zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Chcesz zostać ławnikiem w sądzie? Masz czas do 1 lipca

Urząd Miejski w Zawierciu ogłosił na swojej stronie internetowej informację o trwającym naborze na ławników sądowych.

Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie ustalił liczbę ławników do wyboru przez Radę Miejską w Zawierciu na kadencję 2020 – 2023, która wynosi: do Sądu Okręgowego w Częstochowie – 8, do Sądu Rejonowego w Zawierciu – 11 / w tym do Sądu Pracy – 7 /. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru – czytamy na stronie urzędu.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; jest nieskazitelnego charakteru; ukończył 30 lat; jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku; nie przekroczył 70 lat; jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika; posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnik może pracować maksymalnie 12 dni w roku, za każdy dzień swojej pracy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 84 zł, w przypadku zamieszkiwania poza siedzibą sądu ławnik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu oraz noclegu. Praca ławnika sądowego polega na okazjonalnym, najczęściej raz w miesiącu, uczestnictwie w rozprawach i współdecydowaniu w rozpatrywanych sprawach.

Szczegółowe informacje o procedurze zgłaszania dostępna na stronie internetowej magistratu.

Zdjęcie: Archiwum

1 KOMENTARZ

  1. Może jakiś radny spytałby się radnych z Platformy(PO) ,dwoje pracuje w wodociągach(E.Mićka i D.Świderski),czy dostali podwyżki? W grudniu 2018 roku odchodzący prezes wodociągów z PO(Platforma Obywatelska) przyznał podwyżkę tylko “swoim”17 osobom(załoga liczy 140 osób),plus nagrody,przypominam ,że wodociągi są spółką miejską.Panie prezydencie proszę się tym zająć

Pozostaw odpowiedź Anonim Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany.