opening lines for essays essay on mango tree in sanskrit language essay on parkour immigration essay example

zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

20 sekund ciszy na sesji: żaden radny nie zgłosił się do komisji doraźnej w odpowiedzi na wniosek starosty (PiS) o zmniejszenie pensji radnemu Pawłowi Kazirodowi (PO)

W czwartek 30 kwietnia odbyła się sesja Rady Miejskiej w Zawierciu. Jednym z projektów uchwały omawianych w trakcie sesji był projekt dotyczący utworzenia komisji doraźnej w sprawie obniżenia pensji pracującego w starostwie radnego Pawła Kaziroda.

Chodzi o propozycję starosty zawierciańskiego Gabriela Dorsa (PiS) w sprawie obniżenia o około połowę pensji radnemu Pawłowi Kazirodowi (PO), dotychczasowemu zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. Jednostka, w której pracował Kaziród w wyniku przekształceń w starostwie została jednym z wydziałów, w którym – w związku z niewielką liczebnością – zgodnie z regulaminem starostwa nie ma możliwości powołania zastępcy naczelnika wydziału. W efekcie Paweł Kaziród zostanie szeregowym pracownikiem starostwa. Więcej informacji TUTAJ.

Przypomnijmy, w listopadzie 2019 roku inna radna miejska z PO (Ewa Mićka) została – za zgodą Rady Miejskiej w Zawierciu – dyscyplinarnie zwolniona ze spółki miejskiej RPWiK. Przyczyną zwolnienia miało być – jak informowała wówczas spółka – celowe i świadome wprowadzenie w błąd dwóch potencjalnych oferentów w przetargu na zakup jednego laptopa, a także błędy w ogłoszeniu dotyczącym postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie zagłębionej wagi samochodowej. Więcej informacji TUTAJ.

Jako pierwsza w dyskusji przed podjęciem uchwały głos zabrała radna Ewa Mićka.

Wydaje mi się, że będzie to dosyć trudna uchwała. Myślę, że mam do tego pełne prawo, żeby powiedzieć, że po wysłuchaniu wywiadu z Panem starostą nie do końca zgadzam się z tym, co powiedział i uważam, że sytuacja jest analogiczna do mojej. Chciałabym też wszystkich uświadomić, że uczestniczenie w tej komisji będzie wzięcie na siebie odpowiedzialności za to, co ta komisja ustali – jak zresztą w każdej innej. Tutaj jednak mamy do czynienia z konkretną osobą, którą znamy. W moim przypadku cenimy i szanujemy. I chciałabym, żeby osoby, które ewentualnie będą miały ochotę uczestniczyć w tej komisji, były to osoby rzeczowe i nie związane w jakikolwiek sposób z żadnymi… żeby nie było możliwości żadnego nacisku na te osoby. Proszę się dobrze zastanowić, zanim będą Państwo zgłaszać kandydatury. Zobaczymy, jak się to potoczy – powiedziała Ewa Mićka.

Spotykamy się drugi raz w podobnej sprawie. My mamy podejmować decyzje. Ja nie wyczytałem, że Pan radny jest zwolniony z pracy, to nie dotyczy tego samego, co radnej Ewy Mićki. Uważam, że my jako radni nie możemy się mieszać do spraw, bo gdyby nastąpiło coś z w powodu działalności jako radnego, ale tam jest obowiązek pracy. Nie widzę tam żadnych wskazań, co byśmy się mieli tym zajmować. Prosiłbym o ekspertyzę Pana radcy, czy to jest w naszej gestii – mówił Henryk Mól.

Trudno jest mi odnieść się jednym zdaniem do poruszonego problemu. Kwestia każdorazowo zmiany warunków pracy lub rozwiązania stosunku pracy z radnym wymaga uzyskania zgody przez radę miasta. To wynika z ustawy o samorządzie gminnym, taka jest rola rady miasta i też do kompetencji rady miasta należy to, czy… do oceny rady miasta należy to, czy dany wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy lub zmianę tego stosunku pracy jest powiązany i pozostaje w związku z pełnioną funkcją czy też nie ma tutaj żadnych powiązań i to wyłącznie związane z pracodawcą i ze stosunkiem pracy łączącym pracodawcę z pracownikiem. Wniosek wpłynął, musi być procedowany i musi być rozpatrzony ostatecznie w jakikolwiek sposób przez radę miasta – mówił mecenas Wojciech Berendowicz.

Henryk Mól mówił o wniosku w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego radnej Ewy Mićki.

Z tego co pamiętam, tam było kwestia sporna co do tego, czy rada miasta w sposób należyty przeanalizowała materiał zgłoszony przez wnioskodawcę i czy w sposób kompleksowy dokonała oceny tego złożonego wniosku – głos zabrał Wojciech Berendowicz.

Nie chciałabym tutaj wywoływać zbędnej dyskusji, natomiast nie mogę zgodzić się z tym, ja mówiłam, że jest to sytuacja analogiczna bo i polityczna. Nie mówiłam o tym, że taka sama, tylko analogiczna, to jest różnica Panie Henryku. I mam prawo tak mówić, bo z mojej wiedzy wynika, że około 50 osób w związku z przekształceniami zostało przeniesionych, natomiast tylko jednej zmienia się warunki pracy i płacy, więc jest to co najmniej dla mnie dziwna sytuacja. Ale nie o tym tutaj mówimy Panie Henryku, bo jesteśmy na etapie powoływania komisji. Mam nadzieję, że będą w tej komisji osoby merytoryczne – dodała Ewa Mićka.

Nie było więcej głosów w dyskusji, więc przewodnicząca zapytała o to, kto jest chętny do pracy w komisji doraźnej. Przez 20 sekund na sali sesyjnej panowała cisza.

Nie ma chętnych, nie ma kandydatur, nie ma żadnych propozycji? A zatem zamykam dyskusję. I nie mogę poddać projektu uchwały pod głosowanie, ponieważ jakby celem projektu tej uchwały jest powołanie komisji doraźnej w określonej składzie, natomiast nie nie możemy powołać komisji bez składu osobowego. I w komentarzu już dodam tylko, że nasz statut stanowi tak: rada może powoływać komisje doraźne dla rozpatrzenia lub zaopiniowania konkretnych indywidualnych spraw. Rada może również powierzyć zadania komisji doraźnej jednej z komisji stałych. I proszę, żeby radni w związku z tym zastanowili się, którą komisję stałą oddelegujemy do rozpatrzenia tego wniosku. W kompetencje komisji skarg i wniosków nie wchodzą takie sprawy – mówiła Beata Chawuła.

Czy musimy teraz to ustalać? – zapytała Ewa Mićka.

Nie, ja tylko proszę, żeby się zastanowić nad tym. Ponieważ nie ma takiej komisji stałej, która ma taki zakres spraw w swoich kompetencjach – stwierdziła Beata Chawuła.

Wkrótce ciąg dalszy tematów poruszanych podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Zawierciu.

Zdjęcie: Zrzut ekranu https://zawiercie.sesja.pl/

Paweł Kmiecik
redakcja@zawiercianskie.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Secured By miniOrange