zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Kwalifikacja wojskowa 2020. Dla powiatu zawierciańskiego odbędzie się w “Kołłątaju”

Wojewoda śląski wydał obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej na terenie województwa śląskiego. Dotyczy ona m.in. mężczyzn urodzonych w 2001 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu zawierciańskiego przeprowadzona zostanie w Zespole Szkół i Placówek im. Hugo Kołłątaja w Zawierciu przy ulicy Miodowej nr 1 w terminie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 3 kwietnia 2020 roku w godzinach od 10:00 do 17:00.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają:

  • Mężczyźni urodzeni w 2001 r.;
  • Mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • Osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
    – zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
    – zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
  • Kobiety urodzone w latach 1996 –2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
  • Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Więcej informacji o kwalifikacji wojskowej można znaleźć tutaj: https://wszwkatowice.wp.mil.pl/pl/pages/kwalifikacja-wojskowa-2020-2019-02-01-7/

PK
redakcja@zawiercianskie.pl

Zdjęcie: WKU Będzin

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.