zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Co dalej z rehabilitacją i fizjoterapią w szpitalu? Kontrakt kończy się w czerwcu

Do końca czerwca bieżącego roku trwa obecny kontrakt Szpitala Powiatowego w Zawierciu z Narodowym Funduszem Zdrowia na lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną oraz fizjoterapię. Oferta złożona przez zawierciańską lecznicę kilka miesięcy temu została odrzucona przez NFZ. Winą za stan rzeczy obecne władze placówki obarczają poprzednią dyrektor.

Szpital Powiatowy w Zawierciu złożył oferty w ramach prowadzonych przez Śląski OW NFZ postępowań konkursowych w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, w zakresach: 1) lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna – oferta przyjęta w całości, lecz z uwagi na zajęcie przedostatniej pozycji w rankingu otwarcia, tj. 6 na 7 ofert zakwalifikowanych do części niejawnej postępowania oraz wskazaną w ogłoszeniu o postępowaniu maksymalną liczbę umów do zawarcia (5), Oferent nie został zaproszony do negocjacji cenowo-liczbowych i tym samym nie został wybrany do realizacji świadczeń we wskazanym zakresie; Oferent nie odwoływał się od rozstrzygnięcia tego postępowania; 2) fizjoterapia ambulatoryjna – oferta została odrzucona 19.02.2019 r. z uwagi na niespełnienie wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz w szczegółowych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2. Oferta nie spełniała warunków wymaganych do realizacji świadczeń w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej dotyczących kompetencji personelu nadzorującego, gdyż nie zapewnia nadzoru osoby wykonującej zawód fizjoterapeuty i posiadającej tytuł magistra z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zawodzie fizjoterapeuty – informuje Małgorzata Doros, rzecznik katowickiego oddziału NFZ.

Co w praktyce oznacza zwrot, że oferta “nie spełniała warunków wymaganych do realizacji świadczeń w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej dotyczących kompetencji personelu nadzorującego“? Chodzi o to, że w ofercie szpitala podano harmonogram personelu nadzorującego fizjoterapię, który to harmonogram nie pokrywał się z rzeczywistymi godzinami przyjęć placówek przy Piłsudskiego 80 i Miodowej 14.

W dniu 28 lutego 2019 r. zawierciański szpital złożył protest dotyczący rozstrzygnięcia w sprawie fizjoterapii, placówka tłumaczyła różnice w godzinach przyjęć “błędem pisarskim o charakterze formalnym”, ale tłumaczenie nie zostało uwzględnione. Następnego dnia protest został uznany za bezzasadny, w związku z czym szpital złożył odwołanie, wciąż trwa proces odwoławczy.

W zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej niestety nie zakontraktowano planowanej liczb świadczeń i podmiotów, planowany jest dodatkowy konkurs – mówi rzecznik śląskiego NFZ.

Kiedy? Nieoficjalnie mówi się, że jeszcze w czerwcu.

Dyrekcja prowadzi cały czas rozmowy z funduszem. Mamy nadzieję, że uda się uzyskać ten kontrakt. Natomiast należy z całą mocą podkreślić, iż obecny stan rzeczy – czyli brak kontraktu – jest wynikiem działań poprzedniej dyrekcji. Obecny zarząd podjął działania, które mają na celu naprawę tego, co nie zostało zrobione – powiedział Marcin Wojciechowski, rzecznik Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Zapytaliśmy Annę Pilarczyk-Sprychę, poprzednią dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu, a obecnie burmistrz Ogrodzieńca, czy czuje się winna obecnej sytuacji.

– Konkurs ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza został ogłoszony 13.11.2018r, W tym czasie byłam jeszcze 10 dni dyrektorem szpitala, do konkursu szpital przygotowywał się z należytą starannością, takie dałam polecenie kierownikowi działu kontraktowania, który w zakresie czynności ponosi odpowiedzialność jako pracownik merytoryczny za przygotowanie oferty. W tym wypadku należałoby zapytać osobę, która przygotowywała ofertę, dlaczego ją złożyła z błędami formalnymi, osoba ta to wieloletni pracownik z doświadczeniem w pisaniu ofert. Termin składania ofert był do 04.12.2018r, przedłużono ostatecznie do 07.12.2018 r. Przypomnę, że 23.11.2018 r. objęłam funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec i byłam na urlopie bezpłatnym, więc nie mogłam mieć jakiegokolwiek wpływu na przygotowywaną ofertę. Ubolewam nad tym, iż szpital nie otrzymał kontraktu, bo rehabilitacja jest tak samo ważna jak i wszystkie inne świadczenia dla pacjentów. Mam nadzieję, że NFZ w celu zabezpieczenia świadczeń dla wszystkich mieszkańców powiatu zawierciańskiego ogłosi dodatkowy konkurs na świadczenie usług w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Odchodząc z funkcji dyrektora szpitala byłam osobiście u Pana starosty i prosiłam aby był wzmożony nadzór nad szpitalem w trakcie zmiany na stanowisku dyrektora szpitala. Ważne było, aby zarząd powiatu miał pełną wiedzę na temat ryczałtu i świadczeń pozaryczałtowych. Wydział zdrowia powiatu zawierciańskiego z ramienia zarządu powiatu powinie mieć pełną wiedzę na temat aktualnych konkursów i składanych ofert przez szpital – mówi Anna Pilarczyk-Sprycha.

Oficjalnie rezygnację z funkcji dyrektor szpitala Anna Pilarczyk-Sprycha złożyła 16 stycznia, do tego czasu formalnie wciąż piastowała to stanowisko.

Byłam na urlopie bezpłatnym zgodnie z prawem, nie mogłam sprawować funkcji dyrektor, starosta miał pełną świadomość, odejście ustaliłam bezpośrednio z nim i przekazałam pełny raport z mojej pracy. Urlop bezpłatny jest dozwolony jeśli zostałabym wykreślona z KRS, to moja rezygnacja nie byłaby potrzebna, do stycznia nikt nie wykreślił mojej osoby i w związku z tym złożyłam oficjalna rezygnacje – powiedziała była dyrektor szpitala.

Co na to starosta zawierciański?

Pani burmistrz jeszcze będąc dyrektorem udzieliła dwóch jednobrzmiących pełnomocnictw do prowadzenia wszystkich działań w szpitalu Pani dyrektor Suchy i Pani dyrektor Sitek. Jeżeli zastosowalibyśmy się do sugestii Pani burmistrz, żeby ją wykreślić z KRS-u, to dwa pełnomocnictwa wygasłyby, nie miałby kto prowadzić spraw szpitala. Proponowałem bodajże na szkoleniu wyjazdowym złożenie rezygnacji całkowite, Pani burmistrz odmówiła zasłaniając się ciągłością funkcjonowania szpitala i tymi udzielonymi pełnomocnictw. W dniu 14 stycznia Pani burmistrz złożyła pismo o rezygnację z urlopu. Jednocześnie poprosiłem ją o doprecyzowanie pisma. Gdybym był złośliwy, to wymagałbym dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Ale ze względu na to, żeby nasze relacji dobrze się układały dopytaliśmy, czy chodzi o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Kiedy potwierdziła, przychyliłem się do tej prośby. W tym samym dniu została odwołana – powiedział starosta Gabriel Dors.

W konkursie na lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną wybrano 5 następujących oferentów: Poradnię rehabilitacyjną Jarosława Kleszczewskiego w Kroczycach, Jurajskie Centrum Medyczne, poradnię rehabilitacyjną w Hotelu Zawiercie, poradnię w Szczekocinach i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej “SKALMED” w Kroczycach. Z kolei w konkursie ofert na fizjoterapię ambulatoryjną wybrano: “SKALMED” z Kroczyc, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu i pracownię fizjoterapii w Szczekocinach.

9 KOMENTARZY

  1. Takiego dziadostwa jak teraz jest jesli chodzi o opieke medyczna na terenie miasta to jeszcze nie bylo . Trzeba sie tylko trzymac za kieszen .

  2. Nie ma specjalistow ktorzy by przyjmowali na NFZ .Wladze chwala sie jaki mamy szpital, ladne mury sa najmniej wazne ,a co w nich ?Brak onkologa ginekologa, poradnia chorob sutka przeludniona brak mamografu, Kobiety u ktorych stwierdzono nowotwor badania i leczenie poza terenem miasta.Pani naczelnik wydzialu zdrowia czy robi pani cos w tym kierunku?Chciala sie pani wybrac do parlamentu ,pytam sie po co tu pani nic nie robi a tam pani cos chciala zrobic chyba tylko kieszen kasa nabic. Jakie wybralismy wladze takie mamy rzady

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.