zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Budżet Zawiercia na 2017 rok uchwalony. Jakie inwestycje nas czekają?

Dziś odbyła się sesja Rady Miejskiej w Zawierciu, podczas której uchwalono budżet miasta na 2017 rok. Dokument przyjęto jednogłośnie.

Budżet na 2017 r. to dochody ogółem na poziomie 193,2 mln zł, wydatki zaplanowano na kwotę 203,8 mln zł, z czego aż 42 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje. O budżecie pozytywną opinię wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

Oto najważniejsze plany dotyczące inwestycji i zakupów w 2017 roku:

– zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego i budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą Bike & Ride oraz wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Zawierciu – 15 010 000,00 zł – z czego środki unijne, to 12 750 000,00 zł. Miasto złoży wniosek na dofinansowanie projektu w I kwartale przyszłego roku. Zakup autobusów będzie możliwy po ocenie wniosku i przeprowadzeniu procedury przetargowej. Wiele wskazuje na to, że nowe autobusy wyjadą na ulice miasta najprawdopodobniej w 2018 r. Wcześniej planowany jest zakup na potrzeby komunikacji miejskiej ekonomicznych busów;

– projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 796 w Zawierciu (ul. Obrońców Poczty Gdańskiej) – 58 800, 00 zł;

– drogi powiatowe: budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych ul. Borowa i Borowe Pole w Zawierciu oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej przy ul. Żołnierskiej – 353 000,00 zł;

– inwestycje drogowe: 4 726 000,00 zł. Wśród nich są: przebudowa odcinka (około 505 m) ulicy Polskiej z dobudową parkingów, przebudowa ul. Kopernika, przebudowa ul. Kasprowicza, budowa chodnika w ciągu ulicy Technologicznej wraz z poszerzeniem jezdni, budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej – rozpoczęcie IV etapu; przebudowa ul. Skarpa wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowa ul. Smuga wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowa ul. Podmiejskiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa ul. Żwirowej w Zawierciu, budowa chodnika przy ul. Nowowiejskiej, budowa chodnika przy ul. Pszennej, przebudowa ul. bocznej od ul. Blanowskiej wraz z budową miejsc parkingowych, budowa alei spacerowej wraz z oświetleniem w ciągu ul. Wroniej w Zawierciu, przebudowa parkingu przy ul. Senatorskiej;

– gospodarka mieszkaniowa: 16 518 518,99 zł, z czego niemal 8 mln zł pochodzić będzie ze środków europejskich. W ramach tej kwoty przewidziano do realizacji m.in. kontynuację budowy trzech bloków komunalnych dla 60 rodzin, wdrożenie usług Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Marszałkowskiej 34 oraz przy Leśnej 22, modernizacje zasobów komunalnych będących w administracji ZGM w zakresie budowy węzłów sanitarnych, termomodernizację budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Zawierciu;

– przebudowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” wraz z budową  miejsc parkingowych przy ulicy Piastowskiej – etap II – 600 000,00 zł;

– budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół – Gimnazjum nr 6 Szkoła Podstawowa  Nr 13 w Kromołowie ul. Filaretów 9 – 800 000,00 zł;

– modernizacja basenu i jego infrastruktury technicznej zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 22 – 750 000,00 zł;

– a także: uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej (700 tys. zł); poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego (10 tys. zł); budowa centralnego placu zabaw na terenie parku Mickiewicza (240 tys. zł); zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu Zuzanka (50 tys. zł); doposażenie placu zabaw w Łośnicach – Sołectwo Łośnice – Fundusz Sołecki (17,1 tys. zł); zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Żabia i Jagodowa (50 tys. zł); budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Karlinie (80 tys. zł); budowa placu seniora z elementami siłowni zewnętrznej w Żerkowicach (80 tys. zł); modernizacja małej sali kinowej oraz zakup wyposażenia (108 tys. zł); budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Huldczyńskiego (100 tys. zł).

Do dyspozycji mieszkańców wszystkich osiedli miasta przeznaczono 15 tys. zł.

– Jestem bardzo usatysfakcjonowany, ponieważ po raz trzeci za mojej kadencji budżet został przyjęty jednogłośnie. Uznaję to za przejaw dużego zaufania do mnie – mówił Prezydent Zawiercia Witold Grim po głosowaniu w sprawie budżetu.

Źródło: Urząd Miejski w Zawierciu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.