zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Dawna synagoga przy ul. Marszałkowskiej została ogrodzona

Pod koniec lipca przy dawnej synagodze znajdującej się przy ul. Marszałkowskiej w Zawierciu postawiono siatkę ogrodzeniową. Budynek jest własnością Skarbu Państwa, nieruchomością zarządza starosta.

Budynek dawnej synagogi przy ul. Marszałkowskiej w Zawierciu musiał zostać ogrodzony z uwagi na jego stan, zagrażający zdrowiu i życiu mieszkańców. Decyzję ustną w tej sprawie wydał 25 kwietnia br. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zawierciu. Ogrodzenie wykonało Starostwo Powiatowe w Zawierciu ze środków pochodzących z dotacji Wojewody. 19 lipca w obecności inspektorów z PINB został sporządzony protokół oględzin, w którym inspektorzy stwierdzili wykonanie obowiązku wynikającego z ogłoszonej decyzji ustnej. Teren wokół obiektu został ogrodzony zgodnie z wytycznymi – czytamy w informacji Starostwo Powiatowe w Zawierciu.

Stan prawny dawnej synagogi jest nieuregulowany.

Działka zabudowana byłą synagogą żydowską przy ul. Marszałkowskiej w Zawierciu stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się obecnie w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa, którym dysponuje Starosta Zawierciański. Z uwagi na to, że od 1998 r. toczy się postępowanie przed Komisją Regulacyjną Do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich o przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach, Skarb Państwa nie może rozporządzać nieruchomością, która formalnie jest w jego zasobach. Może jedynie wykonywać najbardziej niezbędne i bieżące prace naprawcze. Przewlekłość toczącego się postępowania powoduje postępującą degradację nieruchomości, co wiąże się obecnie z koniecznością ponoszenia znacznych nakładów finansowych w zakresie jej utrzymania i zabezpieczenia – informuje starostwo.

Czy siatka ogrodzeniowa została postawiona na stałe?

Na pytanie na jak długo synagoga zostanie ogrodzona – trudno w tej chwili odpowiedzieć. Na pewno do czasu, aż budynek zostanie wyremontowany – a to może nastąpić po zakończeniu postępowania przed Komisją Regulacyjną Do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich – odpowiada starostwo.

3 KOMENTARZE

  1. Może wszystkie budynki ogrodzeniem otoczyć. I będzie upragniona przez Prezydenta Konarskiego rewitalizacja ukochanej przez niego Marszałkowskiej.

    • #XXX
      Głupota czy nieznajomość historii Zawiercia?
      Propozycja mocno nie na miejscu. Taki tragiczny etap swej historii Marszałkowska już miała w latach okupacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.