zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Czytelniczka: “Totalna kpina, przychodnia zamknięta na 4 spusty, żaden lekarz nie przyjmuje”. NFZ: “Teleporada nie uprawnia do zaprzestania porad ambulatoryjnych lub wizyt domowych”

Do naszej redakcji napisała Czytelniczka skarżąca się na działalność jednej z przychodni lekarskich w Zawierciu. Nie był to pierwszy głos krytyczny wobec działalności służby zdrowia (nie tylko) w naszym mieście. Zapytaliśmy NFZ, co przychodniom wolno, a co nie, w czasach koronawirusa.

Może nagłośnilibyście sprawę przychodni ******? (nazwa do wiadomości redakcji) Totalna kpina, przychodnia zamknięta na 4 spusty, żaden lekarz nie przyjmuje (teleporada też nie lada wyczyn, bo telefon niezbyt często odbierają). Dziś okazało się również, że nawet badań z krwi nie można wykonać (ani na NFZ, ani prywatnie) gdyż jak to pani przez telefon poinformowała “pani kierownik zadecydowała aby nie zapisywać i nie wykonywać badań”. Przewlekle chorzy mają naprawdę w domach umierać a oni będą siedzieć pozamykani na cztery spusty i dalej wynagrodzenie pełne pobierać? Co z przysięgą jaką składali? – napisała Czytelniczka.

Zwróciliśmy się do katowickiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z pytaniami o to, jakie są prawa i obowiązki przychodni lekarskich w czasie pandemii koronawirusa?

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 736 z późn. zm.) świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane z zachowaniem następujących warunków: 1. świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy; 2. w filiach świadczeniodawcy dopuszcza się zapewnienie dostępności do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w wybranych dniach i godzinach, zgodnie z harmonogramem pracy filii, w czasie krótszym niż od 8.00 do 18.00, jeżeli w tych godzinach świadczeniobiorcy mają zapewnione udzielanie świadczeń gwarantowanych w innym miejscu będącym jednostką organizacyjną tego świadczeniodawcy na zasadach określonych w pkt 1 – informuje Zespół Komunikacji Społecznej Śląskiego OW NFZ.

Śląski NFZ podkreślił również, że stosowane powszechnie teleporady nie powinny być stosowany jako wyłączny zamiennik porad ambulatoryjnych.

Jednocześnie w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami, na podstawie Zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.), możliwe jest udzielanie świadczeń w postaci teleporad w zakresach lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ. W ramach teleporady można wystawić np. e-receptę, zlecenie elektroniczne na wyroby medyczne. Fakt udzielania świadczeń w formie teleporad nie uprawnia świadczeniodawcy do zaprzestania udzielania porad ambulatoryjnych lub wizyt domowych w przypadkach, w których konieczność udzielenia takich świadczeń jest niezbędna – informuje NFZ.

Narodowy Fundusz Zdrowia radzi, że w przypadku odmowy udzielenia świadczenia pacjent może złożyć skargę.

W sytuacji odmowy udzielenia świadczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, trudności z uzyskaniem świadczenia, należy złożyć skargę do oddziału wojewódzkiego Funduszu. Pismo powinno zawierać następujące informacje: dane skarżącego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu), dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy oraz precyzyjny opis zdarzenia. Każda skarga jest na wstępie analizowana w odniesieniu do obowiązujących przepisów oraz postanowień umowy wiążącej danego świadczeniodawcę z oddziałem wojewódzkim NFZ. W przypadku konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego oddział wojewódzki Funduszu występuje do świadczeniodawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień lub zajęcie stanowiska w danej sprawie. W niektórych przypadkach konieczne jest również przeprowadzenie kontroli u świadczeniodawcy. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną – informuje NFZ.

PK
redakcja@zawiercianskie.pl
redakcja@radiozawiercie.pl

11 KOMENTARZY

      • już mają zryte banie, pokolenie smartfonowców i tabletów, pół dnia wlepiają się w te ekrany, nie umieją zasad współżycia społecznego, agresywni i leniwi. Najwyższą ambicją jest kupienie nowego telefonu co rok za kilka tysięcy złotych.

  1. Lekarze rodzinni zamknęli sie w przychodniach,to może pielegniarki i lekarze w szpitalach tez sie zamkną albo wcale do pracy chodzic nie będą.Teraz przychodnie to twierdze nie do zdobycia.A kaska leci i to dobra.No i oczywiście prywatka tez działa,tam koroną nie straszna.

  2. Zawolennikom partii Konfederacja to już nawet dobrze ustawione leki psychiatryczne nie pomogą.Jak uważasz czytelniczko,że twoja prawa są łamane to napisz skargę i jak masz publiczną odwagę to wymień z nazwiska lekarza,który ci nie udzielił pomocy .A rozpierduchę to sobie we własnym łóżku zrób.

  3. Obelgi anonimowo to bardzo łatwo jest rzucać.Co odwaga osobista szwankuje ,czy jednak sianie paniki .Jak uważasz,że nikt nie udzielił ci pomocy to proszę o nazwisko lekarza.

  4. Niech Nfz odda kasę to będzie nas stać na prywatne leczenie.Tam cowid nie obejmuje lekarzy.Nfz to złodzieje.Tyle kasy co kradną z ciężkiej pracy rąk.A przychodnie dostają za free. Ludzie jeszcze trochę a wyjdą na ulicę.Ja razem z nimi. przez tyle lat człowieka okradają. Dosyć tego.Panie w recepcjach odkładają słuchawki tel.bo im się przeszkadza kawkę pić i plotkowac i wcisnąć ciasteczko.Brak kontroli nad tymi darmozjadami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.