zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Gramar z Lublińca i Mosty Katowice wybrane w przetargach na dokumentację 3 obwodnic: Kroczyc, Pradeł oraz Szczekocin i Goleniów. Drogi mają powstać w latach 2023-2025

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach poinformowała o wyborze najkorzystniejszych ofert na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla trzech obwodnic: Kroczyc, Pradeł, a także Szczekocin i Goleniów.

Obwodnica Kroczyc

Do przetargu na przygotowanie kompleksowej dokumentacji tej obwodnicy wystartowało 13 firm. GDDKiA miało na ten cel przewidzianą kwotę 9 805 000 zł. Spośród złożonych w przetargu ofert najniższa wynosiła 1 999 980 zł, złożyła ją firma Gramar z Lublińca. Najwyższą kwotowo ofertę (5 837 703 zł) złożyła firma COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o. Biuro Projektowo – Konsultingowe.

Najkorzystniejszą została oferta firmy Gramar z Lublińca. Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 109 miesięcy, na co składają się: 23 miesiące na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, 7 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, 79 miesięcy przewidziane jest na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy).

Długość obwodnicy wyniesie ok. 9,2 km.

Obwodnica Pradeł

Do przetargu na na przygotowanie kompleksowej dokumentacji tej obwodnicy wystartowało 11 przedsiębiorstw. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad miała na ten cel przygotowane 2 245 000 zł. Spośród złożonych ofert najniższa wynosiła 1 126 495,50 i została złożona przez Mosty Katowice. Najwyższą cenowo ofertę (2 435 400 zł) złożyło konsorcjum firm MPRB Sp. z o.o., MP-MOSTY S.A. i MP INFRA Sp. z o.o.

Najkorzystniejszą została oferta firmy Gramar z Lublińca (1 180 554 zł). Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 107 miesięcy, na co składa się: 21 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, 7 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, 79 miesięcy przewidziane jest na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy).

Długość obwodnicy wyniesie ok. 2,2 km.

Obwodnica Szczekocin i Goleniów

Do przetargu na na przygotowanie kompleksowej dokumentacji tej tej obwodnicy wystartowało 13 firm. GDDKiA miało na ten cel przewidzianą kwotę 7 546 069,30 zł. Spośród złożonych w przetargu ofert najniższa wynosiła 3 472 044 zł, złożyła ją spółka Mosty Katowice. Najwyższą kwotowo ofertę (9 563 060,09 zł) złożyła firma Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Mosty Katowice. Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 110 miesięcy, na co składają się: 24 miesiące na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, 7 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, 79 miesięcy przewidziane jest na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy).

Długość obwodnicy wyniesie ok. 13,1 km.

Jak informuje GDDKIA, wszystkie trzy inwestycje “są już częściowo przygotowane do realizacji i posiadają decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach”.

Ujęcie w rządowym Programie budowy 100 obwodnic umożliwiło przyspieszenie ich realizacji. Podstawowym celem budowy obwodnic Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez te miejscowości. Wraz z realizowaną obecnie obwodnicą Poręby i Zawiercia oraz innymi inwestycjami na drodze krajowej nr 78, przyczyni się to do odciążenia istniejącego układu komunikacyjnego na obszarze obejmującym północno-wschodnie tereny woj. śląskiego. Nowo budowane odcinki drogi, okrążając miejscowości, przejmą znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego, skutkiem czego na dotychczasowej drodze krajowej nr 78 przeważać będzie ruch lokalny. Poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększy przepustowość połączenia, z jednej strony z autostradą A1, z drugiej z drogą ekspresową S7 na wysokości Jędrzejowa – czytamy na stronie internetowej GDDKiA.

PK
redakcja@zawiercianskie.pl
redakcja@radiozawiercie.pl

Grafika: GDDKiA

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.