zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Formy prowadzenia działalności – rodzaje spółek

Przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym działają w różnego rodzaju formach – spółkach osobowych lub spółkach kapitałowych.

Rozpatrując pod kątem korzyści, jakie niesie wybór określonego rodzaju spółki, należy pamiętać, że każdy będzie posiadał swoje wady i zalety. Decyzję o konkretnym kształcie prowadzenia działalności uzależnić również trzeba od wielkości przedsiębiorstwa, własnych możliwości, czy preferencji oraz posiadanego zaplecza finansowego.

Spółki osobowe i kapitałowe

Najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest spółka cywilna. Nie posiada ona osobowości prawnej i mogą założyć ją zarówno osoby fizyczne, jak i istniejące już podmioty gospodarcze. Ta forma spółki charakteryzuje się tym, że każdy ze wspólników może wnieść kapitał w postaci własnej pracy, swoich umiejętności, czy oszczędności. Przyjmuje się, że wkłady własne są podobnej wartości. Za zobowiązania spółki wspólnicy ponoszą odpowiedzialność solidarną, odpowiadając prywatnym majątkiem. Początkiem istnienia spółki jest zawarcie umowy pomiędzy wspólnikami.

Spółka jawna pod wieloma względami przypomina cywilną. Podobnie jak ona tworzona jest przez niewielką liczbę wspólników, którzy wnoszą własny kapitał.

Różnicę od tej najprostszej formy, stanowi źródło regulacji jej działania. Stanowią ją przepisy kodeksu prawa handlowego, a nie kodeksu cywilnego – jak to ma miejsce w przypadku spółki cywilnej.

Poza tym umowa spółki jawnej musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, a w nazwie firmy powinno znaleźć się nazwisko chociaż jednego współwłaściciela spółki.

Konieczna jest także jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Odpowiedzialność majątkowa wspólników została ograniczona.

Spółką osobową szczególnego rodzaju jest spółka partnerska, która jest rozwiązaniem dla wolnych zawodów. Według specjalisty z Kancelarii prawnej R.Ptak i Wspólnicy: „Najbardziej popularnym ze spółek kapitałowych rodzajem spółki jest sp. z o.o.. Podstawową różnicą w porównaniu do spółek osobowych jest jej odpowiedzialność za zobowiązania finansowe.

Wierzyciel ma prawo egzekucji jedynie z majątku spółki i to do wysokość kapitału zakładowego. W tym rodzaju spółki współwłaściciele nie odpowiadają za jej zobowiązania finansowe. Umowa założycielska musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Najbardziej skomplikowaną pod względem prawnym jest spółka akcyjna, która jednocześnie bazuje na znacznie większym kapitale”.

Wybór formy prowadzenia działalności

Wszystkie powyższe czynniki i uwarunkowania prawne muszą być poddane głębokiej analizie przy zakładaniu działalności. Poza tym oprócz omówionych elementów różnica między nimi będzie w odmiennie ukształtowanych wymaganiach podatkowych.

Najkorzystniejsze warunki i właściwy wybór formy prowadzenia działalności pomoże wybrać specjalizujący się w danej dziedzinie radca prawny.

Gruntowny, obszerny i szczegółowy wywiad umożliwi dokonanie optymalnego wyboru spółki. Dodatkowo profesjonalna kancelaria przygotuje i zajmie się całą dokumentacją – od sporządzenia umowy spółki odpowiadającej wymogom firmy, aż do ostatniego etapu, jakim jest jej rejestracja.

Źródło: Materiał Partnera

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.