zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Chcesz zostać ławnikiem w sądzie? Masz czas do 1 lipca

Urząd Miejski w Zawierciu ogłosił na swojej stronie internetowej informację o trwającym naborze na ławników sądowych.

Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie ustalił liczbę ławników do wyboru przez Radę Miejską w Zawierciu na kadencję 2020 – 2023, która wynosi: do Sądu Okręgowego w Częstochowie – 8, do Sądu Rejonowego w Zawierciu – 11 / w tym do Sądu Pracy – 7 /. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru – czytamy na stronie urzędu.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; jest nieskazitelnego charakteru; ukończył 30 lat; jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku; nie przekroczył 70 lat; jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika; posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnik może pracować maksymalnie 12 dni w roku, za każdy dzień swojej pracy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 84 zł, w przypadku zamieszkiwania poza siedzibą sądu ławnik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu oraz noclegu. Praca ławnika sądowego polega na okazjonalnym, najczęściej raz w miesiącu, uczestnictwie w rozprawach i współdecydowaniu w rozpatrywanych sprawach.

Szczegółowe informacje o procedurze zgłaszania dostępna na stronie internetowej magistratu.

Zdjęcie: Archiwum

1 KOMENTARZ

  1. Może jakiś radny spytałby się radnych z Platformy(PO) ,dwoje pracuje w wodociągach(E.Mićka i D.Świderski),czy dostali podwyżki? W grudniu 2018 roku odchodzący prezes wodociągów z PO(Platforma Obywatelska) przyznał podwyżkę tylko “swoim”17 osobom(załoga liczy 140 osób),plus nagrody,przypominam ,że wodociągi są spółką miejską.Panie prezydencie proszę się tym zająć

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.