz – Tarnowskie Góry od km 5,400 do km 27,400 linia jest nieużytkowana i częściowo rozebrana.

– Ruch towarowy prowadzony jest na odcinku Zawiercie – Siewierz.

– Na linii zlokalizowane są 4 stacje: Tarnowskie Góry, Mierzęcice Zawierciańskie, Siewierz i Zawiercie.

– 49% dł. linii – tereny leśne, 12% – pola uprawne, łąki, 13% – nieużytki, 26% tereny zabudowane.

– W odległości 100 m od linii znajduje się obszar Natura 2000 – Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie.

Od km -0,571 do km 18,000 linią zarządza Zakład Linii Kolejowych w Tamowskich Górach (gminy Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Świerklaniec  i część gminy Ożarowice). Od km 18,000 do km 45,502 linią zarządza Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie (część gminy Ożarowice oraz gminy Mierzęcice, Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie).

W dniu 27 grudnia 2016 r. Zarząd PKP PLK S.A. wybrał do realizacji wariant W4P1bP2P3w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”.

Zakres planowanej inwestycji zakłada:

– podwyższenie prędkości projektowej do 140 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla pociągów towarowych poprzez korektę łuków i zastosowanie właściwych parametrów konstrukcyjnych,

– elektryfikację odcinka od km 4,820 do km 44,319,

– remont/przebudowę obiektów inżynieryjnych w celu uzyskania nacisku na oś 221 kN, oraz realizację 3 podwariantów.

Podwariant 1b – budowa skrzyżowania dwupoziomowego w miejsce likwidowanego przejazdu w poziomie szyn w km 18,634 w ciągu DW nr 913 Będzin – Pyrzowice stanowiącej główny dojazd do lotniska.

Podwariant 2 – zaprojektowanie układu torowego stacji MPL Katowice w Pyrzowicach z uwzględnieniem drugiego toru łączącego ze stacją Mierzęcice Zawierciańskie.

Podwariant 3 – zaprojektowanie układu torowego na stacji Mierzęcice Zawierciańskie z uwzględnieniem dodatkowego toru oraz dodatkowych połączeń rozjazdowych w celu usprawnienia jazd manewrowych pociągów towarowych obsługujących bocznicę CARGO MPL Katowice.

Planowana wysokość nakładów inwestycyjnych: 547 922 956,65 PLN

Źródła finansowania: fundusze Unii Europejskiej, budżet państwa.

Zakres planowanych robót:

– zlikwidowanie ograniczeń prędkości, naprawa i przebudowa torów w obrębie stacji Tarnowskie Góry  i Zawiercie,

– zmiana geometrii toru oraz układu rozjazdów w celu podwyższenia prędkości do 60 km/h w obrębie stacji Tarnowskie Góry,

– modernizacja układu torowego i budowa peronu wyspowego na stacji Zawiercie,

– odbudowa odcinka Tarnowskie Góry – Siewierz,

– dostosowanie układów torowych planowanej stacji MPL Katowice w Pyrzowicach do rozpoczynania
i kończenia biegu pociągów,

– naprawa główna toru na odcinku Siewierz – Zawiercie,

– odbudowa posterunku odgałęźnego Gosek wraz łącznicą Gosek – TGE,

– remont łącznicy nr 705,

– podłączenie bocznic do strefy Cargo, zakładów Electrolux i Dolomitów,

– wzmocnienie i likwidacja słabych miejsc w podtorzu,

– wykonanie odwodnienia szlaków i równi stacyjnych,

– przebudowa 26 przejazdów kolejowych,

– remont, przebudowa lub wymiana 48 obiektów inżynieryjnych.

Grunty

Przewiduje się potrzebę pozyskania gruntów obcych – 1390 działek, łącznie ok. 33,3 ha.

– Na 998 działkach nastąpi geodezyjne wydzielenie ich części i przyłączenie do obszaru kolejowego.

– Kilkadziesiąt działek zostanie przyłączone w całości.

– Na 140 działkach nastąpi nieodpłatne zajęcie na potrzeby inwestycji (na gruntach pod drogami publicznymi, wodami płynącymi jak też gruntach pozostałych, na których konieczne będzie ustanowienie służebności przesyłu).

Średni zasięg pozyskania gruntów – ok. 15-20 m z każdej strony pasa kolejowego.

Kolizje z istniejącą infrastrukturą

Przewiduje się konieczność przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej:

– wodociągi łącznie ok. 1835 m,
– kanalizacja sanitarna łącznie ok. 360 m,
– kanalizacja deszczowa łącznie ok. 80 m,
– gazociągi łącznie ok. 3803 m.

Przejazdy kolejowe i drogi równoległe

Planuje się:

– modernizację i podwyższenie kategorii 26 przejazdów,
– likwidację 5 przejazdów kolejowych (w oparciu o opinie zarządców dróg),
– budowę 3 odcinków dróg o nawierzchni tłuczniowej o łącznej długości ok. 3 650 m.

Stacje i przystanki

Planuje się modernizację istniejących stacji oraz budowę 5 nowych przystanków.  Dla dwóch planowanych w przyszłości zabezpieczony zostanie teren.

Obiekty inżynieryjne

Planowana jest budowa:

– dwóch skrzyżowań dwupoziomowych: w km 16,558 skrzyżowanie linii kolejowej nr 182 z autostradą A1, w km 18,651 skrzyżowanie linii kolejowej nr 182 z drogą wojewódzką DW 913 Będzin – Pyrzowice (dojazd do lotniska),

– jednego nowego przejścia podziemnego,

– 28 przepustów,

– kompleksowa modernizacja 4 mostów i 3 wiaduktów drogowych.

 

Źródło: Urząd Miejski w Zawierciu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.