zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Elemental chce wybudować w Zawierciu zakład na 10 tys. ton baterii i katalizatorów rocznie. Co to za inwestycja? Zapytaliśmy firmę

We wtorek 15 grudnia pisaliśmy na łamach portalu zawiercianskie.pl o obwieszczeniu prezydenta Zawiercia Łukasza Konarskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia “Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu”.

Przypomnijmy, przy ul. Podmiejskiej w Zawierciu umieszczono obwieszczenie prezydenta Zawiercia w tej sprawie (obwieszczenie dostępne pod tekstem). We wtorek pisaliśmy, że prawdopodobnie chodzi o inwestycję o takiej samej nazwie – “Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu” – na którą firma Elemental Strategic Metals Sp. z o.o. otrzymała w dniu 19 listopada 2020 roku dotację z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 332 036 045 zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1. Całość inwestycji ma wynieść 383 959 417 zł.

Informację tę potwierdziła firma Elemental Strategic Metals Sp. z o.o. W środę rano wysłaliśmy pytania o inwestycję zarówno do Urzędu Miejskiego w Zawierciu, jak i firmy Elemental. Jak do tej pory (godzina 13:32 w czwartek 17 grudnia) nie otrzymaliśmy odpowiedzi z zawierciańskiego magistratu.

Oto nasze pytania (pogrubione) i odpowiedzi (kursywą) firmy Elemental:

1) Jakie jeszcze miasta biorą Państwo pod uwagę w kwestii wyboru swojej inwestycji o nazwie “Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu”?

ESM: Obecnie prowadzimy zaawansowane postępowania związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych w kilku innych lokalizacjach, w województwie śląskim i małopolskim. Przewidujemy, że decyzja o wyborze konkretnej lokalizacji zapadnie w I kwartale przyszłego roku, a uzależniona będzie w głównej mierze od zainteresowania realizacją projektu ze strony Mieszkańców i władz poszczególnych miast. Po podjęciu decyzji oczywiście poinformujemy o wybranej lokalizacji, natomiast obecnie nie możemy jeszcze tych informacji upubliczniać.

2) Co będzie kryterium wyboru Zawiercia do realizacji w/w przedsięwzięcia?

ESM: Jak już wspomniałem, zależy nam na poparciu dla projektu zarówno ze strony Mieszkańców, jak i władz miasta. Nie do przecenienia z naszego punktu widzenia jest dostępność wykwalifikowanych pracowników w branżach związanych z metalurgią. Istotne jest dla nas również uzyskanie decyzji środowiskowej, co pozwoli na rozpoczęcie prac projektowych, zwłaszcza w zakresie rozwiązań związanych z ochroną środowiska.

3) Czy są już podpisane konkretne porozumienia/umowy pomiędzy Państwem a miastem Zawiercie (lub ZGK)? Co jest ich treścią?

ESM: Nie, żadne umowy nie zostały zawarte, brak jest też jakichkolwiek wiążących zobowiązań, zarówno ze strony Elemental, jak i miasta. Jakiekolwiek porozumienia będziemy zawierać po uzyskaniu decyzji środowiskowej poprzedzonej konsultacjami społecznymi. Uważamy, że ta inwestycja przyniesie istotne, długoterminowe korzyści dla lokalnej społeczności. Dlatego chcemy ją ulokować tam, gdzie doceniona zostanie jej obecność i gdzie będzie największa możliwość wykorzystania potencjału rozwojowego, który związany jest z tym projektem.

4) Jakie są mocne i słabe strony tej inwestycji, jakie szanse (zwłaszcza wpływy finansowe) i zagrożenia dla regionu Zawiercia?

ESM: Inwestycja jest wysoce innowacyjna i zaawansowana technologicznie, co stanowi zarówno szansę, jak i pewne ryzyko dla projektu. W Europie, z uwagi na brak większych złóż metali szlachetnych, jest tylko kilka podobnych zakładów, zlokalizowanych w Szwajcarii, Belgii i Wielkiej Brytanii. W Polsce natomiast inwestycje związane z produkcją baterii zrealizowały firmy: BMZ i Johnson Matthey w Gliwicach, LG Chem pod Wrocławiem, Mercedes Benz Manufacturing na Dolnym Śląsku, Umicore w Nysie i SK Innovation w Dąbrowie Górniczej.

W ramach trwającej fazy badawczo-rozwojowej tego projektu, realizowanej wraz z polskimi uczelniami i instytutami badawczymi, rozwijane są technologie produkcji metali, które następnie zostaną wdrożone w nowym zakładzie. Zatrudnienie wysokiej klasy naukowców w ramach zespołu projektowego oraz współpraca ze środowiskiem naukowym pozwala zredukować zagrożenia, jakie związane są z tego typu działalnością i to w sposób dostosowany do polskich wymagań środowiskowych oraz otoczenia społeczno – gospodarczego. To dla nas bardzo istotny element sukcesu tego przedsięwzięcia.

Jeśli chodzi o szanse dla Zawiercia i, szerzej, regionu, to związane są przede wszystkim z nowotworzonymi miejscami pracy, których w zakładzie może powstać blisko 200, a dodatkowo, szacuje się, że inwestycja doprowadzi do powstania kilkuset dodatkowych miejsc pracy w firmach, z którymi Elemental będzie współpracował w ramach realizacji projektu – głównie małych firmach rodzinnych z branży budowlanej i remontowej, transportowej, ochrony czy utrzymania porządku. Połowa z utworzonych miejsc pracy to stanowiska dla inżynierów, chemików i specjalistów niezbędnych w tego typu produkcji. Warto dodać, że w przypadku realizacji tej inwestycji, tworzone przez Elemental miejsca pracy będą trwałe – inwestycja o wartości kilkuset milionów złotych nie zostanie przecież przeniesiona po roku czy dwóch w inne miejsce. Nie bez znaczenia jest fakt zatrzymania w mieście osób, które w innym wypadku emigrowałyby do wielkich miast w poszukiwaniu atrakcyjnej pracy, a dzięki realizacji projektu będą mogły pozostać w rodzinnym mieście.

Realizacja projektu przyniesie też znaczące wpływy do budżetu miasta – szacuje się, że docelowe wpływy z samego tylko podatku od nieruchomości sięgną kilkuset tysięcy złotych, a dodatkowo miasto zyska udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zatrudnionych w zakładzie oraz wpływy z innych opłat. Inwestor planuje przeniesienie siedziby do miejsca lokalizacji fabryki co zapewni gminie udział w podatku CIT płaconym przez przedsiębiorstwo.

Dodatkowo, doświadczenia innych miejscowości, w których realizowane były zaawansowane projekty przemysłowe, wskazują na rozwój lokalnej przedsiębiorczości w branżach zbliżonych lub związanych z pierwotną inwestycją. Spodziewamy się wystąpienia podobnych tendencji również w Zawierciu.

5) Ile osób może zostać zatrudnionych w zakładzie? Ilu spośród nich to naukowcy, ilu może zostać zatrudnionych z lokalnego rynku pracy?

ESM: Jak wspominałem (w informacji o projekcie, która została umieszczona przed odpowiedziami na pytania – publikujemy ją pod odpowiedziami – red.), projekt zakłada zatrudnienie docelowo blisko 200 osób. Kilkadziesiąt z nich to pracownicy wysoko wykwalifikowani, dostępni w Zawierciu. Poszukiwani będą zwłaszcza inżynierowie procesowi, metalurdzy, pracownicy księgowości, administracji czy kadr. Pozostała część miejsc pracy to stanowiska na produkcji, związane z procesami metalurgicznymi.

6) W jaki sposób chcą Państwo zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne w przypadku pracy z groźnymi dla zdrowia i życia metalami zawartymi w bateriach i katalizatorach?

ESM: Wbrew pozorom, surowce, jakie będziemy wykorzystywać w produkcji nie są szczególnie niebezpieczne – w końcu każdy z nas na co dzień używa telefonu komórkowego czy laptopa. Również katalizatory są powszechnie używane we wszystkich samochodach i nie tworzą ryzyka dla użytkowników i nie są odpadem niebezpiecznym. Jest to ceramiczny materiał podobny do cegły, który zawiera metale szlachetne. Niezależnie jednak od tego, w zakładzie wdrożonych będzie szereg rozwiązań minimalizujących ryzyka dla środowiska oraz ludzi, począwszy od transportu surowców w hermetycznych kontenerach, opracowanych specjalnie w tym celu, przez przerób baterii w hermetyzowanych urządzeniach, po stosowanie tzw. dopalaczy oraz tłumików hałasu. Warto wspomnieć, że przetwarzany tak surowiec, jak i produkty są materiałami o ogromnej wartości – kilogram platyny kosztuje obecnie przeszło 120.000 złotych! Również z tego powodu surowce będą przechowywane w zamknięciu, a wszelkie ewentualne pyły będą wychwytywane i zawracane do procesu produkcyjnego. Żadna firma nie może sobie pozwolić na utratę metalu o takiej wartości.

7) Jakie jest zagrożenie katastrofy ekologicznej w związku z przedsięwzięciem?

ESM: W zakładzie wykorzystywane będą kwasy, zasady i gazy techniczne, które potencjalnie mogą być niebezpieczne dla środowiska. Z uwagi jednak na niewielką skalę działalności w tym zakresie, zagrożenie to jest minimalne. Jest to dla nas jednak ważny problem i dlatego, pomimo niewielkiej skali zagrożenia, wdrożony zostanie szeroki wachlarz rozwiązań bezpieczeństwa takich, jak systemy wczesnego wykrywania ale przede wszystkim – zapobiegania wyciekom surowców płynnych, tace wychwytowe zbierające ewentualnie wyciekające płyny procesowe czy zaawansowane systemy przeciwpożarowe.

8) Czy technologia recyklingu baterii i katalizatorów przewiduje produkcję odpadów ubocznych, które będą składowane na terenie zakładu lub prawdopodobnie na terenie ZGK? Jaka jest łączna roczna liczba ton takich odpadów (wraz z rozbiciem na ich rodzaje) i jakie są zagrożenia związane z ich ewentualnym składowaniem w Zawierciu?

ESM: Nie, nie przewiduje się składowania jakichkolwiek odpadów na terenie nowego zakładu. Produktem obocznym są metale z demontażu baterii, takie jak aluminium czy miedź, które oddawane będą zakładom, specjalizującym się w ich dalszym przetwarzaniu. Żużel z przetopu ze względu na skład jest cenionym kruszywem budowlanym. Do ZGK oddawane będą odpady wyłącznie o charakterze komunalnym – a więc takie, jak pochodzące z każdego innego zakładu pracy czy gospodarstwa domowego.

9) Jaki ruch kołowy (pojazdów o jakim tonażu) wygeneruje działalność w/w przedsięwzięcia?

ESM: Badania przeprowadzone przez zewnętrzną firmę doradztwa ochrony środowiska w ramach przygotowania do uzyskania decyzji środowiskowej wskazują, że ruch kołowy, związany z transportem surowców i produktów będzie niewielki, maksymalnie do 50 samochodów na dobę. Warto zaznaczyć, że zakład będzie pracował tylko w porze dziennej, zatem i ruch samochodowy nie będzie odbywał się w nocy. Z uwagi na lokalizację strefy przemysłowej, zakłada się dojazd do zakładu od strony DK78, następnie ulicami Inwestycyjną i Podmiejską.

Rozważana lokalizacja (mapki na samym dole strony – red.)

_

Firma Elemental wraz z odpowiedziami na pytania wysłała również informację o swojej działalności:

Informacja o projekcie Elemental
Obecna na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Grupa Kapitałowa Elemental Holding S.A. rozważa realizację w Zawierciańskim Parku Przemysłowo-Technologicznym (jako jednej z kilku rozważanych lokalizacji w południowej Polsce) fazy inwestycyjnej prowadzonego projektu badawczo-rozwojowego. Projekt związany jest z odzyskiwaniem metali rzadkich ze zużytych baterii z laptopów, telefonów komórkowych czy samochodów elektrycznych oraz z przetworzonych katalizatorów samochodowych. . Projekt został pozytywnie zweryfikowany przez ekspertów Komisji Europejskiej i z uwagi na innowacyjność i pozytywny wpływ na środowisko naturalne zyskał jej akceptację w ramach międzynarodowego programu IPCEI (Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania ) którego celem jest budowa silnego europejskiego przemysłu bateryjnego kosztem ponad 3,2 mld EUR. W programie udział bierze udział 17 największych firm z 7 krajów członkowskich Unii Europejskiej, m.in. BMW, BASF, VARTA, Solvay czy Umicore. W kolejnym kroku projekt Elemental został zweryfikowany przez grono ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i otrzymał rekomendację do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, wspierającego najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia krajowych firm. Przedsięwzięcie jest na wstępnym etapie – spółka Elemental Strategic Metals Sp. z o.o., która będzie go realizowała złożyła wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej, natomiast nie zostały zawarte jeszcze żadne umowy czy porozumienia związane z realizacją projektu w Zawierciu. Prowadzone są również inne zaawansowane prace przygotowawcze we współpracy m.in. z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i licznymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowo-badawczymi.Z informacji uzyskanych od Elemental Strategic Metals Sp. z o.o. wynika, że zakład ma prowadzić wysoce innowacyjną działalność w zakresie wtórnej produkcji metali, w tym takich jak lit, kobalt czy metale szlachetne takie jak platyna, pallad czy rod. Produkcja prowadzona będzie w dwóch odrębnych ciągach technologicznych z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w oparciu o technologie opracowywane m.in. we współpracy z naukowcami z Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Śląskiej i Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Metali Nieżelaznych. W ramach projektu utworzone zostanie również zaawansowane centrum badawczo-rozwojowe. Zasadniczym surowcem do produkcji mają być pochodzące z drobnej elektroniki i samochodów elektrycznych baterie litowo-jonowe oraz wstępnie przetworzone w innych lokalizacjach katalizatory, zawierające takie metale przemysłowe jak platyna, pallad, rod, kobalt czy lit.

Z przekazanych informacji wynika, że skala produkcji nie będzie duża – rocznie do zakładu ma trafiać 10.000 ton baterii i katalizatorów, a więc około 30 ton surowców dziennie, które dostarczane będą transportem samochodowym. Komunikacja do zakładu odbywać się będzie w porze dziennej, w dni robocze. Inwestor przewiduje, że samochody poruszać się będą drogą krajową nr 78 do terenów strefy przemysłowej, a następnie ulicą Inwestycyjną i Podmiejską, aż do wjazdu na teren zakładu, planowanego w pobliżu wjazdu na teren obecnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

W ramach inwestycji mogą zostać wybudowane trzy hale produkcyjne, zlokalizowane wzdłuż granicy obecnego składowiska odpadów komunalnych oraz budynek biurowy, znajdujący się w pobliżu wjazdu, od strony ulicy Podmiejskiej. Wokół obiektów zaprojektowano drogi z placami manewrowymi.

Planuje się realizację licznych rozwiązań związanych z ochroną środowiska, takich jak instalacje i zbiorniki do retencji deszczówki, systemy odzysku energii czy redukcji hałasu. Od strony ulicy Myśliwskiej utworzony będzie pas zieleni izolacyjnej, a cały teren będzie ogrodzony.

Elemental rozpoczął już rekrutację pracowników – na razie do tymczasowego biura projektu, zlokalizowanego w Sosnowcu. Docelowo, pracę w zakładzie znaleźć może nawet do 200 osób. Połowa z tych miejsc pracy to stanowiska dla inżynierów, chemików i specjalistów. Obsługa potrzeb zakładu przez lokalne firmy w zakresie sprzątania, gastronomii, utrzymania, ruchu, transportu, usług wygeneruje kolejne kilkaset miejsc pracy.

Oto mapka przesłana przez firmę Elemental:

_

Oto mapka z portalu geoportal.gov.pl z orientacyjnym oznaczeniem na czerwono trzech wymienionych w obwieszczeniu nieruchomości:

_

PK
redakcja@zawiercianskie.pl

17 KOMENTARZY

 1. uo to to mnie sie podoba, naukowców inżynierów a przede wszystkim chemików u nas dostatek, a może przyjadą też inni i się osiedlą. Domy wybudują, podatki, zakupy.
  Biorę! budujcie. W końcu nowy i bardzo nowoczesny zakład dla specjalistów i pewnie konkretnie płacący.

 2. Pomysł ciekawy. Odpowiedź inwestora merytoryczna. Myślę, że oponentom wszelich działań inwestycyjnych w mieście trudno będzie znaleźć negatywy przedsięwzięcia. Nareszcie będą miejsca pracy dla ludzi wykształconych technicznie. Można mieć nadzieję, że młodzi zawiercianie po studiach technicznych będę wracać i osiedlać się w Zawierciu.

  • wrócić nie wrócą, młodzi którzy zakosztowali życia w dużym mieście w tym małym nudzą się.
   Potrzeba spokojniejszego miejsca dalej od zgiełku i wielu zdarzeń przychodzi dopiero później.

 3. Znowu odpady i recykling, czy już normalnych zakładów się nie buduje? Czy Zawiercie to taki grajdoł że przyciąga tylko takie inwestycje których gdzie indziej nie chcą? Czy nie powinno być tak że zakłady chemiczne, potencjalnie niebezpieczne nie mogą funkcjonować w pobliżu spożywczych(Virtu)???

  • Zawiercie jest śmietniskiem dla inwestycji, które zostały odrzucone przez inne miasta. Popatrzmy na Jaworzno fabryka samochodów Izera. Spójrzmy na Myszków zakład zatrudniający 500 osób. A w Zawierciu jedno wielkie gówno z którego cieszy się Konarski.

    • podobno przy tych wagonach ma pracować 500 osób.
     Czytałem artykuł, wywiad z prezesem, jeśli to by wypaliło to świetna wiadomość.
     Podobno zapotrzebowanie na takie wagony idzie w tysiące, więc ja im życzę jak najlepiej aby im się udało z tym biznesem.
     A w Zawierciu co kopalnia, śmietnik, nic nowego 😉
     Chociaż muszę przyznać, że merytoryczna odpowiedź z firmy Elemental jest dość przekonywująca, brzmi ciekawie. Ale jednocześnie wątpliwości co do zwożenia niebezpiecznych i trujących materiałów, odpadów są duże..

 4. To nie jest zły pomysł, skoro Koreańczycy w Tucznawie budują nowoczesną fabrykę baterii litowych. Zbyt materiałów z odzysku byłby bardzo blisko.

 5. Trzeba dokładnie przekazac mieszkańcom co jest przedmiotem działalnosci społki bo holding tego nie wyjasni.Moim zdaniem jest wiecej minusów niż plusów.

 6. Zawiercie jest śmietniskiem dla inwestycji, które zostały odrzucone przez inne miasta. Popatrzmy na Jaworzno fabryka samochodów Izera. Spójrzmy na Myszków zakład zatrudniający 500 osób. A w Zawierciu jedno wielkie gówno z którego cieszy się Konarski.

 7. to znacu ze moj kun i klac i inne zwiezocki bydom miec prond i bateyjki za darmoche i loswietlenie pasnikuf i piidelkow tys za darmo…

 8. Tutaj macie linka jak się mieszka koło strzępiarki 15.12.2020 godz.11. i tak od rana (5-6) do wieczora (21): https://vocaroo.com/1fkpev8PFrRi a jeszcze wam podam jak w nocy jest bo też nagrałem około 2 w nocy jak złomem rzucają gdy jest niby cisza nocna. Więc nie narzekajcie bo inni mają o wiele ciekawsze życie i nikt się tym nie interesuje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.