zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Konkurs dla dzieci i dorosłych “Marcowe Koty” [PLAKAT+REGULAMIN]

Kromołowska filia MOK-u i Klub Ludzi Twórczo Zakręconych ogłosili konkurs rękodzieła artystycznego.

Reklama

Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza – Filia w Kromołowie, oraz Klub Ludzi Twórczo Zakręconych zapraszają do wzięcia udziału w konkursie rękodzieła artystycznego Impresje na Wielkanoc – „MARCOWE KOTY”.

Temat konkursu i wymagania:
Każdy uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać ozdobę “Marcowego Kota” dowolną techniką artystyczną. Praca powinna być wykonana samodzielnie w formie przestrzennej, dopuszcza się technikę malowania na pisankach. Ocenie nie będą podlegały prace zbiorowe.

Cele konkursu:
– popularyzacja twórczości plastycznej;
– wymiana doświadczeń artystycznych i twórczych;
– pobudzanie aktywności manualnej i wyobraźni plastycznej poprzez wykorzystanie różnych materiałów
dekoracyjnych;
– kształtowanie poczucia piękna.

Uczestnicy:
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe w następujących kategoriach:
I – dzieci do lat 12,
II – dzieci od 13 lat i młodzież do lat 18,
III – uczestnicy powyżej 18 lat.

Zasięg konkursu:
Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

Ocenie podlegać będą:
– walory artystyczne,
– kreatywność i pomysłowość,
– estetyka wykonania,
– zgodność z tematem.

Nagrody:
Jury konkursowe przyzna nagrody główne i wyróżnienia w kategoriach I – III. Organizator konkursu na podstawie
oceny Jury dokona podziału oraz wręczenia nagród i wyróżnień. Jednocześnie organizator zastrzega sobie inny
podział nagród po zasięgnięciu opinii jury. Decyzje Jury są ostateczne. Nagrodzone prace przechodzą na własność
organizatora, gdzie będzie można je podziwiać na ekspozycji w MOK Zawiercie.

Gwarantujemy uczestnikom reklamę i popularyzację ich twórczości. Werdykt Jury zostanie podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem lokalnych mediów, a fotografie prac nagrodzonych wraz z informacją o ich twórcach, zostaną opublikowane na stronach internetowych:
– MOK „Centrum” im. A. Mickiewicza – http://www.mok.pl/,
– https://www.facebook.com/Klub Ludzi Twórczo Zakręconych

Terminy:
Prace należy dostarczyć do dnia 15 marca 2017 r. Na adres: MOK „Centrum” ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie
z dopiskiem „Marcowe koty”.

Każda praca konkursowa powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą:
– imię i nazwisko autora,
– wiek i kategorię konkursową (I, II, III),
– adres i telefon kontaktowy.
Dane prosimy pisać drukowanymi literami.

Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 26.03.2017 r. w Filii MOK „Centrum”
w Pałacyku nad Wartą w Kromołowie o godz. 15.00.

Uwagi końcowe:
Informacji o konkursie udziela MOK „Centrum”, tel: 32 67 22 88 82, instruktor Karolina Wilk tel: 516 175 255,
oraz na stronach FB – KLUB LUDZI TWÓRCZO ZAKRĘCONYCH.

 

Źródło: Facebook (Klub Ludzi Twórczo Zakręconych)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.