zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Czy w 2018 roku w Zawierciu będzie się Święto Polskiego Chochoła?

Znane zawiercianom Święto Polskiego Chochoła odbywające się rokrocznie w Skarżycach organizowane dotychczas było przez Jurajską Organizację Turystyczną (JOT). W tym roku nie otrzymała ona jednak dotacji na tę imprezę.

JOT złożył wniosek o realizację zadania publicznego do Urzędu Gminy Zawiercie. Wniosek jednak wycofano. Dlaczego?

W związku z wystąpieniem z JOT Starostwa Zawierciańskiego, Zarząd JOT podjął decyzję o ograniczeniu ilości realizowanych projektów w 2018 z uwagi na ograniczony budżet. Nie wykluczamy iż decyzję w sprawie ewentualnej organizacji Święta Polskiego Chochoła podejmie Gmina Zawiercie. Niemniej jednak jest przedwcześnie przesądzać cokolwiek w przedmiotowej sprawie – czytamy w odpowiedzi Jurajskiej Organizacji Turystycznej.

Zapytaliśmy Starostwo Powiatowe w Zawierciu, jaki był powód wystąpienia powiatu z JOT.

Powiat Zawierciański przystąpił do Jurajskiej Organizacji Turystycznej w 2003 roku na podstawie Uchwały XI/102/03 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 2 października 2003 roku. w celu realizacji założeń zawartych w Statucie Jurajskiej Organizacji Turystycznej. Na przestrzeni 15 lat obserwuje się brak wymiernych efektów mających bezpośredni wpływ na rozwój turystyczny Powiatu Zawierciańskiego. Główne cele statutowe Jurajskiej Organizacji Turystycznej, szczegółowo wykazane w Statucie JOT (Rozdział II), nie przyniosły oczekiwanych rezultatów dla Powiatu Zawierciańskiego. Działania podejmowane na rzecz rozwoju turystycznego i kulturalnego realizowane są przez Powiat Zawierciański w innych, bardziej efektywnych formach. Skutki finansowe wynikające z podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia z JOT to – 8 000,00 zł opłaty rocznej składki członkowskiej – czytamy w uzasadnieniu do uchwały o wystąpieniu powiatu zawierciańskiego z Jurajskiej Organizacji Turystycznej.

Co na to JOT?

Uzasadnienie przedstawione przez Powiat Zawierciański w naszym odczuciu jest subiektywną oceną wnioskodawcy uchwały, nie podpartą wymiernymi argumentami. Stwierdzenie, że przez 15 lat obserwowano brak wymiernych efektów nasuwa pytanie dlaczego dopiero teraz? JOT jako organizacja pozarządowa działająca non-profit w obszarze turystyki realizuje swoje cele w miarę posiadanych środków i proporcjonalnie do zaangażowania poszczególnych jej członków. Przykładem są projekty: Smaczna Jura, Pomysł na Jurę obejmujące swym zasięgiem cały powiat zawierciański. Niestety wola współpracy Powiatu Zawierciańskiego z JOT w ostatnich latach wyraźnie uległa osłabieniu co ma swoje odzwierciedlenie w podjętej ostatnio decyzji. Analizując sprawozdania z działalności JOT za ostatnie kilka lat widać wyraźnie wzrost ilości realizowanych projektów co przeczy stwierdzeniu, że brak jest wymiernych efektów. W samym 2017 roku JOT zrealizował projekty na terenie Powiatu Zawierciańskiego na łączną kwotę 32.000 zł – wylicza Wojciech Dziąbek, wiceprezes JOT.

Jurajska Organizacja Turystyczna podkreśla, że co roku wydaje „Kalendarz imprez na Jurze” w formie ulotki, kulinarną „Mapę Smacznej Jury”, folder „Pomysł na weekend ?… pomysł na Jurę” oraz co roku organizowany jest „Bieg po serce Jurajskiego Zbója” i „Święto Polskiego Chochoła”.

Co ze Świętem Polskiego Chochoła w Zawierciu? Wkrótce więcej informacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.