zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Budżet województwa śląskiego na 2020 rok. Jakie inwestycje zaplanowano dla powiatu zawierciańskiego?

Podczas grudniowej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni przyjęli uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok.

W 2020 roku dochody województwa śląskiego wyniosą 1 829 064 356 zł, a wydatki 1 954 238 136 zł. Deficyt w wysokości 78 627 936 zł zostanie pokryty z kredytów, wolnych środków oraz spłaty rat udzielonych pożyczek. Dla porównania, w 2019 roku dochody wyniosły 1,6 mld zł, wydatki – 1,62 mld zł.

Dla powiatu zawierciańskiego ważne są zwłaszcza dwie inwestycje drogowe zaplanowano w budżecie na 2020 rok. Pierwszą z nich są “Przedsięwzięcia drogowe przygotowywane do realizacji dotyczące m in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948”, na które przewidziano łączną kwotę 79 622 562 zł, a także “Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II”. Na ten cel pozyskano 52 229 263 zł z Unii Europejskiej, środki własne województwa wyniosą 37 921 191 zł, a łączna kwota inwestycji wyniesie 90 150 454 zł.

W całym województwie na inwestycje drogowe ma zostać przeznaczone ponad 500 milionów złotych.

Po raz w historii Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach dysponować będzie kwotą przewyższającą pół miliarda złotych. Na inwestycje na drogach wojewódzkich realizowanych przez ZDW w Katowicach przeznaczono ok. 446,5 mln zł. Kolejne 57,1 mln zł przeznaczone będą na bieżące remonty (30,2 mln zł) i utrzymanie dróg wojewódzkich (26,9 mln zł) podległych administracji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Utrzymanie dróg wojewódzkich w systemie powierzania zadań powiatom kosztować będzie 27,5 mln zł. Łącznie zatem ZDW w Katowicach dysponować będzie kwotą 503,6 mln zł. Największą pozycją w wydatkach będzie w roku przyszłym 322,9 mln zł (w tym 212,8 mln zł środków unijnych) finansowanie działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W powyższych sumach, na rok 2020, przeznaczono następujące kwoty na kontynuację 4 projektów własnych mających na celu zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugo- i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T: 1. „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza” – 86 mln zł; 2. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” – 94,3 mln zł; 3. „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II” – 90,2 mln zł; 4. „Przebudowa Drogi Wojewódzkiej 913 etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” – 52,5 mln zł – informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

W przyszłorocznym budżecie województwa śląskiego nie ma żadnych wydatków dotyczących wyłącznie Zawiercia. Z najbliższej okolicy powiatu zawierciańskiego w budżecie zapisano m.in. “Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. “, na co ma zostać przeznaczone 466 tys. zł na zakup i objęcie akcji i udziałów, a także 285 tys. zł na zadanie o nazwie “Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego linii kolejowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 789 ul. Koziegłowską w Myszkowie, w ramach zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”.

Radni wojewódzcy podczas grudniowej sesji zdecydowali również o ustanowieniu roku 2020 Rokiem Stulecia Wybuchu II Powstania Śląskiego, a także o zmianie nazwy wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury – Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach na Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego.

Instytut będzie nadal prowadził działalność w zakresie edukacji, kultury i dokumentowania zmian w kulturze, ale zostanie ona poszerzona o kwestie związane z osobą i działalnością Wojciecha Korfantego. Powstanie specjalna pracownia, która będzie dokumentowała te dokonania i odzyskiwała dokumenty. Ta instytucja jest też nawiązaniem do obchodów stulecia wybuchu Powstań Śląskich – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Więcej informacji o budżecie województwa śląskiego na 2020 rok: https://bip.slaskie.pl/sejmik_wojewodztwa/sesje_sejmiku/uchwaly/uchwala-sejmiku-nr-vi-16-3-2019-z-dnia-2019-12-16.html

Autor: Paweł Kmiecik

Zdjęcie: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

1 KOMENTARZ

  1. A co z mostkiem na Turzy. Zaraz 2020 rok i cisza ? Jak ktoś jeździ po Zawierciu i okolicach to zwężki stają się normą na każdym przejeździe nad rzeczką. Najbliższe to Turza i w Porębie jadąc na Niwki a są jeszcze inne. Najprościej zwężyć , postawić znaki i spokój. To co wybudowano za komuny wiecznie nie będzie a teraz tyle opłat drogowych i nie ma kasy na proste remonty.
    Wylać płytę żelbetonową , ustawić na niej betonowe rury fi 150 czy 200 cm zazbroić i oblać betonem , na wypuszczonych drutach dolać przyczółki , podbudowa , asfalt i gotowe. Pracowałem kilka lat w firmie budującej drogi i wcale to nie jest takie skomplikowane jak przedstawiają urzędnicy. Też robiliśmy to na płynącej wodzie i łatwo nie było bo trzeba było wodę puścić z boku ale stoi wszystko już prawie 10 lat i stoi. Budowa trwała ok. 2 miesiące w ok. 8 osób.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.