zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Co dalej z projektem OZE w Zawierciu, Irządzach, Łazach, Porębie, Sosnowcu i Szczekocinach? Inwestycja czeka na realizację

W minionym tygodniu Urząd Miejski w Zawierciu oraz m.in. Urząd Miejski w Łazach poinformowały o problemach w realizacji projektu pod nazwą “Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

W związku z uwzględnieniem wniesionego przez jednego z Wykonawców odwołania, Lider projektu – Gmina Zawiercie przeprowadziła ponowną procedurę wyboru Wykonawcy. Zgodnie z prawem, od tego rozstrzygnięcia, Wykonawcy także mogą się odwołać. W związku z tym, w dniu 6 lipca br. wpłynęło kolejne odwołanie Wykonawcy do Krajowej Izby Odwoławczej. Z uwagi na to, czekamy na wyznaczenie kolejnego terminu rozstrzygnięcia przez KIO. Ze względu na fakt, że powyższe okoliczności są niezależne od działań Gminy i nie ma ona na nie wpływu, brak jest możliwości, na tym etapie, wiarygodnego określenia terminu podpisania umowy z wykonawcą/wykonawcami. Umowa ta jest konieczna do rozpoczęcia montażu instalacji. O kolejnych krokach będziemy Państwa informowali – czytamy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łazach.

W dniu 29 kwietnia 2020 roku do Krajowej Izby Odwoławczej zostało złożone odwołanie przez wykonawcę Hymon Energy z Tarnowa – jak informuje zawierciański urząd – “w zakresie części II postępowania tj. dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych”. Z kolei 6 lipca 2020 r. przez firmę Flexipower Group z Pabianic “w zakresie części I i III postępowania tj.: Część I – dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1068 instalacji solarnych; Część III – dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną”.

Czy można było tego uniknąć?

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. W ww. postępowaniu, z uwagi na jego wartość (wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) prawo do wnoszenia środków ochrony prawnej nie jest ograniczone żadnymi przesłankami, tym samym odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej może być wniesione na każdą czynność Zamawiającego – informuje Patryk Drabek, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Zawierciański magistrat zapewnia, że “na dzisiaj nie istnieje zagrożenie możliwości realizacji projektu” oraz, że “gmina Zawiercie, jako lider projektu zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego pismem z dnia 12.05.2020 r. z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 31.12.2021 r. Urząd Marszałkowski pozytywnie odpowiedział na prośbę”.

Największym miastem uczestniczącym w projekcie jest Sosnowiec.

Prawo Zamówień Publicznych daje uczestnikom przetargu możliwość odwołania się od decyzji Zamawiającego. Nie możemy mieć pretensji o to, że ktoś z tego prawa korzysta, podobnie nie mamy pretensji do organu prowadzącego zamówienie. Spotykamy się z tym również przy postępowaniach przetargowych prowadzonych przez Sosnowiec. Dlatego rozumiemy sytuacje, jesteśmy też w stałym kontakcie z Zawierciem. Oczywiście wszyscy życzylibyśmy sobie, aby umowa została już podpisana i liczymy na to, że wszystko dobrze się zakończy – powiedział Rafał Łysy, Kierownik Biura Prasowego – Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

PK
redakcja@zawiercianskie.pl

Zdjęcie ilustracyjne: Urząd Miejski w Łazach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.