zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Czy zostanie wprowadzony w Zawierciu?

Jest w Myszkowie i w Łazach, nie ma go w Zawierciu. Z założenia ma zwiększać aktywność obywateli.

Budżet obywatelski jest to forma współdecydowania obywateli o budżecie gminy lub miasta. Przeznacza się na niego od kilkudziesięciu tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych (w zależności od wielkości budżetu miasta lub gminy) – kwota ta zostaje podzielona na dzielnice, w których mieszkańcy (i nie tylko) mogą składać projekty na realizację różnego rodzaju zadań w swojej okolicy. Później odbywa się głosowanie, w wyniku którego wyłoniony zostaje jeden projekt (lub więcej) do realizacji w każdej dzielnicy.

Budżet obywatelski wprowadzają nie tylko duże miasta (Katowice, Sosnowiec czy Częstochowa), ale również mniejsze (Myszków, Łazy). O jego zastosowaniu myśli również burmistrz Ogrodzieńca.

– “Budżet obywatelski” był jednym z pomysłów, który chciałem zrealizować w Ogrodzieńcu od kilku lat tj. od czasu gdy, wdrożyliśmy fundusz sołecki na wsiach. Jest to doskonała forma aktywizacji mieszkańców i współdecydowania o wydatkach środków publicznych. Ale żeby zaproponować zgłaszanie propozycji zadań potrzebne są “wolne” środki w budżecie, w skali roku minimum 100 tys.zł. Niestety, z uwagi na kontynuację rozpoczętych i zaplanowanie nowych inwestycji drogowych w mieście na rok 2017, plany musimy przesunąć na przyszłość. W przyszłorocznym budżecie nie mamy to pieniędzy – czytamy w odpowiedzi Burmistrza Ogrodzieńca Andrzeja Mikulskiego na jedno z pytań internautów zadane pod koniec października.

W Zawierciu, jak na razie, planów wprowadzenia budżetu obywatelskiego nie ma.

– Do tej pory nie korzystaliśmy z tego rozwiązania. Przyjęta była inna forma współdecydowania mieszkańców o różnych przedsięwzięciach, które finansowane były z budżetu. Propozycje do planu dochodów i wydatków miasta składają radni Rady Miejskiej. Tak też jest teraz, bo właśnie nasze miasto jest na etapie przygotowania budżetu na 2017 r. Warto również podkreślić, że budżet w trakcie roku podległa nowelizacjom, a prezydent jest w stałym kontakcie z mieszkańcami – czy to podczas spotkań w osiedlach, czy podczas dyżurów przeznaczonych dla mieszkańców. Jeśli po przetargach na inwestycje, które ujęto w budżecie zostają oszczędności, to realizowane są dodatkowe inwestycje, które także zgłaszają radni, mieszkańcy, czy przewodniczący osiedli – mówi Łukasz Czop, rzecznik Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Budżetu obywatelskiego w Zawierciu w przyszłym roku nie będzie. Czy w kolejnych latach zawierciański magistrat zamierza go wprowadzić?

W przyszłym roku na pewno nie będzie u nas budżetu obywatelskiego. Jest to rozwiązanie stosunkowo nowe i choć stało się modne i często jest wykorzystywane w innych gminach, to póki co wychodzimy z założenia, że dotychczasowy proces konsultowania wydatków ponoszonych na inwestycje jest wystarczający. Oczywiście nikt nie wyklucza, że w przyszłości miasto będzie korzystało z tej formy konsultacji. Póki co przebudowywane są drogi, remontowane są chodniki, budują się bloki komunalne i zachodnia obwodnica Zawiercia, stawiane są siłownie pod chmurką. Realizowany jest szereg innych przedsięwzięć zgodnie z zadaniami jakie prawo wyznacza samorządom. Robimy to, czego oczekują od miasta mieszkańcy, oczywiście w miarę możliwości finansowych. Bezpośrednie spotkania w osiedlach i sołectwach to jedno z najlepszych źródeł informacji o tym jakie są potrzeby danego rejonu Zawiercia – tłumaczy Łukasz Czop.

Tekst: Paweł Kmiecik
Grafika: Gimnazjum nr 21 im. M. Curie-Skłodowskiej w Łodzi

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.