zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Co dalej z pensją radnego Pawła Kaziroda? Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ma wydać opinię, czy radny powinien zarabiać o prawie połowę mniej

W poniedziałek 15 czerwca odbyły się obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zawierciu. Jednym z punktów posiedzenia miało być rozpatrzenie wniosku starosty w sprawie zmiany warunków pracy i płacy radnego miejskiego Pawła Kaziroda.

Przypomnijmy, na początku kwietnia 2020 r. starosta zawierciański Gabriel Dors zwrócił się do Rady Miejskiej w Zawierciu o wyrażenie zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy Pawła Kaziroda (również z PO), radnego Rady Miejskiej w Zawierciu. Radny był dotychczas zastępcą dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu (PZD), a PZD – jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Pracowało w nim około 50 osób.

Starosta zawierciański kilka miesięcy temu rozpoczął przygotowania do utworzenia nowej jednostki powiatu – Centrum Usług Wspólnych. Wraz z utworzeniem CUW-u zlikwidowano jako odrębne jednostki Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu oraz Powiatowy Zarząd Dróg. PZD przekształcono w wydział starostwa. Aby zachować w nim funkcję zastępcy naczelnika – a więc stanowisko Pawła Kaziroda, który był zastępcą dyrektora w PZD sprzed likwidacji – wydział musiałby liczyć 10 osób. Liczy 7. Dotychczasowy zastępca dyrektora PZD, Paweł Kaziród, ma zostać szeregowym pracownikiem.

Jak informuje starosta wiąże się to z obniżeniem wynagrodzenia zasadniczego dla Pawła Kaziroda o około 1,5 tys. zł brutto do kwoty 2,9 tys. zł brutto. Według regulaminu pracownik może otrzymać premię uznaniową, która wynosi do 30% wynagrodzenia. Według oświadczenia majątkowego radnego jego średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło – wraz z dodatkami i premiami – nieco ponad 6 tys. zł.

W trakcie sesji Rady Miejskiej w Zawierciu w dniu 30 kwietnia radni mieli podjąć uchwałę o utworzeniu doraźnej komisji, która miała zająć się sprawą. Do komisji nie zgłosił się żaden radny, więc ostatecznie wniosek starosty został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

W trakcie poniedziałkowych obrad komisji radni dyskutowali o tym, jaką decyzję powinna podjąć rada w tej kwestii.

Z uwagi na stan zdrowia Pana radnego Pawła Kaziroda nie mógł być on dzisiaj obecny na posiedzeniu komisji. Mamy informację tylko z jednej strony, a powinniśmy wysłuchać obu stron, żeby mieć pełny obraz sytuacji. W związku z tym proponuję, aby przerwać te obrady i kontynuować 19 czerwca w piątek o godzinie 9:00 – powiedział Paweł Radosz, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zawierciu.

Powinna być przygotowana jakaś odpowiedź – radny Henryk Mól.

Poinformujemy Pawła Kaziroda o tym, że jeżeli nie będzie obecny, żeby ustosunkował się na piśmie do tej sprawy – radny Paweł Radosz.

A czy Panu Pawłowi pasuje? Czy on zdąży? Nie lepiej byłoby najpierw zapytać jego i później ustalić termin komisji, bo być może będzie musiał poprosić o jakieś dokumenty ze starostwaEwa Mićka.

Na najbliższej sesji musimy podjąć tę uchwałę do wniosku starosty – radny Paweł Radosz.

Możemy to przesunąć, ale był termin wskazany do 24 czerwca – mecenas Wojciech Berendowicz.

Nie chodzi o to, żeby to zrobić szybko, ale żeby to zrobić dokładnieEwa Mićka.

Z tego, co wiem, to nie jest kwestii zwolnienia, tylko o zmianę warunków pracy i płacy Mariusz Golenia.

A zna Pan wszystkie uwarunkowania, jakie tam były?Ewa Mićka.

Relacja dyskusji o radnym Pawle Kazirodzie w trakcie kwietniowej sesji dostępna jest tutaj: http://zawiercianskie.pl/aktualnosci/20-sekund-ciszy-na-sesji-zaden-radny-nie-zglosil-sie-do-komisji-doraznej-w-odpowiedzi-na-wniosek-starosty-pis-o-zmniejszenie-pensji-radnemu-pawlowi-kazirodowi-po/

PK
redakcja@zawiercianskie.pl

dav

7 KOMENTARZY

    • Ja już pisałem jak należało dokonać likwidacji PZD. Dopiero po likwidacji można utwozyc nowe jednostki, ale trzeba wiedzieć jakie mają być zakresy działania tych nowych podmiotów. Wystapienie do RM ma dotyczyć wydania opinii. Mało znam przypadków kiedy Radni opiniują taki wniosek pozytywnie.

  1. Jak się chce pracować, to pracy jest dużo. Bez problemu znalazłem. Zarobki bardzo duże, a nie śwrować na zwolnieniu lekarskim. Proszę to sprawdzić, jak zdrowe chłopy są na chorobowym.

  2. Nie no, jest to symptomatyczne dla naszych lokalnych działaczy PO. Co się ma jakaś fucha w budżetówce ukrócić – pyk – choroba i L4.

  3. Tak to już jest, najlepiej jakieś stanowisko urzędnicze i kasa za nicnierobienie. Podobnie z panią Nemsiowa. Ona codziennie pisze i dzwoni do urzędu czy już została wiceprezydentem . Bo jej się należy. Najlepiej dożywotnio.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.