zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Chcesz zarobić od 150 do 190 zł? Zgłoś się do zawierciańskiego magistratu

Urząd Miejski w Zawierciu poinformował na swojej stronie internetowej, że w terminie 22–24 maja w godzinach od 8:00 do godziny 15:00 oraz w dniu 25 maja od godziny 8:00 do godziny 10:00 będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum. Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, pokój nr 3 (parter).

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która:
1. jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim,
2. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
3. stale zamieszkuje na obszarze Gminy Zawiercie i jest wpisana do stałego rejestru wyborców,
4. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
5. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
6. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Formularz zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Zawierciu pokój nr 3 (parter), pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu zakładka „Referendum gminne 17.06.2018 r.” lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Ile będzie można zarobić za pracę w komisji obwodowej? Przewodniczący – 190 zł, zastępca – 165 zł, członek – 150 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.