zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Chcesz wyrzucić zużyte baterie, tusze, opony, odpady budowlane, ale nie wiesz gdzie? Oto odpowiedź

Odbiór tego rodzaju odpadów prowadzonych jest przez tzw. PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Reklama

Na terenie naszego miasta funkcjonują dwa PSZOK-i przy ulicach: Podmiejskiej i Krzywej 3. Pierwszy czynny jest przez całą dobę, drugi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 9:00 – 13:00.

Do PSZOK-ów mieszkańcy, w ramach opłaty za wywóz odpadów komunalnych, mogą dowozić bez limitu odpady ulegające biodegradacji, papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, inne odpady niebezpieczne, w tym oleje odpadowe, rozpuszczalniki, chemikalia, farby, tusze, kleje, detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki.

Każdy mieszkaniec może oddać do PSZOK-ów odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 50 kg miesięcznie (maksymalnie 600 kg rocznie). Na terenie PSZOK-ów prowadzony jest rejestr ilościowy i jakościowy dostarczonych odpadów oraz rejestr osób dostarczających śmieci.

Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po sprawdzeniu dokumentów, rodzaju i ilości przywiezionych odpadów. Osoby dostarczające śmieci zobowiązane są do samodzielnego rozładunku odpadów w sposób selektywny w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK. Do punktów odpady mogą być dostarczone wyłącznie samochodami osobowymi, samochodami osobowymi z przyczepą lub samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Odpady płynne powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację umożliwiającą identyfikację.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krzywej 3 mieszkańcy mogą również oddać styropian budowlany oraz wełnę mineralną, w ilości 10 kg na osobę rocznie, a także papę odpadową (20 kg na mieszkańca rocznie). Nadwyżki odpadów limitowanych będą przyjmowane odpłatnie.

PSZOK- i nie przyjmują: azbestu, części samochodowych, odpadów niebezpiecznych bez możliwości identyfikacji (brak etykiet), odpadów zmieszanych, odpadów w nieszczelnych opakowaniach, wszelkich odpadów wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej, a źródło wytworzenia jest inne niż gospodarstwo domowe oraz niekompletnego zużytego sprzętu RTV i AGD.

 

Tekst i zdjęcie: Urząd Miejski w Zawierciu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.