zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza na szkolenia zawodowe [ZAPOWIEDŹ]

Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Ochotnicze Hufce Pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie w ramach projektu „Inspiracje na przyszłość” zapraszają do udziału w szkoleniach zawodowych.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby do 30 roku życia (tj. do dnia 30 urodzin) – tzw. grupa NEET, które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo) z województwa śląskiego, należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy grup:

    • osoby bezrobotne co najmniej przez 4 tygodnie,
    • osoby długotrwale bezrobotne (przez co najmniej 6 miesięcy),
    • osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, czyli wykształcenie ponadgimnazjalne)
    • osoby bierne zawodowo (np. na urlopie wychowawczym, uczące się wieczorowo lub zaocznie),
    • osoby z niepełnosprawnościami.

Za każdy kurs przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Obecnie prowadzony jest nabór na szkolenie w zakresie księgowości oraz do spraw kadrowo-płacowych. Rekrutacja odbywać się będzie poprzez formularze zgłoszeniowe znajdujące się poniżej w załączniku, które dostępne także w biurze Centrum Rozwoju Lokalnego przy ul. Zaparkowej 23 w Zawierciu.

Po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego można go dostarczyć osobiście, mailowo na adres: inspiracje@crl.org.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie.

Wartość całego projektu wynosi 507 756,75 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 427 937,39 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020).

Źródło: Centrum Rozwoju Lokalnego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.