zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

“Komunikacja. Tradycja. Społeczeństwo”. Zdegradowany budynek po PKP w Łazach został wyremontowany

Gmina Łazy opublikowała na swojej stronie na Facebooku informację, zgodnie z którą zdegradowany budynek należący do PKP, mieszczący się w pobliżu Osiedla “Podlesie” w Łazach został odrestaurowany. Obecnie znajduje się tam siedziba kilku instytucji i organizacji, w tym Wydział Rozwoju i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Łazach oraz tamtejszy Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Mieszkańcy chcieli, aby niszczejący od wielu lat obiekt należący do PKP, opuszczony i szpecący trzytysięczne osiedle Podlesie zyskał nowe oblicze. Aby tego dokonać Gmina musiała stać się jego właścicielem. Po wielu latach starań udało się – budynek w 2010 r. został nieodpłatnie przejęty od PKP. Postanowiliśmy, że o jego nowym przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy – mówi burmistrz Łaz Maciej Kaczyński. – Do rozmów zaprosiliśmy przedstawicieli lokalnej społeczności. W spotkaniach konsultacyjnych wzięły udział m.in. organizacje pozarządowe z Łaz, dzieci, młodzież wraz z nauczycielami z SP nr 3, UTW, organizacje senioralne, radni, Spółdzielnia Mieszkaniowa, harcerze. Były to bardzo twórcze spotkania, a potrzeby zgłaszane przez poszczególne grupy pokazały, że tzw. KTS powinien sprzyjać integracji mieszkańców naszej Gminy, łączyć tradycję z nowoczesnością, rozwijać współpracę międzypokoleniową. W oparciu o zgłoszone przez mieszkańców propozycje powstała dokumentacja techniczna. Pozostała kwestia pozyskania funduszy na modernizację. Złożyliśmy wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2013-2020. Projekt uzyskał bardzo wysoką ocenę, dzięki czemu uzyskaliśmy dofinansowanie całej inwestycji ze środków unijnych w wysokości ok. 85% – dodaje burmistrz.

Budynek został wyremontowany, a otwarto go 14 czerwca. Obecnie rozpoczyna tam działalność Centrum Usług Społecznych, w ramach którego organizacje senioralne i stowarzyszenia działające na terenie gminy będą mogły realizować swoją działalność statutową, korzystając z zasobów sal konferencyjnych i szkoleniowych, w których organizowane będą m.in. zajęcia edukacyjne, warsztaty, wydarzenia artystyczne, wystawy malarskie, spotkania tematyczne, prelekcje. Działać tu będzie m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, który posiada sekcje, pozwalające seniorom rozwijać pasje sportowe i artystyczne, w tym malarskie, kabaretowe i teatralne. To miejsce również dla Klubu Seniora, gdzie osoby starsze będą mogły aktywnie spędzić czas, rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Swoje długo oczekiwane miejsce znalazła Świetlica Środowiskowa oraz harcówka. Z budynku będzie korzystać także Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach, która na etapie konsultacji zgłaszała potrzebę miejsca, w którym można realizować zajęcia teatralne i artystyczne. KTS będzie także miejscem organizacji imprez i spotkań skierowanych do dzieci, ich rodziców i dziadków.

Przestrzeń wokół budynku i zrewitalizowany teren po byłych ogródkach działkowych przy ul. Częstochowskiej planujemy wykorzystać do organizacji wydarzeń plenerowych. Od 1 września zostanie uruchomiony Punkt Konsultacyjny Wsparcia Rodzin, gdzie będzie można skorzystać z porad psychologa, prawnika i mediatora. W budynku mieści się Wydział Rozwoju i Komunikacji Społecznej naszego Urzędu, który m. in. będzie koordynował funkcjonowanie KTS-u– podkreśla Agnieszka Perkowska, kierownik Wydziału Rozwoju i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Łazach.

Działania zaplanowane w budynku będą odbywać się pod hasłem „Komunikacja. Tradycja. Społeczeństwo” (rozwinięcie skrótu KTS), które stanie się odzwierciedleniem współpracy nawiązanej z licznymi organizacjami działającymi na terenie gminy, zaangażowanymi do realizacji wspólnych projektów promujących integrację międzypokoleniową.

Świetlica Środowiskowa będzie formą wsparcia rodziny. Jej zadaniem będzie organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych. Głównym aspektem działalności będzie aktywne wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie jego zainteresowań poznawczych, organizacji zabaw, zajęć rekreacyjno-sportowych oraz umiejętności niezbędnych w celu kształtowania odpowiednich postaw wobec siebie i drugiego człowieka. Świetlica ma być przede wszystkim miejscem, do którego dzieci będą przychodzić z przyjemnością, będą tu rozwijać swoje hobby, zainteresowania. Podczas zajęć na świetlicy będą uczyć się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach życia codziennego czy wzmacniać poczucie własnej wartości. Zajęcia na świetlicy będą prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę a także zapraszani będą specjaliści z różnych dziedzin życia tj. służby mundurowe – Policja, Straż pożarna, pielęgniarka, artoterapeuta, lektor języka angielskiego czy trenerzy piłki nożnej. Ważnym elementem pracy w świetlicy będzie współpraca pracownika socjalnego z rodziną wychowanka, a także współpraca między instytucjami lokalnymi tj. Biblioteką Publiczną, OSiR, MOK, rodzicami i środowiskiem lokalnym – mówi Anna Krzyśko, kierownik Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka” w Łazach.

W czerwcu odbyło się otwarcie wystawy pn. „Łazy OBIEKTY(wnie)”, która zainaugurowała działalność Centrum Usług Społecznych, a jednocześnie będąca zapowiedzią powstania nowej przestrzeni wystawienniczej, która pozwoli na obcowanie z kulturą i sztuką.

Sekcja malarska przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Łazach działa od wielu lat. Od początku współpracy staram się wspierać słuchaczy w ich projektach malarskich, służę radą i nadaję ich pracom określony kierunek zachowując przy tym indywidualne spojrzenie artystyczne. Nowa lokalizacja naszych zajęć z pewnością zaprocentuje nowymi pomysłami i pozwoli stworzyć nową jakość i klimatyczne wnętrza, które nie będą stanowić już zamkniętych przestrzeni. Sztuka, którą tworzymy będzie dostępna dla mieszkańców w każdym wieku – zapowiada Piotr Olbrychowski, nauczyciel, absolwent WSP w Instytucie Sztuk Plastycznych w Częstochowie prowadzący zajęcia Sekcji Plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach.

Budynek podzielony jest na kilka stref. Na parterze mieści się obszerny holl wraz z windą, która, zgodnie z zapowiedziami, ma stanowić ułatwienie w pokonywaniu barier architektonicznych. Na pierwszym piętrze mieści się Centrum Usług Społecznych, składające się z dużej sali konferencyjnej z pełnym wyposażeniem oraz salą wielofunkcyjną zaadoptowaną na Klub Seniora. Na drugim piętrze znajduje się Wydział Rozwoju i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Łazach. W tej przestrzeni zlokalizowane są także: Świetlica Środowiskowa „Stokrotka”, Uniwersytet Trzeciego Wieku, LGD Perła Jury, Stowarzyszenie Ekologiczne „Mleczyk”, Klub Seniora Semafor, Towarzystwo Emerytów i Rencistów. Poddasze zostało zaadoptowane na strefę wystawienniczą oraz pracownię artystyczną. Miejsce w budynku znaleźli także harcerze.

Już ponad 10 lat temu widziałam w tym budynku perspektywy na działanie mieszkańców w każdym wieku. W tamtym czasie była to melodia przyszłości, ale dzięki temu, że Gmina Łazy wsłuchuje się w głos mieszkańców marzenia stały się rzeczywistością i budynek KTS zacznie tętnić życiem. Seniorzy zaplanowali bogatą ofertę edukacji międzypokoleniowej ,w ramach której nie zabraknie działań kulturalnych, historycznych, prawnych czy też warsztatów na temat zdrowia. Oferta będzie urozmaicona aktywnością psychofizyczną. Naszym marzeniem jest też w przyszłości spotykać się w „starym kinie” i w kawiarence literackiej. Z inicjatywy UTW powstał również pomysł pomocy dzieciom w nauce i odrabianiu lekcji. Ten budynek po tylu latach oczekiwania połączy wreszcie międzypokoleniowe działania różnych organizacji funkcjonujących w Gminie Łazy w jednym miejscu – dodaje Krystyna Męcik, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach.

KTS, zgodnie z informacją na stronie na Facebooku gminy, ma być miejscem dla każdego, bez względu na wiek. Umożliwi mieszkańcom udział w różnych formach spotkań i konsultacjach, a także stanie się przestrzenią urozmaiconych działań lokalnych. Swoje projekty realizować będą tutaj m.in. wspomniani harcerze.

Obecnie na terenie Gminy Łazy działa około 80 harcerzy i zuchów. Do tej pory często nasze działania były uzależnione od warunków pogodowych, teraz będziemy mieli możliwość spotykać się regularnie i to w miejscu, które pomieści wszystkich członków drużyny lub gromady jednocześnie. Będziemy mogli też organizować wspólne spotkania dla całego V szczepu “Orlich Gniazd”, zrzeszającego wszystkie jednostki z Łaz. Z pewnością będzie to miejsce, w którym będziemy z radością spędzać wspólny czas – zapowiada Julia Kurek, drużynowa 53 DH “Ostaniec”.

Wokół obiektu powstały elementy małej architektury oraz zielona przestrzeń, a całość została uzupełniona chodnikami oraz miejscami postojowymi. Wewnątrz budynku i w jego sąsiedztwie zamontowany został także monitoring, który ma wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno wokół Centrum, jak i na Osiedlu Podlesie.

Rewitalizacja budynku po PKP była możliwa dzięki dofinasowaniu pozyskanemu z 4 różnych źródeł. Wcześniej gmina pozyskała już dofinansowanie na termomodernizację budynku, wymianę pokrycia azbestowego i zaadaptowanie pierwszego piętra na CUS. W sumie kwota, którą pochłonął remont budynku, to ponad 6 mln zł, a dofinansowanie pochodziło z 4 projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Autor: Paweł Kmiecik / MS
redakcja@zawiercianskie.pl
źródło: Facebook/Gmina Łazy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.