zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Czy w powiecie zawierciańskim odbędą się przedterminowe wybory?

“Kurier Zawierciański” w najnowszym wydaniu opublikował artykuł o ewentualności przeprowadzenia przedterminowych wyborów do rady powiatu zawierciańskiego.

Powodem konieczności przeprowadzenia nowych wyborów miało być niepowołanie w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów zarządu powiatu. Zarząd w 3-osobowym składzie został powołany w dniu zaprzysiężenia nowej rady powiatu w dniu 22 listopada 2018 r. W statucie widnieje jednak zapis o zarządzie powiatu składającym się z 4 osób. Czwarta osoba została powołana w dniu 31 listopada. Wybory odbyły się w dniu 21 października.

Gdyby minął 3-miesięczny termin na wybranie zarządu powiatu w składzie liczebnym określonym w statucie powiatu, odbyłyby się wybory – tak za kilkanaście dni stanie się w powiecie koneckim w województwie świętokrzyskim. Państwowa Komisja Wyborcza wydała obwieszczenie o zbiorczym wyniku wyborów w dniu 25 października 2018 r. Został on ogłoszony w Dzienniku Ustaw w dniu 30 października. Czwarty członek zarządu powiatu zawierciańskiego został wybrany w dniu 31 stycznia 2019 r.

Zgodnie z informacją uzyskaną od działu prawnego starostwa wynika, że za datę ogłoszenia przyjmuje się datę publikacji w Dzienniku Ustaw. A 3-miesięczny termin, o którym mowa w art. 27 ustawy o samorządzie powiatowym jest liczony od dnia następnego. Zmieściliśmy się w terminie przysłowiowym “rzutem na taśmę” – mówi starosta zawierciański Gabriel Dors.

Zwróciliśmy się o opinię w tej sprawie do biura prasowego urzędu wojewódzkiego w Katowicach. Wkrótce więcej informacji.

5 KOMENTARZY

 1. Statut Powiatu Zawierciańskiego uchwalony w 2013 r. i do dnia dzisiejszego nie zmieniany w zapisie §64 ma brzmienie: Zarząd składa się z 5 osób. W dniu 22 listopada 2018 r. czyli w dniu zaprzysiężenia nowej Rady Powiatu wybrano 4 członków zarządu, w tym: starostę G.Dorsa, wicestarostę B.Piotrowskiego, członka P.Sokoła, członka P.Czarnojańczyka. 28 grudnia 2018 r. Rada Powiatu dokonała zmiany w Statucie dotyczącej zmniejszenia ilości etatowych członków zarządu do 1.
  W dniu 31 listopada 2018 r. wbrew temu co jest w artykule nie uzupełniano składu zarządu, stało się to w dniu 31 stycznia 2019 r. kiedy to realizując zapisy Statutu Powiatu powołano 5-go członka zarządu w osobie W.Styczyńskiego.
  “Gdyby minął 3-miesięczny termin na wybranie zarządu powiatu w składzie liczebnym określonym w statucie powiatu, odbyłyby się wybory…”
  I wybory pewnie muszą się odbyć!
  Starostę G.Dorsa dział prawny starostwa wprowadził w błąd, pytanie czy było to działanie zamierzone?
  Starosta powołuje się bowiem na opinię tych prawników, którzy twierdzą że za datę ogłoszenia wyników wyborów przyjmuje się datę ich publikacji w Dzienniku Ustaw, a Państwowa Komisja Wyborcza wydała obwieszczenie o zbiorczym wyniku wyborów w dniu 25 października 2018 r. i zostało ono ogłoszone w Dzienniku Ustaw w dniu 30 października, a 3-miesięczny termin, o którym mowa w art. 27 ustawy o samorządzie powiatowym jest liczony od dnia następnego. A ponieważ wakujący członek zarządu powiatu zawierciańskiego został wybrany w dniu 31 stycznia 2019 r. to zmieściliśmy się w terminie przysłowiowym “rzutem na taśmę” – mówi starosta zawierciański Gabriel Dors. Nic bardziej mylnego Panie Starosto.
  Otóż prawnicy działu prawnego starostwa albo nie znają ustawy o samorządzie powiatowym, albo z premedytacją chcieli pozbawić Pana starostę zaszczytnego stanowiska i funkcji.
  Art. 27 ustawy o samorządzie powiatowym mówi bowiem że: Rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, z uwzględnieniem ust. 2 i 3. Liczbę członków zarządu określa w statucie rada powiatu.
  Otóż w przypadku wyborów do jednostek samorządu terytorialnego właściwym organem wyborczym nie jest Państwowa Komisja Wyborcza, ale właściwy terytorialnie organ wyborczy – Komisarz Wyborczy. Tymczasem Komisarz Wyborczy w Katowicach, właściwy dla obszaru województwa śląskiego obwieścił wyniki wyborów do rad gmin, powiatów i sejmiku wojewódzkiego w dniu 24 października 2018 r. , które opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 25 października 2018 r.
  Publikacja obwieszczenia o zbiorczych wynikach wyborów na terenie kraju przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw w przypadku wyborów samorządowych kończy i zatwierdza techniczne przeprowadzenie wyborów na terenie kraju. Zgodnie z ustawą wybory samorządowe przeprowadzają i zatwierdzają właściwi terytorialnie Komisarze Wyborczy, którzy w obwieszczeniach publikują nazwiska radnych i składy wybranych rad.
  De iure Zgodnie z prawem wybory do rozwiązanej z mocy prawa rady należy przeprowadzić w ciągu 90 dni.
  Tak stało się w powiecie koneckim. Tam wojewoda świętokrzyska rozwiązała radę powiatu. W powiecie koneckim partia rządowa była w opozycji. Co zrobi wojewoda śląski w przypadku gdy ważą się losy powiatu zarządzanego przez partię rządową? Dura lex sed lex panie wojewodo!

 2. Jak powiat zawiercianski wyglada na tle innych powiatow slaskiego? Najgorzej -bezrobocie max drogi takie se inwestycje sa jakies inwestycje? Jaka strategue ma powiat? Zadna……..

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.