zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Budżet miasta Zawiercie na 2018 rok uchwalony. Obligacje przyjęte bez dyskusji

W sesji wzięło udział 22 radnych, nieobecni to Jerzy Gębala. Wśród gości znaleźli się m.in. Artur Łągiewka – Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele osiedli i dzielnic z Zawiercia, a także dyrektorzy i prezesi Agencji Rozwoju Zawiercia, Miejskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Reklama

Sesja rozpoczęła się od punktu poświęconego interpelacjom i zapytaniom radnych, w ramach którego głos zabrało 5 radnych.

Damian Świderski przypominał o czujnikach do badania jakości powietrza. Jak zaznaczał dziś miała pojawić się firma, która wyjaśni szczegóły instalacji takich czujników, jednak w związku z ich nieobecnością sam wyjaśnił sposób działania mapy jakości powietrza airly.eu. Następnie swoją interpelacje zgłosiła Edyta Grzebieluch.

Mam pytanie, dlaczego usunięto  wszystkie moje inwestycji w moim osiedlu. Proszę o uzasadnienie – mówiła radna.

Michał Myszkowski pytał o to, na jakim etapie jest przygotowanie do remontu drogi kolejowej, a także wspominał o konieczności usunięcia nierówności w chodniku w drodze do bazyliki.

Leopold Stawarz mówił o konieczności remontu ulicy Myśliwskiej, a także poruszył temat osób handlujących na ryneczku – zwłaszcza stoisk, które znajdują się obok przystanku autobusowego.

Wizerunek jest taki, jak byśmy byli na jakimś perskim rynku – mówił Leopold Stawarz.

Paweł Kaziród mówił z kolei o konieczności podjęcia działań w kwestii dróg gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. Jak podkreślał, statystyki sugerują, że wypadków przybywa.

Sprzyjają temu długie zimowe wieczory, ale są takie gminy, które tę logistykę miejską zmieniają i te statystyki przedstawiają się bardzo pozytywnie. W przypadku Jaworzno z kilkunastu osób liczba wypadków śmiertelnych spadła do zera – mówił Paweł Kaziród.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. Pozytywne opinie o projekcie budżetu wydały niemal wszystkie komisje rady miasta. Jedyną komisją, która nie wydała takiej opinii o budżecie była Komisja Edukacji, której przewodniczącym jest radny Grzegorz Przybysz.

Prezydent na początku swojej wypowiedzi o budżecie nawiązał do interpelacji radnych.

Już nawiązaliśmy kontakt z firmą, która wyceni nam urządzenia pomiaru jakości powietrza – szacunkowa wycena takich urządzeń to 51 415 zł. Co do bezpieczeństwa przejść, straż miejska objechała całe miasto i przygotowała notatkę służbową na ten temat. Wiele z tych niebezpiecznych przejść to drogi powiatowe lub krajowe – będzie o tym rozmawiać z zarządcami. A radnej Edycie Grzebieluch chciałem powiedzieć, że traktuję ją jak wszystkich pozostałych. Wykonaliśmy w Pani rejonie wyborczym za “Bajką” remont terenów zielonych łącznie z budową parkingów (kwota: 213 tys. zł), a na drodze równoległej do Paderewskiego wybudowaliśmy wyjazd (112 tys. zł). Centrum traktuję jako całość, nie rozpatrywałbym tego terenu pod każdego radnego – mówił Prezydent Zawiercia Witold Grim.

Dochody miasta w bieżącym roku mają wynieść 207 500 tys. zł, natomiast wydatki 217 mln zł, z czego prawie 45 mln zł wydamy na inwestycje. Stanowi to 21% ogółu wydatków. Prezydent zreferował projekt budżetu.

Najwięcej środków przekażemy Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej – 57 mln, budżet oświaty to również 57 mln zł. Będą dodatkowe zajęcia z matematyki i obejmiemy nim około 400 dzieci. Przygotowaliśmy 2 projekty i czekamy na ogłoszenie konkursów na 2 inwestycje: zadaszenie boiska w SP4 i przebudowa basenu w SP1. Na OSiR jest 7 mln zł – planujemy m.in. wyremontować brodzik znajdujący się w centralnej części parku, a także doposażenie hali przy Blanowskiej, MOK otrzyma 3 mln zł (w tym roku zostaną m.in. wybudowane dwa skalniaki przy ośrodku. Biblioteka otrzyma 1 mln 800 tys. zł, do Agencja Rozwoju Zawiercia trafi 1 mln zł. Na służby komunalne zostanie przeznaczone 16 mln zł – mówił Prezydent.

Witold Grim sporo czasu poświęcił również planom remontów dróg.

Wspólnie z powiatem będziemy realizować szczególnie dwa ważne projekty: remont ul. Daszyńskiego, ks. proboszcz z bazyliki zamierza wyremontować parking przy cmentarzu, a także droga przez Pomrożyce. W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej chcemy wyremontować drogi Kromołów-Karlin-Kiełkowice, a także Skarżyce-Żerkowice-Suliny-Kiełkowice. Na wszystkie dzielnice i osiedla zaplanowaliśmy 5 mln zł. Chcemy kupić 15 autobusów, w połowie lutego ogłaszamy przetarg na ich zakup – 9 małych i 6 średnich. Podpisaliśmy po długich bojach i perturbacjach umowę z PKP na wydzierżawienie terenu po byłym PKS-ie na 10 lat. W tej chwili składamy wniosek o środki do urzędu marszałkowskiego o budowę węzła przesiadkowego. Przystanki przy ul. Sikorskiego zostaną wówczas zlikwidowane. Kolejne węzły przesiadkowe powstaną w Kromołowie i Skarżycach, na co wydamy 16 mln zł. Planujemy również oddanie kolejnego odcinka drogi do SAG – wówczas ruch tranzytowy nie będzie odbywał się ulicą Mrzygłodzką. Na ten cel mamy 2 mln zł. Ważną inwestycją jest również budowa kolejnego odcinka ul. Technologicznej – na to przeznaczamy 1 mln zł. W tym roku zakończy się budowa bloków komunalnych. Planujemy również dokonać termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (na to zamierzamy przeznaczyć 8 mln zł), m.in. Pałacyku w Kromołowie i SP6. Pozyskaliśmy z unii 2 mln 700 tys. zł na termomodernizację łaźni miejskiej. W tym roku w Parku im. Adama Mickiewicza za kwotę 750 tys. zł wybudujemy centralny plac zabaw w parku wraz z urządzeniami siłowymi dla dorosłych – mówił prezydent.

Prezydent podkreślał, że Strefa Aktywności Gospodarczej jest “oczkiem w głowie” Zawiercia, ponieważ dzięki niej tworzone są nowe miejsca w pracy w mieście. Witold Grim mówił o planach otwarcia w najbliższych tygodniach nowego zakładu firmy Virtu, gdzie zatrudnienie znajdzie 100 osób, a także w maju firma AXA, która przyjmie 100 (docelowo: 160) osób.

– Firma Olmar czeka na pozwolenie na budowę (40 miejsc pracy), Biacoloro (30). Łączenie z innymi firmami to 385 nowych miejsc pracy. Wszyscy pracownicy, którzy pracowali w Hucie Szkła będą mogli otrzymać zatrudnienie w firmie AXA. Rozmawiałem o tym z prezesem tej firmy. W galerii przy Leśnej znajdzie zatrudnienie około 60 osób, a w nowym Lidlu przy Obrońców Poczty Gdańskiej około 20 osób. Wówczas mamy łączną liczbę 585 nowych miejsc pracy. W PUP poszukują pracy obecnie dla ponad 200 osób – mówił Witold Grim.

Po przedstawieniu projektu budżetu na 2018 rok rozpoczęła się dyskusja, w ramach której jako pierwsza zabrała głos Ewa Paluchowska.

Mówił Pan o dotacji dla MOK, a gdzie ławeczka. Obiecał Pan, że będzie ławeczka dla Wiesława Ochmana, a w budżecie nie ma na to pieniędzy – pytała Ewa Paluchowska.

Corocznie w kwietniu odbywa się koncert naszego Honorowego Obywatela Zawiercia. Ławeczka miała być elementem wielkomiejskości. Pan Dyrektor MOK ma zorientować się, z jakiego tworzywa taką ławeczkę utworzyć – mówił Witold Grim.

Grzegorz Kwiecień (radny z SLD) powiedział, że żałuje, że w budżecie miasta nie zostanie uwzględnione in vitro.

In vitro to program, który budzi wiele emocji. W związku z tym wprowadzenie tego programu wymagało szerszej dyskusji w gronie radnych, różnych stowarzyszeń. Uważam, że zawsze możemy do tego wrócić, ale potrzeba debaty ogólnomiejskiej. Czy jednak to dobry czas na wprowadzenie takiego projektu? Zaczekajmy chwilę. Niech wszystkie emocje opadną – odpowiedział Prezydent.

Każde miejsce w galerii zabiera miejsca pracy w mikro i małych firmach prowadzonych przez zawiercian. Miejmy nadzieję, że galeria przy Leśnej nie spowoduje takiego efektu – powiedział z kolei Paweł Kaziród.

Prezydent stwierdził, że “zdania będą podzielone oraz, iż cieszy się, że będzie galeria, bo będzie konkurencja”. Wrócił do tematu poruszonego przez radną Edytę Grzebieluch. Udowadniał, że wykonane inwestycje pochodziły również z terenu, w sprawie którego interweniuje radna.

Moja inwestycja to był teren między garażami a blokami na Paderewskiego. Na 2018 rok zgłosiłam 3 inwestycje i w projekcie budżetu nie ma żadnej mojej, czyli mieszkańców, inwestycji – mówiła Edyta Grzebieluch.

Witold Grim tłumaczył, że wszystkie inwestycji radnych musiały być realizowane częściowo. Obiecał jednak, że chodnik zostanie wykonany.

Jak Pan Prezydent rzuca obietnicami (śmiech z sali), to proszę o remont ulicy Podmiejskiej – mówił Damian Świderski.

Radny Michał Myszkowski pytał o możliwość wprowadzenia darmowych przejazdów dla młodzieży do 18. roku życia.

W głosowaniu nad budżetem miasta na 2018 rok radni byli niemal jednogłośni – 21 radnych głosowało “za”, jedna radna (Małgorzata Benc) głosowała “przeciw”.

Żadnej dyskusji nie wywołała kwestia projektu uchwały dotyczącej emisji obligacji dla Zawiercia. Radni przyjęli ją niemal jednogłośnie, jedynie dwóch radnych wstrzymało się od głosu (Edyta Grzebieluch i Michał Myszkowski).

Zawiercia nie stać na oszczędzanie. Są trzy poziomy zadłużenia – nasz poziom po emisji obligacji będzie akceptowalny – mówił Paweł Kaziród.

W ramach odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych głos zabrał Zastępca Prezydenta Zawiercia ds. Gospodarczych Marek Borowik.

Odpowiadam radnemu Michałowi Myszkowskiego: program jest bardziej złożony, bo to jest własność kolei. Prowadzimy rozmowy na temat przejęcia tej drogi, zrodził się pomysł zawarcia porozumienia trójstronnego pomiędzy Zawierciem, Łazami a PKP. My będziemy utrzymywać tę drogę do przejazdu kolejowego – mówił Marek Borowik.

Pytałem o to w marcu i dostałem podobną odpowiedź – odpowiedział Michał Myszkowski.

Odniósł się również do prośby o usunięcie nierówności, a także remontu ulicy Myśliwskiej – odpowiednie instytucje mają zająć się tym tematem.

Co do handlu: jest to problem odwieczny, nie chcemy uniemożliwiać handlu ludziom, którzy mają działkę i sprzedają tam warzywa, ale tym, którzy handlują tam ubraniami – mówił Marek Borowik.

Na zakończenie sesji Prezydent Zawiercia mówił również o możliwości zwrotu 4 mln euro dotacji na budowę kanalizacji.

30 listopada urząd otrzymał pismo z Unii Europejskiej pismo stanowiące, że Państwo Polskie będzie musiało zapłacić tę należność. Z kolei państwo zamierza podporządkować się do tej decyzji – mówił Witold Grim.

Prezydent wspominał również o zaproszeniu bp. Andrzeja Przybylskiego na uroczystości niepodległościowe z okazji 11 Listopada w tym roku – bp Przybylski przyjął zaproszenie.

5 KOMENTARZY

  1. Czym “My sie jaramy” co dla innych miast jest normanoscia u Nas jest na randze mistrzostw swiata……Zawiercianie na wybory i glosowac rozsadnie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.