zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

7-minutowa sesja nadzwyczajna Rady Miasta Zawiercie

W piątek 13 kwietnia odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miasta w Zawierciu. W jej trakcie przyjęto dwie uchwały.

Termin sesji wyznaczono pierwotnie na godzinę 15:00, później przełożono na 14:00. Pierwsza z uchwał dotyczyła ciągu dalszego budowy obwodnicy Zawiercia – była to uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercie na lata 2017-2027.

Został ogłoszony konkurs w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Jest możliwość złożenia wniosku na dalszy ciąg budowy drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej. W ramach tego programu jest możliwość uzyskania dotacji w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszty kwalifikowane obejmują całość realizacji zadania. Zadanie może zostać zrealizowane w latach 2018-2019, niemniej jednak w przypadku otrzymania dofinansowania cała kwota dotacji musi być wydatkowana w 2018 roku. W związku z powyższym, ponieważ nie ma już możliwości zrealizowania całego zakresu tego zadania w roku bieżącym, to tak przygotowany został wniosek, aby 80% wykorzystać środków w tym roku, czyli 20% wkładu własnego, 60% dotacji i 20% wkładu własnego w przyszłym roku. W związku z tym Pan Prezydent zaproponował, aby zwiększyć limit wydatków na przyszły rok na zabezpieczenie tego wkładu własnego w kwocie 1,5 mln zł – mówił podczas sesji Arkadiusz Ilski, skarbnik gminy Zawiercie.

Druga z uchwał dotyczyła podziału gminy Zawiercie na okręgi wyborcze oraz wskazania ich granic i numerów. Obie uchwała zostały przyjęta jednogłośnie. Sesja trwała kilka minut.

W sesji nie uczestniczył Prezydent Zawiercia Witold Grim, był na wyjeździe. Na sesji obecny był Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych Marek Borowik.

Tekst: Paweł Kmiecik, Eliza Habrzyk

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.