zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Komisja Dyscyplinarna oczyściła z zarzutów dyrektor SP11 w Zawierciu. Przeczytajcie uzasadnienie

Pod koniec czerwca w Szkole Podstawowej nr 11 w Zawierciu odbyło się spotkanie rodziców z dyrektor placówki – jego tematem były złożone na nią skargi. Sprawa trafiła do Kuratorium Oświaty w Katowicach i została rozstrzygnięta.

Więcej informacji o sprawie w artykule na stronie zawiercianskie.pl – zarzuty wobec Dyrektor Doroty Koziorowskiej dotyczyły – zdaniem skarżących – błędów proceduralnych oraz niewłaściwych metod wychowawczych stosowanych wobec dzieci z autyzmem, które uczęszczają do szkoły. Postępowanie w tej sprawie zostało zakończone.

Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim we wniosku skierowanym do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim zarzucił dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 11 w Zawierciu – stosowanie niewłaściwych metod realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej wobec obecnie ucznia III klasy Szkoły Podstawowej nr 11 w Zawierciu, w latach szkolnych 2014-2017, W wyniku przeprowadzonej rozprawy 1 sierpnia 2017 r., Komisja Dyscyplinarna, w oparciu o art. 85 j. ust. 5 pkt 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) orzekła uznać p. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Zawierciu niewinną stawianego jej zarzutu – czytamy w piśmie Przewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim.

Jakie jest uzasadnienie uniewinnienia dyrektor podstawówki?

Skład Orzekający stwierdził, że wszystkie podejmowane przez szkołę działania służyły zapewnieniu bezpieczeństwa uczniowi oraz innym uczniom. Ponadto na wniosek rodziców o zatrudnienie nauczyciela wspomagającego został zatrudniony asystent nauczyciela. Usprawnianie dysfunkcji wynikających z Zespołu Aspergera jest procesem długotrwałym i nie przynosi natychmiastowych efektów poprawiających funkcjonowanie społeczne ucznia. Zdaniem Komisji zebrany materiał dowodowy nie potwierdził w sposób jednoznaczny, że pani dyrektor uchybiła godności zawodu nauczyciela. Ponadto informuję, że Komisje Dyscyplinarne są niezawisłe w zakresie orzekania. Wydane orzeczenie jest prawomocne. Komisja nie ma wiedzy na temat postawienia zarzutów ww. sprawie innym osobom – napisała Przewodnicząca Komisji Małgorzata Błach, Starszy Wizytator.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.